Seznam ruševinskih in izginulih cerkva v Sloveniji

seznam Wikimedije

Seznam ruševinskih in izginulih cerkva v Sloveniji.

SeznamUredi

slika cerkev, kraj/naselje opis
[[Slika:]] Cerkev sv. Andreja, Celje nekdanja cerkev, ki je stala ob severnem robu mesta
[[Slika:]] Cerkev sv. Antona Padovanskega, Brežice cerkev nekdanjega Frančiškanskega samostana Brežice, ostal le prezbiterij, ki je vkomponiran v zgradbo samostana - današnje gimnazije
[[Slika:]] Cerkev sv. Barbare, Idrija nekdanja župnijska cerkev Župnije Idrija, ostala le kripta
  Cerkev sv. Bernardina, Portorož cerkev nekdanjega frančiškanskega samostana, ohranjen le zvonik in prezbiterij, danes del hotelskega kompleksa Bernardin
[[Slika:]] Cerkev sv. Cirila in Metoda, Ljubljana Plečnikova cerkev, podrta in po istih načrtih na novo postavljena na drugi lokaciji[1]
[[Slika:]] Cerkev sv. Duha, Celje (stara) nekdanja cerkev, ki je stala ob Koprivnici pri današnjem Hotelu Celeia, porušena leta 1962; nadomestila jo je nova cerkev v Novi vasi
[[Slika:]] Cerkev sv. Elije, Prečna nekdanja župnijska cerkev, ki je bila postopno opuščena po zgraditvi nove cerkve sv. Antona Padovanskega in dokončno porušena leta 1938[2]
[[Slika:]] Cerkev sv. Jakoba, Kunšperk župnijska cerkev Župnije Kunšperk, ki je po opustitvi prenesla vlogo župnijske cerkve na Cerkev sv. Petra, Bistrica ob Sotli (Župnija Sv. Peter pod Svetimi gorami)[3]
[[Slika:]] Cerkev sv. Jakoba, Žužemberk podružnična cerkev je bila med 2. svetovno vojno močno poškodovana in leta 1956 porušena
[[Slika:]] Cerkev sv. Janeza Krstnika, Senovo bila je župnijska cerkev, ki so jo porušili ob izgradnji nove Cerkve Vstalega Odrešenika (zgrajena leta 1975)[4]
  Cerkev sv. Janeza Krstnika, Žička kartuzija, Stare Slemene ruševinska cerkev Žičke kartuzije
[[Slika:]] Cerkev sv. Janeza in Pavla, Babiči
[[Slika:]] Cerkev sv. Jedrti, Podkraj
  Cerkev sv. Jere, Gabrje (Trdinov vrh cerkev, od katere je ohranjen le temeljni obod, je leta 2012 dobila novo streho na kovinski konstrukciji
[[Slika:]] Cerkev sv. Jošta, Ključevica (Kum) ena izmed dveh cerkva na Kumu (1220 m), porušena leta 1961 zaradi izgradnje RTV oddajnika[5]
[[Slika:]] Cerkev sv. Jurija, Ortnek
[[Slika:]] Cerkev sv. Jurija, Škale porušena po 2. svetovni vojni zaradi pogrezanja tal nad velenjskim rudnikom
[[Slika:]] Cerkev sv. Kancijana, Rakov Škocjan
[[Slika:]] Cerkev sv. Klare, Ljubljana cerkev nekdanjega Samostana klaris Ljubljana, porušena po ljubljanskem potresu leta 1895[6]
[[Slika:]] Cerkev sv. Krištofa, Ljubljana baročna stavba, stala je pri starem mestnem pokopališču; ob njej so kasneje prizidali Plečnikovo cerkev sv. Cirila in Metoda; porušena v letih 1957–1958
[[Slika:]] Cerkev sv. Lovrenca, Trava
[[Slika:]] Cerkev sv. Marijinega vnebovzetja, Radlje ob Dravi porušena cerkev nekdanjega Samostana dominikank Marenberg
  Cerkev sv. Marjete, Kunšperk (na Kozji Peči)[7]
[[Slika:]] Cerkev sv. Martina, Poljane nad Škofjo Loko porušena leta 1954, na mestu nje leta 1967 zgrajena nova cerkev[8]
[[Slika:]] Cerkev Matere Usmiljenja, Maribor nekdanja samostanska cerkev, ki je stala na mestu današnje bazilike Matere Usmiljenja
[[Slika:]] Cerkev sv. Mihaela, Družmirje porušena 1. marca 1975 zaradi pogrezanja tal nad velenjskim rudnikom[9]
[[Slika:]] Cerkev sv. Petra, Stopno zaradi slabega stanja porušena po letu 1945[10]
[[Slika:]] Cerkev sv. Roka, Novo mesto poškodovana med 2. svetovno vojno, po vojni propadla[11]
[[Slika:]] Cerkev sv. Tomaža, Vrhpolje[12]

Cerkve na KočevskemUredi

Na Kočevskem, kjer so živeli Kočevarji, je nekdaj stalo 123 cerkva in kapel (spadale so pod 17 župnij). Danes jih stoji okoli 30, ker so jih nekaj že popravili ali rekonstruirali. Od 95 uničenih cerkva, je še nekaj takšnih, katerih ruševine so dobro vidne.[13]

SeznamUredi

slika cerkev, kraj/naselje opis
[[Slika:]] Cerkev sv. Andreja, Kleče
[[Slika:]] Cerkev sv. Ane, Beli Kamen
[[Slika:]] Cerkev sv. Antona Puščavnika, Kleče
[[Slika:]] Cerkev Božjega Odrešenika, Ajbelj stavba cerkve je rekonstruirana na originalni lokaciji
[[Slika:]] Cerkev sv. Device Marije, Trnovec
[[Slika:]] Cerkev sv. Filipa in Jakoba, Mlaka rekonstruirana
[[Slika:]] Cerkev sv. Florijana, Brezje stoji del zidov cerkve in zvonika
[[Slika:]] Cerkev sv. Janeza Krstnika, Cvišlerji
[[Slika:]] Cerkev sv. Janeza Krstnika, Kočevska Reka (stara) na lokaciji stoji nova cerkev
[[Slika:]] Cerkev sv. Križa, Blatnik stoji zvonik in obod cerkve
[[Slika:]] Cerkev Marije Snežne, Vrbovec [14]
[[Slika:]] Cerkev sv. Marjete, Stari Log
[[Slika:]] Cerkev sv. Miklavža, Mala Gora
[[Slika:]] Cerkev sv. Petra in Pavla, Pugled
[[Slika:]] Cerkev sv. Roka, Smuka ohranjen je tlak, delno rekonstruiran oltarni del
[[Slika:]] Cerkev sv. Štefana in Antona Padovanskega, Koblarji na lokaciji je postavljena kapelica
[[Slika:]] Cerkev sv. Uršule, Stari Breg

Pravoslavne cerkveUredi

SeznamUredi

slika cerkev, kraj/naselje opis
[[Slika:]] Cerkev sv. Elije, Brje pri Koprivi
[[Slika:]] Cerkev sv. Lazarja, Maribor stala je na Trgu generala Maistra in so jo po ukazu nemškega okupatorja še nedograjeno podrli zajeti jugoslovanski vojaki aprila 1941.[15]
[[Slika:]] Cerkev sv. Petra, Paunoviči[16]
  Cerkev sv. Save, Celje
[[Slika:]] Cerkev sv. Stevana, Marindol[17]

Evangeličanske cerkveUredi

SeznamUredi

slika cerkev, kraj/naselje opis
[[Slika:]] Evangeličanska cerkev, Arja vas (Govče)
[[Slika:]] Evangeličanska cerkev, Celje
[[Slika:]] Evangeličanska cerkev, Radlje ob Dravi[18]

SkliciUredi

 1. Tamara Griesser Pečar, Boj proti veri in cerkvi, Družina, 2007.
 2. Franc Maček in ostali, Sto let s svetim Antonom Padovanskim, Župnija Prečna, Prečna 2010, strani 207–208.
 3. http://www.bistricaobsotli.si/vsebina.asp?id=59
 4. Župnija Senovo, Kamra.si, pridobljeno 29. december 2015.
 5. Podružnična cerkev sv. Neže, Kam.si, pridobljeno 5. januar 2016.
 6. Anton Štrukelj in drugi, Odsev Luči: Štiridesetletnica oživitve Klarine karizme v Sloveniji, Samostan Brezmadežne sester klaris Nazarje, Nazarje 2019, stran 347.
 7. http://www.bistricaobsotli.si/vsebina.asp?id=55
 8. Poljane, kdo vas bo ljubil, Arhiv.gorenjskiglas.si, pridobljeno 28. november 2017.
 9. Zgodovina, Sostanj.si, pridobljeno 29. december 2015.
 10. "Opis enote nepremične kulturne dediščine, evidenčna številka 25618". Pregledovalnik Registra nepremične kulturne dediščine. Ministrstvo RS za kulturo.
 11. Porušena cerkev svetega Roka pri Jedinščici, Zupnija-nm-smihel.si, pridobljeno 1. september 2019.
 12. Sv. Tomaž povezuje Slovence na meji, Katoliska-cerkev.si, pridobljeno 26. november 2017.
 13. http://www2.arnes.si/~krsrd1/conference/Speeches/Ferenc_slo.htm
 14. "Opis enote nepremične kulturne dediščine, evidenčna številka 2154". Pregledovalnik Registra nepremične kulturne dediščine. Ministrstvo RS za kulturo.
 15. Yugokronika.mojforum.si
 16. Božič v pravoslavnih Miličih, Lokalno.si.
 17. Martin Tomažin, Uskoške populacije na Jugovzhodu Slovenije, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2004.
 18. “Sovražniki v isti domovini! Kakšna zabloda, kakšen zločin!”, Zgodovina.si, pridobljeno 20. januar 2016.

Zunanje povezaveUredi