Seznam udeležencev Zbora odposlancev slovenskega naroda v Kočevju

seznam Wikimedie

Seznam udeležencev Zbora odposlancev slovenskega naroda v Kočevju.

Gostje uredi

Izvršni odbor Osvobodilne fronte slovenskega naroda uredi

Vrhovni plenum Osvobodilne fronte slovenskega naroda uredi

Predstavniki organizacij in vojske uredi

Agitacijsko-propagandni odsek IOOF uredi

Delegacija Ljubljane uredi

Delegacija Gorenjske uredi

Delegacija Primorske uredi

Delegacija Štajerske uredi

Okrožje Bela Krajina uredi

Rajon Dragatuš uredi

Rajon Črnomelj - mesto uredi

Rajon Črnomelj - okolica uredi

Rajon Gradac uredi

Rajon Semič uredi

Rajon Suhor uredi

Rajon Vinica uredi

Rajon Metlika - mesto uredi

Rajon Metlika - vzhod uredi

Rajon Stari trg ob Kolpi uredi

Okrožje Novo mesto uredi

Podokrožje Gorjanci uredi

Rajon Brusnice uredi

Rajon Kostanjevica uredi

Rajon Sveti Križ pri Kostanjevici uredi

Rajon Orehovica uredi

Rajon Šentjernej uredi

Rajon Šmihel - Stopiče uredi

Podokrožje Šmarjeta - Škocjan uredi

Rajon Bela Cerkev uredi

Rajon Škocjan uredi

Rajon Št. Peter uredi

Rajon Šmarjeta uredi

Podokrožje Dolenjske Toplice uredi

Rajon Birčna vas uredi

Rajon Dolenjske Toplice uredi

Rajon Vavta vas uredi

Podokrožje Mirna Peč uredi

Rajon Ajdovec uredi

Rajon Dobrnič uredi

Rajon Dvor uredi

Rajon Mirna Peč uredi

Rajon Prečna uredi

Rajon Žužemberk uredi

Podokrožje Trebnje uredi

Rajon Trebnje uredi

Rajon Mirna uredi

Rajon Sv. Križ uredi

Rajon Velika Loka uredi

Podokrožje Mokronog uredi

Rajon Mokronog uredi

Rajon Šentrupert uredi

Rajon Trebelno uredi

Rajon Tržišče uredi

Rajon Novo mesto uredi

Okrožje Cerknica uredi

Rajon Bloška planota uredi

Rajon Loška dolina uredi

Rajon Sv. Vid - Begunje uredi

Rajon Grahovo uredi

Rajon Cerknica uredi

Okrožje Kočevje uredi

Rajon Kočevje uredi

Rajon Rudnik uredi

Rajon Kočevska Reka uredi

Rajon Koprivnik uredi

Rajon Mozelj uredi

Rajon Stari Log uredi

Rajon Banjaloka uredi

Okrožje Velike Lašče uredi

Rajon Velike Lašče uredi

Rajon Rob uredi

Rajon Turjak uredi

Rajon Barje uredi

Okrožje Ribnica uredi

Rajon Dobrepolje uredi

Rajon Dolenja vas uredi

Rajon Draga uredi

Rajon Loški Potok uredi

Rajon Ribnica uredi

Rajon Sodražica uredi

Rajon Struge uredi

Okrožje Stična uredi

Rajon Stična uredi

Rajon Višnja Gora uredi

Rajon Št. Vid pri Stični uredi

Rajon Krka uredi

Rajon Zagradec uredi

Okrožje Grosuplje uredi

Rajon Grosuplje uredi

Rajon Račna uredi

Rajon Šentjurje uredi

Rajon Šmarje - Sap uredi

Rajon Škofljica uredi

Okrožje Vrhnika uredi

NOV in POS uredi

14. divizija NOVJ uredi

1. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada »Tone Tomšič« uredi

I. bataljon
II. bataljon
III. bataljon

2. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada »Ljubo Šercer« uredi

13. slovenska narodnoosvobodilna brigada »Loška« uredi

I. bataljon
II. bataljon
III. bataljon

Topniški divizion 14. divizije uredi

15. divizija NOVJ uredi

Štab artilerije
Avtobataljon
Oklopna četa

4. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada »Matija Gubec« uredi

I. bataljon
II. bataljon
III. bataljon

5. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada »Ivan Cankar« uredi

I. bataljon
II. bataljon
III. bataljon
IV. bataljon
Topniška baterija

12. slovenska narodnoosvobodilna brigada »Štajerska« uredi

I. bataljon
II. bataljon
III. bataljon
IV. bataljon
V. bataljon
Prateča četa

14. slovenska narodnoosvobodilna brigada »Železničarska« uredi

I. bataljon
II. bataljon
III. bataljon

18. divizija NOVJ uredi

8. slovenska narodnoosvobodilna brigada »Fran Levstik« uredi

9. slovenska narodnoosvobodilna brigada »Kočevska« uredi

I. bataljon
II. bataljon
III. bataljon
IV. bataljon

10. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada »Ljubljanska« uredi

I. bataljon
II. bataljon
III. bataljon

Južna grupa odredov uredi

Vzhodnodolenjski odred uredi

I. bataljon
II. bataljon
III. bataljon

Kočevski odred uredi

I. bataljon
II. bataljon
III. bataljon

Gorenjski odred uredi

Zaščitni bataljon Glavnega štaba NOV in POS uredi

Slovenska centralna vojnopartizanska bolnišnica uredi

Glej tudi uredi