Simfonična glasba je glasba, ki jo izvaja simfonični orkester. Najpogostejše glasbene oblike, komponirane za to glasbeno-instrumentalno zasebo, so: