Seznam naselij v Sloveniji (B)

Seznam naselij v Sloveniji, imena na B.


Seznam naselij: A - B - C - Č - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

SeznamUredi

Ime naselja Občina Poštna številka Pošta Panorama
Babiči Koper 6273 Marezige
Babinci Ljutomer 9240 Ljutomer
Babna Brda Šmarje pri Jelšah 3264 Sveti Štefan
Babna Gora Dobrova - Polhov Gradec 1355 Polhov Gradec  
Babna Gora Šmarje pri Jelšah 3223 Loka pri Žusmu
Babna Gora Trebnje 8213 Veliki Gaber
Babna Polica Loška Dolina 1386 Stari Trg pri Ložu  
Babna Reka Šmarje pri Jelšah 3223 Loka pri Žusmu
Babni Vrt Kranj 4204 Golnik
Babno Polje Loška Dolina 1386 Stari trg pri Ložu  
Bač Ilirska Bistrica 6253 Knežak
Bač pri Materiji Hrpelje - Kozina 6242 Materija
Bača pri Modreju Tolmin
Bača pri Podbrdu Tolmin
Bačne Gorenja vas - Poljane 4224 Gorenja vas
Bakovci Murska Sobota 9101 Murska Sobota
Bakrc Ivančna Gorica 1303 Zagradec
Balkovci Črnomelj 8344 Vinica
Bane Velike Lašče 1314 Rob
Banja Loka Kostel 1336 Vas  
Banjšice Nova Gorica
Banovci Veržej 9241 Veržej
Banuta Lendava 9220 Lendava  
Barbana Brda
Baredi Izola 6310 Izola
Barislovci Videm 2324 Lovrenc na Dravskem polju
Barizoni Koper 6280 Ankaran  
Barka Divača 6217 Vremski Britof
Bašelj Preddvor  
Bate Nova Gorica
Batuje Ajdovščina
Bavdek Velike Lašče 1314 Rob
Bavšica Bovec
Beč Cerknica 1380 Cerknica  
Bečaje Cerknica 1380 Cerknica
Bedenj Črnomelj 8341 Adlešiči
Begunje na Gorenjskem Radovljica 4275 Begunje na Gorenjskem  
Begunje pri Cerknici Cerknica 1382 Begunje pri Cerknici
Beka Hrpelje - Kozina 6240 Kozina
Bela Ajdovščina
Bela Kamnik
Bela Cerkev Šmarješke Toplice 8220 Šmarješke Toplice  
Bela Peč Kamnik 1241 Kamnik
Belavšek Videm 2285 Zgornji Leskovec
Belca Kranjska Gora 4281 Mojstrana
Belčji Vrh Črnomelj 8343 Dragatuš
Bele Vode Šoštanj 3325 Šoštanj
Beli Grič Mokronog - Trebelno 8230 Mokronog  
Beli Potok pri Frankolovem Vojnik 3213 Frankolovo
Beli Potok pri Lembergu Šmarje pri Jelšah 3241 Podplat
Belica Dobrova - Polhov Gradec 1355 Polhov Gradec
Belica Osilnica
Belo Brda 1356 Dobrovo
Belo Medvode 1215 Medvode  
Belo Šmarje pri Jelšah 3240 Šmarje pri Jelšah  
Belovo Laško 3270 Laško
Belski Vrh Zavrč 2283 Zavrč
Belsko Postojna 6230 Postojna
Belšak Prevalje 2391 Prevalje
Belšinja vas Trebnje 8210 Trebnje
Beltinci Beltinci
Belvedur Koper 6272 Gračišče
Benečija Trebnje 8210 Trebnje
Benedikt v Slovenskih goricah Benedikt 2234 Benedikt  
Benete Bloke 1385 Nova vas
Benica Lendava
Bereča vas Metlika 8331 Suhor
Beričevo Dol pri Ljubljani 1262 Dol pri Ljubljani
Berinjak Videm 2285 Zgornji Leskovec
Berinjek Litija 1273 Dole pri Litiji
Berkovci Križevci
Berkovci Moravske Toplice
Berkovski Prelogi Križevci
Bertoki Koper 6000 Koper
Besnica Ljubljana 1000 Ljubljana
Betanja Divača 6215 Divača
Betonovo Sodražica 1317 Sodražica Slika:Betonovo.jpg
Bevče Velenje 3320 Velenje
Bevke Vrhnika 1360 Vrhnika  
Bezena Ruše 2342 Ruše
Bezenškovo Bukovje Vojnik 3213 Frankolovo
Bezgarji Osilnica 1337 Osilnica
Bezgovica Osilnica 1337 Osilnica
Bezgovica Šmarje pri Jelšah 3253 Pristava pri Mestinju
Bezina Slovenske Konjice 3210 Slovenske Konjice
Beznovci Puconci
Bezovica Koper 6275 Črni Kal
Bezovica Vojnik 3212 Vojnik
Bezovje nad Zrečami Zreče 3214 Zreče
Bezovje pri Šentjurju Šentjur 3230 Šentjur
Bezuljak Cerknica 1382 Begunje pri Cerknici  
Bič Trebnje 8213 Veliki Gaber
Bičje Grosuplje 1290 Grosuplje
Biljana Brda
Bilje Miren - Kostanjevica
Binkelj Škofja Loka 4220 Škofja Loka
Birčna vas Novo mesto 8000 Novo mesto
Birna vas Sevnica 8297 Šentjanž
Biserjane Sveti Jurij ob Ščavnici
Bistra Črna na Koroškem 2393 Črna na Koroškem
Bistra Vrhnika 1353 Borovnica
Bistrica Črnomelj 8340 Črnomelj
Bistrica Kozje 3261 Lesično
Bistrica Litija 1273 Dole pri Litiji
Bistrica Naklo 4202 Naklo
Bistrica Šentrupert 8232 Šentrupert  
Bistrica ob Dravi Ruše 2345 Bistrica ob Dravi
Bistrica ob Sotli Bistrica ob Sotli 3256 Bistrica ob Sotli
Bistrica pri Tržiču Tržič 4290 Tržič
Bistričica Kamnik 1242 Stahovica
Biš Trnovska vas 2254 Trnovska vas
Bišče Domžale 1230 Domžale
Bišečki Vrh Trnovska vas 2254 Trnovska vas
Biška vas Mirna Peč 8216 Mirna peč
Bitiče Litija 1000/1270 Ljubljana/Litija
Bitnja vas Mokronog - Trebelno 8231 Trebelno
Bitnje Bohinj 4264 Bohinjska Bistrica  
Bizeljska vas Brežice 8259 Bizeljsko
Bizeljsko Brežice 8259 Bizeljsko  
Blagovica Lukovica 1223 Blagovica
Blaguš Sveti Jurij ob Ščavnici
Blanca Sevnica 8283 Blanca
Blate Ribnica 1331 Dolenja vas
Blatna Brezovica Vrhnika 1360 Vrhnika  
Blatni Vrh Laško 3273 Jurklošter
Blatnik pri Črmošnjicah Semič 8333 Semič
Blatnik pri Črnomlju Črnomelj 8340 Črnomelj
Blatno Brežice 8255 Pišece
Blato Slovenske Konjice 3210 Slovenske Konjice
Blato Trebnje 8210 Trebnje
Blečji Vrh Grosuplje 1290 Grosuplje
Bled Bled 4260 Bled  
Blejska Dobrava Jesenice 4273 Blejska Dobrava
Bločice Cerknica 1384 Grahovo  
Blodnik Zagorje ob Savi 1222 Trojane
Bloška Polica Cerknica 1384 Grahovo
Boben Hrastnik
Bobovek Kranj 4000 Kranj  
Bobovo pri Ponikvi Šentjur 3232 Ponikva
Bobovo pri Šmarju Šmarje pri Jelšah 3240 Šmarje pri Jelšah  
Bočaji Koper 6273 Marezige
Bočkovo Bloke 1385 Nova vas
Bočna Gornji Grad 3342 Gornji Grad
Bodešče Bled 4260 Bled
Bodislavci Ljutomer
Bodkovci Juršinci 2256 Juršinci
Bodonci Puconci 4220 Škofja Loka
Bodovlje Škofja Loka
Bodrež Kanal ob Soči 5213 Kanal
Bodrež Šmarje pri Jelšah
Bodrišna vas Šmarje pri Jelšah 3231 Grobelno
Boga vas Ivančna Gorica 1296 Šentvid pri Stični
Bogenšperk Šmartno pri Litiji
Boginja vas Metlika 8332 Gradac
Bogneča vas Mokronog - Trebelno 8231 Trebelno
Bogo Sežana 6222 Štanjel
Bogojina Moravske Toplice
Boharina Zreče 3214 Zreče
Bohinjska Bela Bled 4263 Bohinjska Bela  
Bohinjska Bistrica Bohinj 4264 Bohinjska Bistrica  
Bohinjska Češnjica Bohinj 4267 Srednja vas v Bohinju
Bohova Hoče - Slivnica 2311 Hoče
Bojanci Črnomelj 8344 Vinica
Bojanja vas Metlika 8330 Metlika
Bojanji Vrh Ivančna Gorica 1295 Ivančna Gorica
Bojsno Brežice 8254 Globoko
Bojtina Slovenska Bistrica 2315 Šmartno na Pohorju
Bokrači Puconci
Boldraž Metlika 8330 Metlika
Bolečka vas Majšperk 2323 Ptujska Gora
Bolehnečici Sveti Jurij ob Ščavnici
Boletina Šentjur 3232 Ponikva
Boltija Litija 1252 Vače
Bonini Koper 6000 Koper
Boračeva Radenci
Boreci Križevci
Boreča Gornji Petrovci
Borejci Tišina
Boričevo Novo mesto 8000 Novo mesto
Borjana Kobarid
Borje Zagorje ob Savi
Borje pri Mlinšah Zagorje ob Savi 1411 Izlake
Borovak pri Podkumu Zagorje ob Savi
Borovak pri Polšniku Litija 1272 Polšnik
Borovci Markovci 2281 Markovci
Borovec pri Karlovici Velike Lašče 1315 Velike Lašče
Borovec pri Kočevski Reki Kočevje 1338 Kočevska Reka
Borovnica Borovnica 1353 Borovnica  
Boršt Brežice 8263 Cerklje ob Krki
Boršt Koper 6273 Marezige
Boršt Metlika 8332 Gradac
Boršt pri Dvoru Žužemberk 8361 Dvor
Bosljiva Loka Osilnica 1337 Osilnica  
Bošamarin Koper 6000 Koper
Boštanj Sevnica 8294 Boštanj
Boštetje Velike Lašče 1314 Rob  
Botričnica Šentjur 3230 Šentjur
Bovec Bovec  
Bovše Vojnik 3212 Vojnik
Božakovo Metlika 8330 Metlika
Božič Vrh Metlika 8331 Suhor
Božje Oplotnica 2317 Oplotnica
Bračna vas Brežice 8259 Bizeljsko
Branik Nova Gorica 5295 Branik  
Brankovo Velike Lašče 1315 Velike Lašče
Branoslavci Ljutomer
Braslovče Braslovče 3314 Braslovče
Bratislavci Dornava 2257 Polenšak
Bratnice Ivančna Gorica 1296 Šentvid pri Stični
Bratonci Beltinci
Bratonečice Sveti Tomaž 2258 Sveti Tomaž
Brce Ilirska Bistrica 6250 Ilirska Bistrica
Brda Radovljica 4240 Radovljica
Brda Slovenj Gradec 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Brdarci Črnomelj 8343 Dragatuš
Brdce Hrastnik
Brdce Vojnik
Brdce nad Dobrno Dobrna 3204 Dobrna
Brdice pri Kožbani Brda
Brdice pri Neblem Brda
Brdinje Ravne na Koroškem 2360 Ravne na Koroškem
Brdo Domžale 1230 Domžale
Brdo Nazarje
Brdo Nova Gorica
Brdo Slovenske Konjice 3210 Slovenske Konjice
Brdo Šentjur
Brdo Tržič
Brdo pri Lukovici Lukovica 1225 Lukovica
Brebovnica Gorenja vas - Poljane 4224 Gorenja vas
Brecljevo Šmarje pri Jelšah 3240 Šmarje pri Jelšah
Breg Majšperk 2322 Majšperk
Breg Mežica 2392 Mežica
Breg Sevnica 1434 Loka pri Zidanem Mostu
Breg Žirovnica 4274 Žirovnica
Breg ob Bistrici Tržič 4294 Križe
Breg ob Kokri Preddvor
Breg ob Savi Kranj 4211 Mavčiče  
Breg pri Borovnici Borovnica 1353 Borovnica
Breg pri Dobu Ivančna Gorica 1296 Šentvid pri Stični
Breg pri Golem Brdu Brda
Breg pri Kočevju Kočevje 1332 Stara Cerkev
Breg pri Komendi Komenda 1218 Komenda
Breg pri Konjicah Slovenske Konjice 3210 Slovenske Konjice
Breg pri Litiji Litija 1270 Litija
Breg pri Polzeli Polzela 3313 Polzela
Breg pri Ribnici na Dolenjskem Ribnica 1310 Ribnica
Breg pri Sinjem Vrhu Črnomelj 8344 Vinica
Breg pri Temenici Ivančna Gorica
Breg pri Zagradcu Ivančna Gorica 1303 Zagradec
Brege Krško 8273 Leskovec pri Krškem
Breginj Kobarid  
Brekovice Žiri 4226 Žiri
Brengova Cerkvenjak 2236 Cerkvenjak
Bresnica Ormož 2273 Podgorci
Brest Ig 1292 Ig
Brestanica Krško 8280 Brestanica  
Bresternica Maribor 2354 Bresternica
Brestje Brda
Brestovec Rogaška Slatina 3250 Rogaška Slatina
Brestovica pri Komnu Komen 6223 Komen
Brestovica pri Povirju Sežana 6210 Sežana
Breška vas Šentjernej 8310 Šentjernej
Breza Trebnje 8210 Trebnje
Brezen Vitanje 3205 Vitanje
Brezje Cerknica 4243 Brezje
Brezje Mozirje 3330 Mozirje
Brezje Novo mesto 8321 Brusnice
Brezje Radovljica
Brezje Sevnica
Brezje Sveti Jurij ob Ščavnici
Brezje Zagorje ob Savi 1413 Čemšenik
Brezje nad Kamnikom Kamnik 1242 Stahovica  
Brezje ob Slomu Šentjur 3232 Ponikva
Brezje pod Nanosom Postojna 6225 Hruševje
Brezje pri Bojsnem Brežice 8254 Globoko
Brezje pri Dobjem Dobje 3224 Dobje pri Planini
Brezje pri Dobrovi Dobrova - Polhov Gradec 1356 Dobrova  
Brezje pri Dobu Domžale 1233 Dob pri Domžalah
Brezje pri Dovškem Krško 8281 Senovo
Brezje pri Grosupljem Grosuplje 1290 Grosuplje
Brezje pri Kumpolju Litija 1274 Gabrovka
Brezje pri Lekmarju Šmarje pri Jelšah 3264 Sveti Štefan
Brezje pri Lipoglavu Ljubljana 1261 Ljubljana - Dobrunje
Brezje pri Ločah Slovenske Konjice 3215 Loče
Brezje pri Oplotnici Oplotnica 2317/3214 Oplotnica/Zreče
Brezje pri Podplatu Rogaška Slatina 3241 Podplat
Brezje pri Poljčanah Poljčane 2319 Poljčane
Brezje pri Raki Krško 8274 Raka
Brezje pri Rožnem Dolu Semič 8333 Semič
Brezje pri Senušah Krško 8273 Leskovec pri Krškem
Brezje pri Slovenski Bistrici Slovenska Bistrica 2310 Slovenska Bistrica
Brezje pri Šentjerneju Šentjernej 8310 Šentjernej
Brezje pri Trebelnem Mokronog - Trebelno 8231 Trebelno
Brezje pri Tržiču Tržič 4290 Tržič
Brezje pri Veliki Dolini Brežice 8261 Jesenice
Brezje pri Vinjem Vrhu Semič 8333 Semič
Brezje v Podbočju Krško 8312 Podbočje
Brezni Vrh Radlje ob Dravi 2363 Podvelka
Breznica Prevalje 2391 Prevalje
Breznica Žirovnica 4274 Žirovnica  
Breznica pod Lubnikom Škofja Loka 4220 Škofja Loka
Breznica pri Žireh Žiri 4226 Žiri
Breznik Črnomelj 8343 Dragatuš
Breznik Zagorje ob Savi
Brezno Laško 3270 Laško
Brezno Podvelka 2363 Podvelka  
Brezova Reber Semič 8333 Semič
Brezova Reber pri Dvoru Žužemberk 8361 Dvor
Brezova Celje 3201 Šmartno v Rožni dolini
Brezovci Dornava 2257 Polenšak
Brezovci Puconci
Brezovec Lendava
Brezovec Cirkulane 2282 Cirkulane
Brezovec pri Polju Podčetrtek 3255 Buče
Brezovec pri Rogatcu Rogatec 3252 Rogatec
Brezovi Dol Ivančna Gorica 1303 Zagradec
Brezovica Radovljica 4245 Kropa
Brezovica Hrpelje - Kozina 6242 Materija
Brezovica Šmarješke Toplice 8220 Šmarješke Toplice
Brezovica Velika Polana
Brezovica na Bizeljskem Brežice 8259 Bizeljsko
Brezovica pri Borovnici Borovnica 1353 Borovnica  
Brezovica pri Črmošnjicah Semič 8333 Semič
Brezovica pri Dobu Domžale 1233 Dob pri Domžalah
Brezovica pri Gradinu Koper 6272 Gračišče
Brezovica pri Ljubljani Brezovica 1351 Brezovica pri Ljubljani
Brezovica pri Medvodah Medvode 1215 Medvode
Brezovica pri Metliki Metlika 8331 Suhor
Brezovica pri Mirni Mirna 8233 Mirna
Brezovica pri Predgradu Kočevje 1330 Kočevje
Brezovica pri Stopičah Novo mesto 8000 Novo mesto
Brezovica pri Trebelnem Mokronog - Trebelno 8231 Trebelno
Brezovica pri Zlatem Polju Lukovica 1225 Lukovica
Brezovica v Podbočju Krško 8312 Podbočje
Brezovk Brda
Brezovo Litija 1274 Gabrovka
Brezovo Sevnica 8293 Studenec
Brezovo Brdo Hrpelje - Kozina 6243 Obrov
Brezovska Gora Krško 8273 Leskovec pri Krškem
Brezula Rače - Fram 2327 Rače
Breže Ribnica 1310 Ribnica
Brežec pri Divači Divača 6215 Divača
Brežec pri Podgorju Koper 6275 Črni Kal
Brežice Brežice 8250 Brežice
Brglez Litija 1274 Gabrovka  
Brič Koper 6274 Šmarje
Briga Kostel 1336 Vas  
Brinje Dol pri Ljubljani 1262 Dol pri Ljubljani
Brinje Šentrupert 8232 Šentrupert
Brinovščica Ribnica 1316 Ortnek
Briše pri Polhovem Gradcu Dobrova - Polhov Gradec 1355 Polhov Gradec  
Briše Kamnik 1411 Izlake
Briše Zagorje ob Savi
Britof Kranj 4000 Kranj
Brje Ajdovščina
Brje pri Komnu Komen 6223 Komen
Brje pri Koprivi Sežana 6221 Dutovlje
Brlog Krško 8312 Podbočje
Brlog Sodražica
Brlog Velike Lašče 1315 Velike Lašče
Brnica Hrastnik
Brnica Žalec 3301 Petrovče
Brod Bohinj 4264 Bohinjska Bistrica
Brod v Podbočju Krško 8312 Podbočje
Brode Vransko 3305 Vransko
Brode Škofja Loka 4220 Škofja Loka
Brodnice Laško 3272 Rimske Toplice
Brsnik Kostel 1336 Vas
Brstnik Laško 3270 Laško
Brstovec Semič 8333 Semič
Brstovnica Laško 3272 Rimske Toplice
Bršlenovica Lukovica 1222 Trojane
Bruhanja vas Dobrepolje 1312 Videm  
Bruna vas Mokronog - Trebelno 8230 Mokronog
Brunk Radeče
Brunška Gora Radeče
Brunšvik Starše 2327 Rače
Brvace Grosuplje 1290 Grosuplje
Brvi Brežice 8263 Cerklje ob Krki
Buč Kamnik 1219 Laze pri Tuhinju  
Buče Kozje 3255 Buče
Bučečovci Križevci
Bučerca Krško 8270 Krško
Bučka Škocjan 8275 Škocjan  
Bučkovci Ljutomer
Budanje Ajdovščina  
Budganja vas Žužemberk 8360 Žužemberk
Budihni Nova Gorica  
Budinci Šalovci
Budna vas Sevnica 8297 Šentjanž
Buje Pivka 6217 Vremski Britof
Bukošek Brežice 8250 Brežice
Bukov Vrh nad Visokim Škofja Loka 4220 Škofja Loka  
Bukov Vrh Gorenja vas - Poljane 1355/4223 Polhov Gradec/Poljane nad Škofjo Loko
Bukova Gora Kočevje
Bukovca Laško 3270 Laško
Bukovci Markovci 2281 Markovci
Bukovec Velike Lašče 1314 Rob  
Bukovec Slovenska Bistrica 2314 Zgornja Polskava
Bukovec pri Poljanah Ribnica 1316 Ortnek
Bukovica Ivančna Gorica 1296 Šentvid pri Stični
Bukovica Renče - Vogrsko
Bukovica Ribnica 1310 Ribnica
Bukovica Škofja Loka 4227 Selca  
Bukovica pri Litiji Šmartno pri Litiji 1275 Šmartno pri Litiji
Bukovica pri Vodicah Vodice 1217 Vodice  
Bukovje Brežice 8259 Bizeljsko
Bukovje Dravograd
Bukovje Postojna 6230 Postojna  
Bukovje pri Slivnici Šentjur 3263 Gorica pri Slivnici
Bukovje v Babni Gori Šmarje pri Jelšah 3264 Sveti Štefan
Bukovlje Zreče 3206 Stranice
Bukovnica Moravske Toplice
Bukovo Cerkno
Bukovska vas Dravograd 2373 Šentjanž pri Dravogradu
Bukovski Vrh Tolmin
Bukovščica Škofja Loka 4227 Selca
Bukovžlak Celje 3221 Teharje
Bunčani Veržej
Bušeča vas Brežice 8263 Cerklje ob Krki
Bušinja vas Metlika 8331 Suhor
Bušinec Dolenjske Toplice 8350 Dolenjske Toplice
Butajnova Dobrova - Polhov Gradec 1354 Horjul  
Butari Koper 6272 Gračišče
Butoraj Črnomelj 8340 Črnomelj

ViriUredi

  • »seznam naselij, katerih ime se začne z 'b'«. Stat.si: krajevna imena. Statistični urad Republike Slovenije. Pridobljeno 14. marca 2016.