Spektralna črta je šibkejše ali močnejše območje v sicer enakomernem in zveznem spektru svetlobe. Spektralna črta je lahko posledica oddajanja ali absorpcije svetlobe v ozkem frekvenčnem območju v primerjavi z bližnjimi frekvencami. Spektralne črte se pogosto uporabljajo za identifikacijo atomov in molekul. Te "prstne odtise" je mogoče primerjati s predhodno zbranimi "prstnimi odtisi" izbranih atomov[1] in molekul [2] in jih uporabiti za identifikacijo atomskih in molekularnih komponent zvezd in planetov, kar bi bilo sicer nemogoče.

Continuous spectrum
Zvezni spekter
Emisijske črte
Emisijske črte (diskretni spekter)
Absorbcijske črte
Absobcijske črte (diskretni spekter)
Absorpcijske črte za zrak pri posredni osvetlitvi, pri čemer neposredni vir svetlobe ni viden, tako da plin ni neposredno med virom in detektorjem. Vidne so Fraunhoferjeve črte v sončni svetlobi in Rayleighovo sipanje. Posnetek je spekter modrega neba nekoliko blizu obzorja, ki gleda proti vzhodu s soncem na zahodu na jasen dan okoli 15.00–16.00 ure.

Vrste črtastih spektrov uredi

 
Zvezni spekter žarnice (sredina) in fluorescentne sijalke (spodaj)

Spektralna črta je rezultat interakcije med fotonom in kvantnim sistemom, običajno atoma, včasih tudi molekule ali atomskega jedra. Če ima foton približno pravo količino energije, ki je povezana z njegovo frekvenco,[3] da omogoči spremembo energijskega stanja sistema, v primeru atoma je to običajno elektron, ki spreminja orbitale, se foton absorbira. Ko se absorbirana energija zatem spontano odda, bodisi kot foton na isti frekvenci kot prvotni bodisi kot kaskada, v kateri je vsota energij oddanih fotonov enaka energiji absorbiranega fotona, ob predpostavki, da sistem vrne v prvotno stanje.

Spektralne črte so zelo specifične za atome in jih je mogoče uporabiti za identifikacijo kemične sestave katerega koli medija. Več elementov, vključno s helijem, talijem in cezijem, je bilo odkritih ravno s spektroskopijo. Spektralne črte so odvisne tudi od temperature in gostote materiala, zato se pogosto uporabljajo za določanje fizičnih pogojev zvezd in drugih nebesnih teles, ki jih ni mogoče analizirati z drugimi sredstvi.

Spekter elektromagnetnega valovanja ima razpon od žarkov gama s frekvenco 3×1020 Hz in valovno dolžino 10-12 m do radijskih valov s frekvenco 3×105 Hz in valovno dolžino 1 km.

Označevanje uredi

Krepke spektralne črte v vidnem delu elektromagnetnega spektra imajo pogosto edinstveno oznako Fraunhoferjeve črte, kot je na primer K za črto z valovno dolžino 393,366 nm, ki izhaja iz enojno ioniziranega kalcijevega atoma Ca+. Nekatere Fraunhoferjeve črte so mešanice črt več različnih atomov.

V drugih primerih so črte označene glede na stopnjo ionizacije tako, da se oznaki kemičnega elementa doda rimska številka. Nevtralni atomi se označujejo z rimsko številko I, ionizirani atomi pa z II itd.:

Cu II — bakrov ion z nabojem +1, Cu1+
Fe III — železov ion z nabojem +2, Fe2+

Podrobnejše oznake običajno vključujejo valovno dolžino črte in lahko vključujejo multipletno število (za atomske črte) ali oznako pasu (za molekularne črte). Številne spektralne črte atomskega vodika imajo tudi oznake znotraj njegovih ustreznih serij, kot sta Lymanova serija ali Balmerjeva serija. Prvotno so bile vse spektralne črte razvrščene v glavno, ostro in difuzno serijo. Te serije obstajajo v atomih vseh elementov. Njihovi vzorci so za vse atome dobro predvideni z Rydberg-Ritzovo formulo. Te serije so kasneje povezali s podorbitalami.

Širjenje in premikanje črt uredi

Oblika spektralne črte je odvisna od več vplivov. Spektralna črta se razteza preko ozkega spektralnega pasu z razponom frekvenc, različnim od nič, in ne ene same frekvence. Njeno središče se lahko premakne z nominalne osrednje valovne dolžine. Razlogov za širjenje in premikanje je več. Razloge je mogoče razdeliti v dve splošni kategoriji – širjenje zaradi lokalnih razmer in širjenje zaradi razširjenih pogojev. Razširitev zaradi lokalnih pogojev je posledica učinkov, ki veljajo v majhnem območju okoli oddajnega elementa, običajno dovolj majhnem, da zagotovi lokalno termodinamično ravnovesje. Razširitev zaradi razširjenih pogojev je lahko posledica vplivov na poti od vira do opazovalca, na primer združevanja sevanj iz več med seboj oddaljenih virov.

Spektralne črte kemičnih elementov uredi

Pasovi uredi

Če besedna zveza "spektralne črte" ni kvalificirana, se običajno nanaša na črte z valovno dolžino v vidnem pasu celotnega elektromagnetnega spektra. Veliko spektralnih črt je na valovnih dolžinah izven tega območja. Črte s krajšimi valovnimi dolžinami, ki ustrezajo višjim energijam, so v ultravijoličnem delu spektra. Mednje spadajo na primer spektralne črte Lymanove serije vodika. Črte s še krajšimi valovnimi dolžinami v pasu rentgenskih žarkov ostanejo za dani kemični element večinoma nespremenjene in so neodvisne od njihovega kemičnega okolja. Daljše valovne dolžine ustrezajo nižjim energijam. Med infrardeče spektralne črte spada na primer Pashenova serija vodika. Pri še daljših valovnih dolžinah vključuje radijski spekter 21-cm črto, ki se uporablja za zaznavanje nevtralnega vodika v celotnem vesolju.

Vidna svetloba uredi

Vsi elementi v naslednji preglednici imajo spektralne črte v vidnem spektru pri valovnih dolžinah okoli 400-700 nm.

Spektralne črte kemičnih elementov
Element Z Simbol Spektralne črte
vodik 1 H  
helij 2 He  
litij 3 Li  
berilij 4 Be  
bor 5 B  
ogljik 6 C  
dušik 7 N  
kisik 8 O  
fluor 9 F  
neon 10 Ne  
natrij 11 Na  
magnezij 12 Mg  
aluminij 13 Al  
silicij 14 Si  
fosfor 15 P  
žveplo 16 S  
klor 17 Cl  
argon 18 Ar  
kalij 19 K  
kalcij 20 Ca  
skandij 21 Sc  
titan 22 Ti  
vanadij 23 V  
krom 24 Cr  
mangan 25 Mn  
železo 26 Fe  
kobalt 27 Co  
nikelj 28 Ni  
baker 29 Cu  
cink 30 Zn  
galij 31 Ga  
germanij 32 Ge  
arzen 33 As  
selen 34 Se  
brom 35 Br  
kripton 36 Kr  
rubidij 37 Rb  
stroncij 38 Sr  
itrij 39 Y  
cirkonij 40 Zr  
niobij 41 Nb  
molibden 42 Mo  
tehnecij 43 Tc  
rutenij 44 Ru  
rodij 45 Rh  
paladij 46 Pd  
srebro 47 Ag  
kadmij 48 Cd  
indij 49 In  
kositer 50 Sn  
antimon 51 Sb  
telur 52 Te  
jod 53 I  
ksenon 54 Xe  
cezij 55 Cs  
barij 56 Ba  
lantan 57 La  
cerij 58 Ce  
prazeodim 59 Pr  
neodim 60 Nd  
prometij 61 Pm  
samarij 62 Sm  
evropij 63 Eu  
gadolinij 64 Gd  
terbij 65 Tb  
disprozij 66 Dy  
holmij 67 Ho  
erbij 68 Er  
tulij 69 Tm  
iterbij 70 Yb  
lutecij 71 Lu  
hafnij 72 Hf  
tantal 73 Ta  
volfram 74 W  
renij 75 Re  
osmij 76 Os  
iridij 77 Ir  
platina 78 Pt  
zlato 79 Au  
živo srebro 80 Hg  
talij 81 Tl  
svinec 82 Pb  
bizmut 83 Bi  
polonij 84 Po  
astat 85 At
radon 86 Rn  
francij 87 Fr
radij 88 Ra  
aktinij 89 Ac  
torij 90 Th  
protaktinij 91 Pa  
uran 92 U  
neptunij 93 Np  
plutonij 94 Pu  
americij 95 Am  
kirij 96 Cm  
berkelij 97 Bk  
kalifornij 98 Cf  
ajnštajnij 99 Es  
fermium–oganesson 101–118 Fm–Og

Sklici uredi

  1. Kramida, Alexander; Ralchenko, Yuri (1999), NIST Atomic Spectra Database, NIST Standard Reference Database 78, National Institute of Standards and Technology, pridobljeno 27. junija 2021
  2. Rothman, L.S.; Gordon, I.E.; Babikov, Y.; Barbe, A.; Chris Benner, D.; Bernath, P.F.; Birk, M.; Bizzocchi, L.; Boudon, V.; Brown, L.R.; Campargue, A.; Chance, K.; Cohen, E.A.; Coudert, L.H.; Devi, V.M.; Drouin, B.J.; Fayt, A.; Flaud, J.-M.; Gamache, R.R.; Harrison, J.J.; Hartmann, J.-M.; Hill, C.; Hodges, J.T.; Jacquemart, D.; Jolly, A.; Lamouroux, J.; Le Roy, R.J.; Li, G.; Long, D.A.; in sod. (2013). »The HITRAN2012 molecular spectroscopic database«. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. 130: 4–50. Bibcode:2013JQSRT.130....4R. doi:10.1016/j.jqsrt.2013.07.002. ISSN 0022-4073.
  3. Einstein, Albert (1905). On a Heuristic Viewpoint Concerning the Production and Transformation of Light.

Viri uredi