Seznam naselij Virovitiško-podravske županije

seznam Wikimedije

Seznam naselij Virovitiško-podravske županije.


Opomba: Naselja v ležečem tisku so opuščena.

BUredi

Bakić, Slatina - Balinci - Bankovci - Bačevac - Bijeljevina Orahovička - Bistrica - Bjelkovac - Bokane - Borik - Borova - Brezik, Lukač - Brezik, Nova Bukovica - Brezovica - Brezovljani Vojlovički - Breštanovci - Budakovac - Budanica - Budrovac Lukački - Bukova - Bukovački Antunovac - Bukvik - Bušetina -

CUredi

Cabuna - Crkvari - Crnac -

ČUredi

Čačinci - Čađavica - Čađavički Lug - Čemernica - Čeralije - Četekovac - Čojlug -

ĐUredi

Đuričić -

DUredi

Detkovac - Dinjevac - Dobrić - Dobrović - Dolci - Donja Bukovica - Donja Pištana - Donje Bazije - Donje Kusonje - Donje Predrijevo - Donji Meljani - Duga Međa - Dugo Selo Lukačko - Duzluk - Dvorska -

GUredi

Gaćište - Golenić - Golo Brdo - Gornja Pištana - Gornje Bazje - Gornje Kusonje - Gornje Predrijevo - Gornje Viljevo - Gornji Meljani - Gornji Miholjac - Grabić - Grabrovnica - Gradina - Grudnjak - Gvozdanska -

HUredi

Hum Varoš - Hum - Humljani -

IUredi

Ilmin Dvor - Ivanbrijeg -

JUredi

Jasenaš - Josipovo - Jugovo Polje -

KUredi

Kapela Dvor - Kapinci - Karlovac Feričanački - Katinka - Kladare - Kokočak - Kometnik-Jorgići - Kometnik-Zubići - Korija - Kozice - Krajna - Krasković - Krivaja Pustara - Križnica - Kutovi -

LUredi

Levinovac - Lipovac - Lisičine - Lozan - Lug Gradinski - Lukavac - Lukač -

MUredi

Macute - Magadinovac - Mala Trapinska - Mala Črešnjevica - Mali Rastovac - Markovo - Mačkovac - Medinci - Mikleuš - Milanovac, Crnac - Milanovac, Virovitica - Miljevci -

NUredi

Naudovac - Noskovačka Dubrava - Noskovci - Nova Bukovica - Nova Jošava - Nova Šarovka - NNovaki - Novi Antunovac - Novi Gradac - Novi Senkovac - Novo Kusonje - Novo Petrovo Polje -

OUredi

Obradovci - Okrugljača - Orahovica - Orešac - Otrovanec -

PUredi

Paušinci - Pepelana - Pitomača - Pivnica Slavonska - Podgorje - Popovac - Požari - Prekoračani - Pušina - Pčelić -

RUredi

Radosavci - Rajino Polje - Rezovac - Rezovačke Krčevine - Rijenci - Rit - Rodin Potok - Rogovac - Rušani -

SUredi

Sedlarica - Sekulinci - Sladojevački Lug - Sladojevci - Slatina - Slatinski Drenovac - Slavonske Bare - Smude - Sopjanska Greda - Sopje - Sovjak - Stara Jošava - Stari Gradac - Starin - Staro Petrovo Polje - Starogradački Marof - Suha Mlaka - Suhopolje - Sveti Đurađ -

ŠUredi

Šaševo - Španat - Špišić Bukovica - Šumeđe -

TUredi

Terezino Polje - Trnava Cabunska - Turanovac - Turnašica -

VUredi

Vaška - Velika Trapinska - Velika Črešnjevica - Veliki Rastovac - Veliko Polje - Virovitica - Višnjica - Vladimirovac - Vojlovica - Voćin - Vraneševci - Vukosavljevica -

ZUredi

Zdenci - Zokov Gaj - Zrinj Lukački - Zvonimirovac - Zvonimirovo -

ŽUredi

Žabnjača - Žiroslavje - Žlebina - Žubrica -