Seznam muzejev v Sloveniji

seznam Wikimedie

Seznam muzejev v Sloveniji obsega slovenske muzeje, galerije in muzejske zbirke, ki so dostopne javnosti.

V prvi tabeli so muzeji in galerije, ki so objavljeni v Vodniku po Slovenskih muzejih in galerijah, katere avtor je "Skupnost muzejev Slovenije". Med predstavljenimi so vsi slovenski državni, pokrajinski, t. i. medobčinski muzeji in posebni muzeji, katerih javno službo financira država in ostali, ki profesionalno opravljajo muzejsko dejavnost. Zadnja verzija tega vodiča je bila izdana leta 2008. Kasnejše spremembe v delovanju muzejev so v tabeli posebej omenjene.

Muzeji in galerije v vodniku Skupnosti muzejev Slovenije

uredi
Slika Ime Lokacija Ustanovitev Spletna stan in opis Zbirke
  Muzej za arhitekturo in oblikovanje Ljubljana
Grad Fužine
1972 www.mao.si
področje arhitekture, urbanizma, industrijskega in grafičnega oblikovanja ter fotografije
  Belokranjski muzej Metlika Metlika
Grad Metlika
1951 www.belokranjski-muzej.si
belokranjska dediščina s področja arheologije, etnologije, kulturne zgodovine, novejše zgodovine in umetnostne zgodovine


*Galerija Kambič, Metlika (galerija slovenskih slikarjev, zlasti impresionistov)
*Spominska zbirka Otona Župančiča, Vinica (Župančičevo življenje in delo)
*Krajevna muzejska zbirka, Semič (zgodovina Semiča in okoliških krajev; narava Bele krajine;vinogradniška zbirka)
*Mestna muzejska zbirka, Črnomelj (zgodovina mesta od prazgodovine do sredine 20. stoletja)

  Dolenjski muzej Novo mesto Novo mesto 1950 https://www.dolenjskimuzej.si/si/

arheologija, etnologija, kulturna dediščina, novejša in umetnostna zgodovina Dolenjske


*Jakčev dom, Novo mesto (zbirka del Božidarja Jakca; likovna razstava Dolenjskega muzeja; Likovnopedagoška zbirka)
*Spomeniško območje Baza 20, Kočevski rog (bivališča političnega vodstva NOB)
  Farmacevtsko-medicinska zbirka Bohuslava Lavičke Ljubljana 1986 www.lek.si Arhivirano 2010-09-27 na Wayback Machine.
  Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki 1974 www.galerija-bj.si

dela slovenskih ekspresionistov||


*Galerija Božidar Jakac


*Lamutov likovni salon, Kostanjevica na Krki
(dela slikarja in grafika Vladimirja Lamuta)

*Gorjupova galerija v OŠ Kostanjevica na Krki

  Galerija Murska Sobota Murska Sobota www.galerija-ms.si
  Galerija-Muzej Lendava (Galéria-Múzeum Lendva) Lendava
Grad Lendava
1973 www.gml.si


*Galerija-Muzej Lendava
(arheološka, etnološka zbirka; spominska soba György Zala; kultura hetiškega ljudskega tekstila)
Meščanstvo, tiskarstvo in dežnikarstvo Lendave

  Galerija Velenje Velenje
Grad Velenje
1976 www.galerijavelenje.si


*Stalna zbirka slovenskega slikarstva - Gorenje
*Zbirka Lojzeta Perka

  Gorenjski muzej Kranj Kranj 1963 www.gorenjski-muzej.si
  Goriški muzej Kromberk 1952 www.goriskimuzej.si
  Gornjesavski muzej Jesenice Jesenice 1954 www.gornjesavskimuzej.si
  Javni zavod za kulturo Litja, OE Muzej Litija 2006 www.jzk.si Arhivirano 2010-11-18 na Wayback Machine.
    (kulturna dediščina in zgodovina Litije - rečni promet, rudarstvo, železnica)
  Kobariški muzej Kobarid 1990 www.kobariski-muzej.si
    (soška fronta in zgodovina Kobarida)
  Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec 1957 www.glu-sg.si
  Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec 1951 www.kpm.si
  Kozjanski park Podsreda kozjanski-park.si
  Loški muzej Škofja Loka Škofja Loka 1939 www.loski-muzej.si
  Mednarodni grafični likovni center Ljubljana 1986 www.mglc-lj.si
  Medobčinski muzej Kamnik Kamnik 1961 www.muzej-kamnik-on.net
  Mestna galerija Ljubljana Ljubljana 1963 https://mgml.si/sl/mestna-galerija/
  Mestni muzej Idrija Idrija 1953 www.muzej-idrija-cerkno.si
(muzej za Idrijsko in Cerkljansko)
  Mestni muzej Ljubljana v Turjaški palači Ljubljana 1935 www.mestnimuzej.si
  Mestni muzej Mengeš Mengeš 1995 www.muzej-menges.si
  Moderna galerija Ljubljana Ljubljana 1947 www.mg-lj.si
  Muzej južne železnice Šentjur 2006 /www.turizem-sentjur.com/Muzeji-in-galerija/Muzej-juzne-zeleznice[mrtva povezava]
 • Kretniška bločna postavljalnica (Stellwekerken)
 • Signalne in progovne naprave
 • Parna lokomotiva serije 62 z vodnim napajalnikom in strojno lopo
 • prometni in brzojavni urad, personalna fotografska soba ˝Ujeti trenutki ob železnic cesti Gradec- Celje˝, prostori transportno-manipulativne službe ter pisarna vodje muzeja v originalno obnovljenem objektu Muzeja južne železnice Šentjur.
  Muzej krščanstva na Slovenskem Stična 1991 www.mks-sticna.si (premična sakralna kulturna dediščina)
  Miklova hiša
(muzej, galerija)
Ribnica 1961 www.miklovahisa.si/muzej Arhivirano 2010-08-18 na Wayback Machine.
www.miklovahisa.si/galerija
  Muzej na prostem Rogatec Rogatec 1981 www.rogatec.si/muzej.asp Arhivirano 2013-11-10 na Wayback Machine./
(življenje kmetov in obrtnikov 19. in začetka 20.stoletja z območja Rogatca)
  Muzej narodne osvoboditve Maribor Maribor 1958 www.muzejno-mb.si Arhivirano 2016-03-14 na Wayback Machine.
  Muzej novejše zgodovine Celje Celje 1951 www.muzej-nz-ce.si
  Muzej novejše zgodovine Slovenije Ljubljana 1951 www.muzej-nz.si
  Muzej premogovništva Slovenije Velenje 1957 muzej.rlv.si (rudarsko stanovanje, podzemni premogovniški muzej)
  Muzej slovenske policije Tacen 1947 www.policija.si Arhivirano 2010-11-13 na Wayback Machine.
  Muzej športa Ljubljana 2000 www.muzejsporta.si (zgodovina slovenskega športa)
  Muzej Velenje Velenje 1957 www.muzej-velenje.si
  Muzej Vrbovec Nazarje 2001 www.muzej-vrbovec.si
(muzej gozdarstva in lesarstva)
  Muzej Železniki Železniki 1969 www.zelezniki.si Arhivirano 2011-10-05 na Wayback Machine.
(muzej železarstva in lesarstva)
--
    klekljarska umetnost; pred muzejem plavž in peč za taljenje železove rude)
  Muzeji radovljiške občine Radovljica 1974 www.muzeji-radovljica.si
  Narodna galerija Ljubljana 1918 www.ng-slo.si
(osrednja nacionalna ustanova za starejšo umetnost)
  Narodni muzej Slovenije Ljubljana 1921 www.nms.si
 • arheološka razstava, razstava o razvoju slovenstva; na Metelkovi: študijske zbirke zgodovinskih in umetnoobrtnih predmetov od 14. stoletja do danes)
 • Zbirka na Blejskim gradu
  (zgodovinski razvoj Blejskega kota)
 • Zbirka na gradu Snežnik
 • Arheološka zbirka v Hrušici
  (razstava ob gostišču Stara pošta o najdišču »Ad Pirum« Hrušica)
  Notranjski muzej Postojna Postojna 1947 www.notranjski-muzej.si
  Obalne galerije Piran Piran 1976 www.obalne-galerije.si
  Pilonova galerija Ajdovščina Ajdovščina 1973 www.venopilon.com --
    (Pilonova zbirka in zbirka del Pilonovih prijateljev)
  Podzemlje Pece Mežica 1995 www.podzemljepece.com
(nekdanji rudnik svinca in cinka Mežica kot turistični rudnik in muzej)
  Pokrajinski muzej Celje Celje 1882 www.pokmuz-ce.si
  Pokrajinski muzej Kočevje Kočevje 1953 www.pmk-kocevje.si
  Pokrajinski muzej Koper Koper 1911 www.pmk-kp.si Arhivirano 2007-03-29 at Archive.is
(materialna kultura obalno-kraškega območja, umetnostna in kulturnozgodovinska zbirka)

Palači Belgramoni Tacco, Koper

  Pokrajinski muzej Maribor Maribor 1903 https://museum-mb.si/
(premična kulturna dediščina širše mariborske regije)
  Pokrajinski muzej Murska Sobota Murska Sobota 1955 www.pok-muzej-ms.si
(premična kulturna dediščina na območju Pomurja)
  Pokrajinski muzej Ptuj Ormož Ptuj 1963 www.muzej-ptuj-ormoz.si
  Pomorski muzej Sergej Mašera Piran
(Museo del mare Sergej Mašera Pirano)
Piran 1954 www2.arnes.si/~kppomm Arhivirano 2011-02-11 na Wayback Machine.
(zgodovine slovenskega pomorstva in pomorske preteklosti obalnega območja)
  Posavski muzej Brežice Brežice 1949 www.posavski-muzej.si(arheološka, etnološka, zgodovinska in umetnostno zgodovinska kulturna dediščina Posavja)
  Prirodoslovni muzej Slovenije Ljubljana 1821 www2.pms-lj.si
  Slovenska kinoteka Ljubljana 1996 www.kinoteka.si
  Slovenski etnografski muzej| Ljubljana 1923 www.etno-muzej.si --
    (osrednji etnološki muzej s slovenskimi in zunajevropskimi zbirkami s področja materialne, socialne in duhovne kulture)
  Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča Metlika 1969 www.metlika.si Arhivirano 2011-01-13 na Wayback Machine. --
    (zgodovinska dediščina gasilstva)
  Slovenski gledališki muzej Ljubljana 1952 www.gledaliski-muzej.si --
    (razstave s področja gledališke umetnosti)
  Slovenski šolski muzej Ljubljana 1898 www.ssolski-muzej.si --
    (šolstvo na Slovenskem)
  Splošna knjižnica Ljutomer - OE Muzej Ljutomer 1981 www.knjiznica-ljutomer.si Arhivirano 2011-08-30 na Wayback Machine. --
    (taborsko gibanje na Slovenskem, zbirka fotografij in filmov dr. Karola Grossmanna, splošna muzejska zbirka Ljutomera in okolice)
  Tehniški muzej Slovenije Bistra 1951 www.tms.si
  Tolminski muzej Tolmin 1950 www.tol-muzej.si
  Tržiški muzej Tržič 1952 www.trziski-muzej.si
  Umetnostna galerija Maribor Maribor 1954 www.umetnostnagalerija.si
  Vojaški muzej Slovenske vojske Maribor 2004 www.vojaskimuzej.si
  Zasavski muzej Trbovlje Trbovlje 1986 www.zasavskimuzejtrbovlje.si
  Zavod Celeia Celje - Center sodobnih umetnosti Celje www.celeia.info Arhivirano 2011-03-10 na Wayback Machine.
  Zemljepisni muzej Slovenije Ljubljana 1946 giam.zrc-sazu.si --
    (geografsko in kartografsko arhivsko gradivo)
  Zgodovinski arhiv in muzej Univerze v Ljubljani Ljubljana www.uni-lj.si --
    (preteklost Univerze; zgodovini visokega in univerzitetnega šolstva v Ljubljani)
  Železniški muzej Slovenskih železnic Ljubljana 1981 www.burger.si and www.slo-zeleznice.si Arhivirano 2011-09-27 na Wayback Machine. --
    (parne lokomotive in druge muzejske vozila; razvoj železniškega omrežja na Slovenskem)

Drugi muzeji in galerije

uredi
Slika Ime Lokacija Ustanovitev Splet
Čebelarski muzej Krapje Krapje 1997 www.cebelarski-muzej.si
Galerija Avgusta Černigoja
(slikarski opus Avgusta Černigoja)
Lipica www.lipica.org
Baragov dom Knežja vas pri Dobrniču www.slovenia.info
Jurjeva domačija Trebnje www.slovenia.info
Rojstna hiša Huga Wolfa Slovenj Gradec www.slovenj-gradec.si Arhivirano 2011-06-04 na Wayback Machine.
Rojstna hiša Janeza Jalna Rodine www.zirovnica.eu Arhivirano 2007-02-24 na Wayback Machine.
Rojstna hiša Matije Čopa Žirovnica www.zirovnica.eu Arhivirano 2007-02-24 na Wayback Machine.
Kovaški muzej Razkrižje
(delujoča kovačija v Pomurju)
Razkrižje 1997 www.jeruzalem.si Arhivirano 2011-10-03 na Wayback Machine.
Pivovarski muzej
(zgodovina Pivovarne Union in proizvodnja piva od najstarejših časov do danes)
Ljubljana 1986 www.pivo-union.si[mrtva povezava]
Časarov mlin
(ohranjen valjčni mlinski mehanizem; etnološka zbirka orodja)
Prosenjakovci 1999 www.casarov-mlin.com
Železna jama in zbirka v jamarskem domu na Gorjuši
(jamarski muzej, ki je sestavljen iz arheološke, kapniške, Robičeve in slamnikarske zbirke)
Gorjuša 1963 www.burger.si
Galerija DLUM
(umetniške stvaritve članov Društva likovnih umetnikov Maribor)
Maribor
Dominkova domačija
(povsem obnovljena panonska hiša)
Gorišnica 1998 www.dedi.si
Spominska soba dr Frana Miklošiča Radomerščak
Etnološka zbirka kmečkega orodja
(kmečko in obrtniško orodje)
Sveti Jurij ob Ščavnici www.td-svetijurij.si Arhivirano 2010-08-06 na Wayback Machine.
Mestna galerija Franc Riemer
(slikarska dela od zgodnje renesanse do danes domačih in tujih avtorjev)
Slovenske Konjice 1994
Plinarniški muzej
(uporaba plina nekoč in danes)
Ljubljana 1996 www.jh-lj.si
Grubelnikova zbirka
(kulturna dediščina Ribniškega Pohorja)
Ribnica na Pohorju 1987
Domačija Miška Kranjca Velika Polana 1964 www.velika-polana.si Arhivirano 2011-04-10 na Wayback Machine.
Homogea
(stalna zbirka Lovci na mamute)
Tržič
Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec 2009 www.ekomuzej-hmelj.si
Splavarski muzej Javnik Javnik 2001 www.dravski-splavarji.com Arhivirano 2017-10-16 na Wayback Machine.
Sadnikarjev muzej
(najstarejša zasebna muzejska zbirka v Sloveniji)
Kamnik 1893 www.kks-kamnik.si/sadnikar Arhivirano 2011-01-13 na Wayback Machine.
Spominska soba Jožeta Lacka
(borec za delavske in kmečke pravice, v ptujskem okraju je vodil boj proti okupatorju)
Ptuj
Muzej Jezerski hram
(Muzej Cerkniškega jezera)
Cerknica 1992 www.jezerski-hram.si
Muzej Laško
(Laško - potovanje skozi čas; pivovarstvo in zdraviliški turizem; v pradavnem panonskem morju)
Laško 1907 www.stik-lasko.si Arhivirano 2012-03-22 na Wayback Machine.
Levstikov dom
(spominski sobi Frana Levstika in Josipa Stritarja)
Velike Lašče 1986 www.trubarjevi-kraji.si Arhivirano 2011-02-13 na Wayback Machine.
Muzejska zbirka LGL
(lutkovna zapuščina Milana Klemenčiča)
Ljubljana 1990 www.lgl.si
Galerija Lojzeta Spacala Štanjel 1988 www.goriskimuzej.si/stanjel.html Arhivirano 2006-05-18 na Wayback Machine.
Kraška hiša v Štanjelu
(etnološka zbirka, ki predstavlja življenjski vsakdanjik na kraškem podeželju)
Štanjel www.goriskimuzej.si/stanjel.html Arhivirano 2006-05-18 na Wayback Machine.
Etnografska zbirka Marije Sušnik
(zbirka kmetijske opreme, posode, orodja, knjižnega in fotografskega gradiva s poudarkom na vinogradništvu)
Bizeljsko 1997 www.bizeljsko.com
Spominska soba generala Rudolfa Maistra
(spominska soba generala in njegovih borcev)
Zavrh 1984
Muzej medicine
(v okviru Inštituta za zgodovino medicine, Univerza v Ljubljani)
Ljubljana 1945 www.mf.uni-lj.si
Kovaški in gasilski muzej
(kovaško–livarska zbirka, zbirka etnoloških predmetov, gasilsko in kulturno–zgodovinska zbirka)
Muta 1973 www.kpm.si
Domačija Petra Danjka
(Dajnkova rojstna hiša - tipična panonska hiša)
Črešnjevci 2003 www.tic-radgona.si Arhivirano 2012-11-23 na Wayback Machine.
Muzej na prostem Kartuzija Pleterje
(domačija Šentjernejskega polja iz 19. stoletja)
Drča www.sentjernej.si Arhivirano 2010-05-16 na Wayback Machine.
Pleteršnikova domačija
(Pleteršnikova spominska zbirka)
Pišece 1994
Pocarjeva domačija
(stavbna dediščina in bivalna kultura gorenjskega podeželja)
Zgornja Radovna 1999 www.tnp.si
Kovaški muzej Podgoršek Pišece 1993
Predjamski grad
(bivanjski prostori, kapela, ječa, kosi orožja, oljne slike in Pieta iz leta 1420)
Postojna www.turizem-kras.si Arhivirano 2010-08-26 na Wayback Machine.
Muzej Ralo
(na prostem razstavljeni stroji in orodja, črna kuhinja)
Ljutomer 1998 www.jeruzalem.si Arhivirano 2012-04-24 na Wayback Machine.
Čevljarski muzej
(v prekmurski hiši, kriti s slamo)
Turnišče 1979 www.turnisce.si Arhivirano 2010-09-12 na Wayback Machine.
Škrabčeva domačija
(rojstni kraj patra Stanislava Škrabca)
Hrovača 2002 www.skrabceva-domacija.com
Slomškova rojstna hiša
(delo in življenje A.M.Slomška)
Uniše 2010 zupnije.rkc.si/ponikva
Slomškova soba
(spominska soba škofa A.M. Slomška v župnišču cerkve sv. Nikolaja)
Vuzenica 1999 www.vuzenica.eu Arhivirano 2009-08-13 na Wayback Machine.
Grad Slovenska Bistrica
(zbirke, ki se nanašajo predvsem na področje, ki obdaja ozemlje med Pohorjem in Halozami)
Slovenska Bistrica www.zavod-ksb.si/grad.html Arhivirano 2010-10-28 na Wayback Machine.
Sokličev muzej Slovenj Gradec 1937 www.kpm.si
Etnološko-zgodovinska zbirka Stražna krajina Krplivnik 1997
Vojaški muzej Tabor
(vojaški muzej prve in druge svetovne vojne)
Lokev 1995 www.kras-carso.com/muzej/tabor Arhivirano 2002-04-14 na Wayback Machine.
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje Trebnje 1971 https://galerijatrebnje.si/
Informacijsko središče TNP Dom Trenta
(Trentarski muzej s predstavitvijo etnološke dediščine ter kulturnega in zgodovinskega izročila Trente; razstava o živi in neživi naravi, kulturni krajini in vlogi človeka v tem okolju)
Trenta 1953 www.tnp.si
Trubarjeva domačija Velike Lašče 1986 www.trubarjevi-kraji.si Arhivirano 2011-01-18 na Wayback Machine.
Galerija ZDSLU Ljubljana www.dlul-drustvo.si
Spominski dom na Vaneči
(spominska soba NOB 1941-1945)
Vaneča 1984
Foto muzej Vlastja
(fotografski in filmski pripomočki, izdelava fotografije nekoč)
Gorenja vas 1991
Muzej motociklov Vransko
(zgodovina motociklizma ter prometa na Slovenskem od začetka stoletja do šestdesetih let)
Vransko 1997 www.muzej-motociklov.com
Vojni muzej Logatec
(vojaška zgodovina Slovencev in našega ozemlja od kamnitih sekir do leta 1991)
Logatec 1998 logatec.si Arhivirano 2011-08-20 na Wayback Machine.
Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec
(spominska soba Rista Savina, galerija Doreta Klemenčiča Maja, galerija Savinjskih likovnikov)
Žalec 1992 www.zkst-zalec.si/kultura Arhivirano 2007-12-12 na Wayback Machine.
Muzej Žiri
(čevljarstvo, klekljarstvo, narodnoosvobodilni boj in slikarstvo na Žirovskem)
Žiri 1970 www.muzej-ziri.si
Mali muzej prve svetovne vojne Banjšice
(vojna zgodovina, soška fronta)
Banjšice
Vojni muzej Idrija
(vojaška zgodovina od l.1900 do l.1991)
Idrija www.idrija-turizem.si Arhivirano 2011-05-01 na Wayback Machine.
Rudarski muzej Griže
(zbirka nekdanjega rudarskega revirja Zabukovica-Liboje)
Migojnice 2004
Vojni muzej Solkan 1915-1917
(soška fronta)
Solkan vojni-muzej-solkan.com Arhivirano 2012-01-17 na Wayback Machine.
Muzej podvodnih dejavnosti Piran
(slovensko potapljanje in svetovna zgodovina potapljanja)
Piran www.muzejpodvodnihdejavnosti.si
 • Jana Šubic Prislan; Elizabeta Petruša-Štrukelj; Metka Fujs (2008). Vodnik po Slovenskih muzejih in galerijah. Ljubljana: Skupnost muzejev Slovenije. ISBN 978-961-91125-2-6.
 • »Slovenia Cultural Profile (Museums in Slovenia)«. the Ministry of Culture of Slovenia and the British Council Slovenia in co-operation with the Ministry of Foreign Affairs of Slovenia and the Government Communication Office of Slovenia. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 16. novembra 2010. Pridobljeno 29. novembra 2010.

Zunanje povezave

uredi