Sovretova nagrada

Sovretova nagrada je nagrada za vrhunske književne prevode, ki jo vsako leto podeljuje Društvo slovenskih književnih prevajalcev (DSKP). Prvič je bila nagrada podeljena leta 1963, v letu smrti največjega slovenskega prevajalca iz antičnih jezikov, Antona Sovreta, po katerem je dobila tudi ime. Po prvem podeljevanju je bila nagrada podeljena leto kasneje. Uradno pa je bilo podeljevanje ustanovljeno leta 1969, od takrat DSKP podeljuje nagrado vsako leto načeloma enemu prevajalcu, izredno pa tudi dvema ali trem. Nagrado lahko dobi član ali nečlan društva za posamezen prevod ali za življenjsko prevajalsko delo največ dvakrat, in sicer največ enkrat za vsako omenjeno kategorijo.

PravilnikUredi

Nov pravilnik podeljevanja Sovretove nagrade je stopil v veljavo 26. februarja 2007, ko ga je sprejel upravni odbor DSKP. Častno nagrado za prevajanje podeljujejo za posebno uspele prevode umetniških in znanstvenih besedil iz tujih jezikov v slovenščino in iz slovenščine v tuje jezike. Za nagrado za posamezen prevod izjemne kakovosti pridejo v poštev objave iz zadnjih dveh let pred podelitvijo. Kandidate za nagrado lahko predlagajo založbe, kulturne ustanove in posamezniki ali društvena žirija. Kot za večino tovrstnih nagrad vsi predlogi veljajo samo za podelitev nagrade v tekočem letu.

ŽirijaUredi

Društvena žirija, ki je določena za dodelitev nagrade, je neodvisna oziroma lahko tudi jemlje v poštev mnenja zunanjih izvedencev. Pri določanju nagrajenca žirija upošteva - med predlogami, prejetimi do določenega roka - kakovost, zahtevnost in pomembnost prevoda in prevajalskega opusa. O predlogih lahko odloča le žirija. Žirijo sestavljajo predsednik in štirje člani, ki jih imenuje upravni odbor Društva slovenskih književnih prevajalcev. Notranji člani so po pravilih bivši prejemniki Sovretove nagrade, katerih mandat traja dve leti, ampak se lahko podaljša. Tudi o podaljšanju mandata notranjih članov odloča upravni odbor društva. Delo komisije je tajno, saj so njeni člani zavezani k molčečnosti do razglasitve prejemnika/prejemnice ali prejemnikov nagrade.

Seje za določanje nagrajencaUredi

Predsednik sklicuje seje in posvetovanja žirije, na katere je obvezno vabljen tudi predsednik upravnega odbora, ki spremlja delo komisije, ali njegov namestnik. Na seje so lahko vabljeni tudi drugi člani ali nečlani društva. Da je seja veljavna, morajo biti prisotni vsaj trije člani. Predlogi pa so sprejeti z večino glasov. Ko je določen nagrajenec, mora predsednik žirije pismeno utemeljiti izbiro in jo predstaviti upravnemu odboru društva.

NagrajevanjeUredi

Prejemnik Sovretove nagrade dobi listino ali plaketo, katero podpišeta predsednik žirije in predsednik upravnega odbora. Datum in kraj podelitve odločijo upravni odbor sporazumno z žirijo in nagrajencem. Nato odbor obvesti javnost o tem in o utemeljitvi nagrade, sestavi žirije in podpornikih. Upravni odbor zbere vsako leto finančna sredstva za nagrado, o tem nato obvesti žirijo, ki predlaga višino nagrade. Z zbranimi finančnimi sredstvi se krijejo tudi stroški povezani s podelitvijo nagrade.

Glej tudiUredi

Zunanje povezaveUredi