Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je interesna organizacija, ki predstavlja zaposlene v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi v Sloveniji.

Izvršilni odbor (2013):

  • Branimir Štrukelj, glavni tajnik
  • Jelka Velički, predsednica SVIZ, predsednica Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih
  • Marjana Kolar, podpredsednica SVIZ, predsednica Sindikalne konference predšolske vzgoje
  • Jelka Horvat, predsednica Sindikalne konference osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
  • Jože Brezavšček, predsednik Sindikalne konference srednjih, višjih šol in dijaških domov
  • Matjaž Gams, predsednik Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti
  • Mojca Jenko, predsednica Sindikalne konference kulturnih organizacij

Zunanje povezave

uredi