Smŕtnost ali letálnost je število umrlih za določeno boleznijo, navadno preračunano na 100 bolnikov. Velikokrat se pomen napačno enači z umrljivostjo (mortalnost).

Smrtnost navadno navajajo v odstotkih ali odtisočkih, redkeje z decimalnim zapisom (kjer vrednost 0 pomeni, da ni za boleznijo umrl noben bolnik, vrednost 1 pa, da so umrli vsi bolniki).

(primer)
Pljučni rak v ZDA v letu 2001
Število diagnosticiranih primerov: 79200
Število umrlih za pljučnim rakom: 65700
Iz tega sledi:

Glej tudi

uredi