Sploščeni sferoid

lastnost, da je ena dimenzija bistveno manjša od preostalih
(Preusmerjeno s strani Sploščen sferoid)

Splôščeni sferoíd (tudi splôščéni ~) ali splôščeni rotacíjski elipsoíd je geometrijsko telo, ki ima eno krajšo os in dve enako dolgi osi.

Sploščeni sferoid

Sploščenost je mera za planet, ki ima obliko sferoida in je zaradi vrtenja v sredini izbočen. Razpoložljiva (neprava) centrifugalna sila se upira gravitaciji in povzroča da planet izgleda kot krogla, ki je na ravniku izbočena.

Sploščenost se lahko matematično določi z

kjer je ekvatorski polmer in polarni premer.

Glej tudi

uredi