Seznam zaslužnih profesorjev Univerze v Ljubljani

seznam Wikimedie

Seznam zaslužnih profesorjev Univerze v Ljubljani.

Opomba: naslov (naziv) zaslužnega profesorja/profesorice podeljujejo nekaterim upokojenim profesorjem in profesoricam Univerze v Ljubljani od študijskega leta 1976/77 dalje. Marsikateri profesor, ki bi si tudi zaslužil ta naslov, ali je po vseh kriterijih primerljiv s tistimi, ki so to postali, ni mogel prejeti tega častnega naziva, če izvzamemo tiste, ki so umrli še pred uvedbo naziva in jih je preveč, da bi jih navajali poimensko, bodisi zaradi svoje prezgodnje smrti, torej pred upokojitvijo, ki je pogoj za njegovo pridobitev, npr. Stojan Cigoj, Bogomir Dobovišek, Franc Lazarini, Jože Šturm, Anton Žun, Adolf Bibič, Peter Klinar, Ludvik Čarni, Jože Koruza, Dušan Pirjevec, Primož Kozak, Marjan Žagar, Oto Norčič, Franc Bitenc, Polde Leskovar, Albin Stritar, Aleksander Radovan, Hubert Bergant, Aci Bertoncelj, Marjan Gabrijelčič ...), bodisi je bil izpuščen, ker je npr. od upokojitve preteklo že preveč časa, ali pa je bil spregledan iz kakšnih drugih razlogov (npr. Marij Avčin, Bojan Accetto, Vito Lavrič, Peter Lenče, Stanko Banič, Martin Benedik, Miloš Kobal, Janez Banič, Radoslav Žargi, Milan Dolenc, Janez Brglez, Ivo Jelačin, Oton Muck, Boštjan Anko, Marijan Dorer, Ivo Antolič, Mitja Bartenjev, Rajko Sedej, Božo Kralj, Saša Cvahte, Marija Perpar, Branko Brčić, Ivan Vizovišek, Peter Bukovec, Milan Grošelj, Stanko Gogala, Anton Slodnjak, Janko Jurančič, Janez Stanonik, Dušan Ludvik, Mirko Jurak, Vojan Rus, Jože Toporišič, Janez Rotar, Janez Sagadin, Matjaž Kmecl, Janko Pleterski, Andrej Capuder, Ivan Rakovec, Franc Osole, Zlata Dolinar-Osole, Jože Duhovnik, Alojz Paulin, Marko Breznik, Miroslav Črnivec, Marjan Mušič, Emil Kovačič, Vlasto Zemljič, Janko Sketelj, Svetko Lapajne, Tone Klemenčič, Ivan Sovinc, Srdan Turk, Anton Vakselj, Alojzij Vadnal (bil je častni doktor UL, podobno kot Franc Mikuž, pa tudi Makso Šnuderl in Anton Trstenjak), France Križanič, Niko Prijatelj, Fran Dominko, Savo Lapanje, Srdan Turk, Miran Vardjan, Miran Veselič(-st.), Janko Kavčič, Jan Makarovič, Ernest Petrič, Peter Novak, Silvin Leskovar, Drago Leskovšek (2), Jože Trontelj, Božidar Magajna, Albin Wedam, Janez Planina, Cene Malovrh, Pavel Marc, Metod Dular, Stane Krašovec, Janez Šmidovnik, Mitja Kamušič, Viktor in Zdravko Petkovšek, Peter Jereb, Oskar Reya, Rajko Pavlovec, Stanko Grafenauer, Boris Sket, Kazimir Tarman, Miklavž Grabnar, Jože Korošec, Rudolf Turk, Drago Stepišnik, Marjan Jeločnik, Vilko Ukmar, Pavel Šivic, Jakob Jež, Darijan Božič, Anton Nanut, Riko Debenjak, Jože Brumen, Andrej Jemec, Emerik Bernard, Herman Gvardjančič, Dušan Tršar, Metka Krašovec, itd.). Nekatere visokošolske zavode, akademije in poznejše fakultete so namreč sprejeli kot članice v UL leta 1975, TEOF pa ponovno po 40 letih šele v začetku 90. let 20. stol., zato zlasti pri slednji niso mogli biti izvoljeni nekateri starejši profesorji. Trije upokojeni profesorji UL so dobili naziv posmrtno.

Legenda: a = izvoljen v SAZU; r = rektor UL; dr.hc = častni doktor UL; † = danes že pokojni

 • FF = Filozofska fakulteta
 • PF = Pravna fakulteta
 • MF = Medicinska fakulteta
 • FE = Fakulteta za elektrotehniko
 • EF = Ekonomska fakulteta
 • FS = Fakulteta za strojništvo
 • FNT = Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo
 • BF = Biotehniška fakulteta
 • FKKT = Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • FFA = Fakulteta za farmacijo
 • NTF = Naravoslovnotehniška fakulteta
 • FGG = Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
 • FA = Fakulteta za arhitekturo
 • FRI = Fakulteta za računalništvo in informatiko
 • ZF = Zdravstvena fakulteta
 • FDV = Fakulteta za družbene vede (do 1991 FSPN)
 • PEF = Pedagoška fakulteta
 • FSD = Fakulteta za socialno delo
 • FPP = Fakulteta za pomorstvo in promet
 • TEOF = Teološka fakulteta
 • AG = Akademija za glasbo
 • AGRFT = Akademija za gledališče, film, radio in televizijo
 • ALU(O) = Akademija za likovno umetnost (in oblikovanje)

A uredi

B uredi

C uredi

Č uredi

D uredi

E uredi

F uredi

G uredi

H uredi

I uredi

J uredi

K uredi

L uredi

M uredi

N uredi

O uredi

P uredi

R uredi

S uredi

Š uredi

T uredi

U uredi

V uredi

W uredi

Z uredi

Ž uredi

Glej tudi uredi