Sodna oblast je pravica do sojenja na podlagi veljavnih zakonov in ob upoštevanju predloženih dokazov. Po načelu delitve oblasti je sodna oblast ločena od izvršilne in od zakonodajne zato, da je zagotovljena nepristranskost.

Sodno oblast izvršujejo sodišča. Sodna oblast je pri opravljanju svoje funkcije neodvisna.

Glej tudi

uredi