Slovenska krajina

razločitvena stran Wikimedie

Slovenska krajina je ime več zgodovinskih pokrajin:

  • Slovenska marka, srednjeveška pokrajina na območju današnje Dolenjske, in tedaj sestavni del Kranjske
  • Slovenska krajina (Ogrska), slovensko govoreča območja v Kraljevini Ogrski od poznega 18. stoletja do trianonske pogodbe leta 1920.