Sinča vas (nemško Kühnsdorf) je največje naselje v občini Dobrla vas v okraju Velikovec na avstrijskem koroškem.

Naselje šteje 1.604 prebivalce, od katereh se jih približno 10 % izreka za pripadnike narodne skupnosti Koroških Slovencev. Kraj se v pisnih virih prvič omenja leta 1267/68, leži pa približno 3,5 kilometre severno od Dobrle vasi na cesti proti Velikovcu.