Simpozij Obdobja je mednarodni slovenistični znanstveni simpozij.

Opis prireditve

uredi

Simpozij Obdobja v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi je zasnovan kot mednarodno znanstveno humanistično srečanje. Poleg domačih in tujih jezikoslovcev ter literarnih zgodovinarjev se ga udeležujejo tudi strokovnjaki drugih humanističnih ved. Simpozij je tradicionalna prireditev Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani, ki tudi predlaga in izbere simpozijsko temo. Tridnevni simpozij poteka vsako leto (od leta 1979 do 1996 ter od leta 1999 naprej), najpogosteje v stavbi Univerze v Ljubljani na Kongresnem trgu.

Zgodovina

uredi

Zamisel za simpozij je dozorela sredi 70. let in je bila tesno povezana z že več kot desetletnim uspešnim delovanjem Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture (v nadaljevanju SSJLK), ki je bil namenjen tujim slavistom, ki so na lektoratih slovenskega jezika na matičnih univerzah ali prek strokovne literature, prihajali v stik s slovenskega jezika. Ideja za simpozij se je pojavila ob 14. seminarju SSJLK, in sicer da naj bo znanstveni simpozij z udeležbo tujih slavistov odslej redna oblika dejavnosti seminarja slovenskega jezika, literature in kulture, izmenično jezikoslovni in literarnozgodovinski. Po prvotni zamisli naj bi bil simpozij uvod v vsakoletni SSJLK, vendar s samostojno temo, razvil pa naj bi tudi svojo lastno notranjo logiko in ritem.

Ker je bil simpozij že od začetka usmerjen v sistematično zaporedno obravnavo posameznih obdobij v razvoju slovenskega jezika, književnosti in kulture, je bil imenovan Simpozij Obdobja. Čeprav je bilo najprej mišljeno, da se bo izmenično usmerjal v jezikoslovje in literarno zgodovino, je bila notranja vsebinska trodelnost (tj. jezik, književnost, kultura) prevzeta od SSJLK. Vsakokratna tematika na simpozijih naj se ne bi obravnavala samo strogo v nacionalnem okviru, pač pa naj bi se raziskovali in osvetljevali tudi širši primerjalni, tipološki, teoretski in zgodovinski vidiki ter konteksti. Na simpozijih naj bi se na novo pretresli dosedanji pogledi na obdobja in se aktualizirala njihova temeljna znanstvena vprašanja.

Simpozijski zborniki

uredi

Večletni vodje simpozijev

uredi

Od leta 1979 do 2009 so Simpozij Obdobja vodili sledeči profesorji z oddelkov za slovenistiko in slavistiko ljubljanske Filozofske fakultete:

  • Boris Paternu: Obdobja 1 (1979), Obdobja 2 (1980), Obdobja 3 (1981), Obdobja 8 (1986), Obdobja 16 (1995)
  • Franc Zadravec: Obdobja 4 (1982), Obdobja 5 (1983), Obdobja 7 (1985)
  • Breda Pogorelec: Obdobja 6 (1984), Obdobja 12 (1990)
  • Jože Toporišič: Obdobja 10 (1988), Obdobja 13 (1991), Obdobja 15 (1994)

Viri in zunanje povezave

uredi