Sonetni venec pri Slovencih

Sonetne vence so poleg Franceta Prešerna pisali naslednji slovenski avtorji:

Slovenski avtorji sonetnih vencev uredi

Sonetni venci sonetnih vencev uredi

France Balantič: Venec (1940) uredi

Balantič se je pisanja sonetnega venca učil predvsem pri Prešernu, ampak ga vseeno ni posnemal, ampak je zasnoval lasten način pisanja. Vrh pri njemu tvorita sedmi in osmi sonet, v njegovem vencu pa se prepletajo naslednje teme: smrt, narava in Bog. Zgradba in vsebina sta v sonetih povezani simetrično, in sicer prvi sonet govori o obupu pred smrtjo štirinajsti pa o ljubezenski pomirjenosti in podobno v ostalih dvojicah sonetov. Iz te povezanosti med soneti lahko sklepamo na dovršeno kompozicijo Balantičevega Venca.

Viri in literatura uredi

  • Valentin Cundrič, 1987: Na gori spremenjenje. Sonetni venec sonetnih vencev. Jesenice: /.
  • Mitja Šarabon, 1971: Sonetni venec sonetnih venec. Ljubljana: DZS.
  • France Balantič, 1944: Venec. Ljubljana: /.