Seznam zavarovanih domorodnih rastlinskih vrst v Sloveniji

seznam Wikimedie

Seznam zavarovanih domorodnih rastlinskih vrst v Sloveniji je narejen na podlagi Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah[1], ki vsebuje poleg splošnih določil tudi dve prilogi. V poglavju A je seznam zavarovanih rastlinskih vrst, ki so domorodne na območju Republike Slovenije.

V poglavju B je seznam, ki vsebuje zavarovane rastlinske vrste v interesu Evropske skupnosti, ki niso domorodne na območju Republike Slovenije in niso predmet tega seznama. Slovenija mora kot država članica Evropske unije zagotoviti ustrezno varstvo tudi za tiste prosto živeče rastlinske vrste, ki sicer niso domorodne v naši državi, vendar pa so ogrožene na območju drugih držav članic Evropske skupnosti in navedene na seznamih Direktive o habitatih.

Zavarovane vrste rastlin uredi

Rastlinske vrste zavarujemo zaradi tega, da bi ohranili pestrost narave. Zato ne zavarujemo le na pogled lepih in zanimivih rastlin, ampak vse tiste vrste, za katere obstaja možnost, da bodo na nekem območju izumrle.

Pojasnila k seznamu uredi

  • C – pogojno dovoljen odvzem iz narave in izkoriščanje
  • H – ukrepi za ohranjanje ugodnega stanja habitata rastlinske vrste
  • H* - rastlinska vrsta, pri kateri je treba prednostno upoštevati ohranjanje ugodnega stanja habitata
  • O – rastlinske vrste, pri katerih je dovoljen odvzem iz narave in zbiranje nadzemnih delov, razen semen oziroma plodov, za osebne namene
  • Oº – rastlinske vrste, pri katerih ni prepovedi za nadzemne dele rastlin, razen semen oziroma plodov

V seznamu so določene tiste rastlinske vrste, ki so domorodne (avtohtone) na območju Republike Slovenije.

Navajanja sistematskih enot v stolpcu »takson« so le informativna in ne za namene klasifikacije.

Seznam uredi

Mahovi (Bryophyta) uredi

Zavarovani mahovi, ki so domorodni na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija opombe
Buxbaumia viridis   H
Dicranium viride H
Drepanocladus vernicosus   H
Leucobrium glaucum sivozeleni mah H
Mannia triandra H
Sphagnum šotni mah, vse vrste   H

Praprotnice (Pteridophyta) uredi

Zavarovane praprotnice, ki so domorodne na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija opombe
družina Lycopodiaceae lisičjakovke
vse vrste družine   O
družina Adiantaceae laskovke
Adiantum capillus-veneris venerini lasci   H
družina Aspleniaceae sršajevke
Asplenium adulterinum nepravi sršaj   H

Golosemenke (Gymnospermae) uredi

Zavarovane golosemenke, ki so domorodne na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija opombe
družina Taxaceae tisovke
Taxus baccata navadna tisa  

Kritosemenke (Angiospermae) uredi

Zavarovane kritosemenke, ki so domorodne na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija opombe
družina Amaryllidaceae narcisovke
Galanthus nivalis navadni mali zvonček  
Leucojum vernum pomladanski veliki zvonček, kronica   O
Leucojum aestivum poletni veliki zvonček  
Narcissus narcis, narcisa, vse vrste  
družina Asphodelaceae zlatokorenovke
Hemerocallis lilioasphodelus rumena maslenica   H
družina Apiaceae kobulnice
Apium repens plazeča zelena   H
Eryngium alpinum alpska možina   H
Hladnikia pastinacifolia rebrinčevolistna hladnikija H
družina Aquifoliaceae bodikovke
Ilex aquifolium navadna bodika  
družina Araceae kačnikovke
Calla palustris močvirska kačunka   H
Dracunculus vulgaris navadni kaček  
družina Asteraceae nebinovke
Arnica montana arnika   C, O
Artemisia genipi klasnati pelin  
Carlina acanthifolia učenska kompava   H
Leontopodium alpinum planika  
Serratula lycopifolia raznolistna mačina H*
družina Brassicaceae križnice
Alyssum montanum subsp.pluscanescens žički grobeljnik H
Arabis scopoliana Scopolijev repnjak   H
družina Butomaceae vodoljubovke
Butomus umbellatus kobulasta vodoljuba   H
družina Campanulaceae zvončičevke
Adenophora liliifolia navadna obročnica   H
Campanula zoysii Zoisova zvončnica   H
Physoplexis comosa šopasti repušnik  
družina Caprifoliaceae kovačnikovke
Linnaea borealis severna linejka   H
družina Caryophyllaceae klinčnice
Cerastium dinaricum dinarska smiljka H
Dianthus vse vrste razen Dianthus barbatus klinček, nageljček, vse vrste razen brkati nageljček  
Moehringia tommasinii Tommasinijeva popkoresa H
Moehringia villosa kratkodlakava popkoresa H
družina Convallariaceae šmarničevke
Convallaria majalis šmarnica  
družina Crassulaceae tolstičevke
Jovibarba Opis: vse vrste netreskovec, vse vrste  
Sedum maximum hermelika  
Sempervivum vse vrste netresk, vse vrste  
družina Cyperaceae ostričevke
Eleocharis carniolica kranjska sita H
družina Droseraceae rosikovke
Drosera vse vrste rosika, vse vrste  
družina Ericaceae vresovke
Arctostaphyllos uva-ursi zimzeleni gornik   C, O
Rhododendron luteum rumeni sleč   H
družina Fabaceae metuljnice
Genista holopetala primorska košeničica H
družina Gentianaceae sviščevke
Gentiana acaulis Kochov svišč   H
Gentiana clusii Clusijev svišč  
Gentiana froelichii Froelichov svišč  
Gentiana lutea rumeni svišč, košutnik   C
Gentiana pannonica panonski svišč   C
Gentiana pneumonanthe močvirski svišč  
družina Iridaceae perunikovke
Gladiolus vse vrste vključno Gladiolus palustris meček, vse vrste   H
Iris vse vrste vključno Gentiana froelichii perunika, vse vrste   H
družina Lentiburuaceae mešinkovke
Pinguicula vse vrste mastnica, vse vrste  
družina Liliaceae lilijevke
Bellevalia romana navadni hijacint   H
Erythronium dens-canis navadni pasji zob   O
Fritillaria meleagris močvirska logarica, močvirski tulipan   H
Fritillaria orientalis gorska logarica  
Lilium vse vrste lilija, vse vrste  
Ruscus aculeatus bodeča lobodika   C, O
Ruscus hypoglossum širokolistna lobodika   O
Scilla litardierei travniška modra čebulica   H
družina Marsileaceae marzilkovke
Marsilea quadrifolia štiriperesna marzilka   H
družina Orchidaceae kukavičevke vse vrste družine, vključno: H
Cypripedium calceolus lepi čeveljc   H
Himantoglossum adriaticum jadranska smrdljiva kukavica   H
Liparis loeselii Loeselova grezovka   H
Spiranthes aestivalis poletna škrbica   H
družina Paeoniaceae potonikovke
Paeonia vse vrste potonika, vse vrste   H
družina Poaceae trave
Stipa vse vrste bodalica,, vse vrste  
družina Posidoniaceae pozejdonovke
Posidonia oceanica morska pozejdonovka   H
družina Primulaceae jegličevke
Cyclamen purpurascens navadna ciklama, kokorik  
Primula auricula avrikelj  
Primula carniolica kranjski jeglič   H
Primula x venusta idrijski jeglič, dražestni jeglič
družina Ranunculaceae zlatičevke
Anemone hortensis vrtna veternica   H
Aquilegia bertolonii bertolonijeva orlica   H
Helleborus vse vrste teloh, vse vrste  
Eranthis hyemalis navadna jarica   H
Pulsatilla vse vrste kosmatinec, vse vrste, vključno z velikonočnico   H
družina Scrophulariaceae črnobinovke
Lindernia procumbens polegla lindernija   H
družina Thymelaeaceae volčinovke
Daphne blagayana Blagayev volčin   H
Daphne cneorum dišeči volčin   H

Sklici in opombe uredi

  1. »Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah,«. Register predpisov Slovenije. 1. maj 2004.

Viri uredi