Sinus versus (tudi versinus ali obrnjeni sinus) (oznaka ali ) je danes redko uporabljana trigonometrična funkcija, ki je povezana z danes bolj znanimi trigonometričnimi funkcijami na naslednji način:

Trigonometrično funkcijo versin lahko prikažemo geometrijsko z enotskim krogom, ki ima središče v O.

Grafična oblika versinusa je enaka kosinusoidi, ki je premaknjena za 1 navzgor. Funkcija je povsod definirana. Ničle ima funkcija v točkah . Minimumi so tam kjer so ničle. Maksimumi pa so v točkah .

Definicije uredi

V nadaljevanju so naštete vse obrnjene trigonometrične funkcije in njihove povezave z običajnimi (pogosteje uporabljanimi) funkcijami:

   
   
   
   
   
   
   
   

Iz pregleda se vidi, da je znanih več obrnjenih trigonometričnih funkcij

  • kosinus versus ali vercosine, ki ga označujemo z  
  • koversinus, kiga označujemo z   včasih okrajšamo v  
  • koverkosinus, ki ga označujemo z  
  • haversinus, ki ga označujemo z   najbolj znan haversinski obrazec, ki se je nekdaj uporabljal v navigaciji
  • haverkosinus ali haverkosinus z oznako  
  • hacoversinus ali hakoversinus ali kohaversinus, ki ga označujemo z  
  • hakoverzni kosinus ali hakoverkosinus ali kohaverkosinus z oznako  
  • ekssekanta, ki jo označujemo z  
  • ekskosekanta z oznako  

Povezave s trigonometričnimi funkcijami uredi

Trigonometrični funkciji, ki jo označimo z fun, pripadajo sledeče povezave

 .

Odvodi in integrali uredi

   
   
   
   
   
   
   
   

Glej tudi uredi

Zunanje povezave uredi