Seznam kemičnih spojin

seznam Wikimedije

Seznam kemijskih spojin obsega najpogostejše spojine v kemiji. Nekatera imena spojin imajo v oklepajih zapisano svoje drugo ime.


AEdit

Ime Trivialno ime Formula Mr[1] Agregatno stanje spojine[2]
adenin C5H5N5 135,13 s
aluminijev(III) hidroksid Al(OH)3 78,0 am
aluminijev(III) klorid AlCl3 133,3 s
aluminijev(III) nitrid AlN 41,0 s
aluminijev(III) oksid Al2O3 102,0 s
aluminijev(III) sulfat(VI) Al2(SO4)3 342,1 s
azan amonijak NH3 17,0 g
amonijev cianat NH4CNO s
amonijev fosfat(V) (NH4)3PO4 149,1 s
amonijev klorid salmiak NH4Cl 53,5 s
amonijev nitrat(V) amonijev soliter NH4NO3 80,1 s
amonijev nitrit NH4NO2 64,06 s
amonijev perklorat NH4ClO4 s
amonijev sulfat(VI) (NH4)2SO4 132,1 s
antimonov(III) hidrid SbH3 124,8 s
antimonov(III) klorid SbCl3 228,2 s
antimonov(V) klorid SbCl5 299,1 l
antimonov(III) oksid Sb2O3 291,6 s
antimonov(V) oksid Sb2O5 323,6 s
antimonov sulfid Sb2S3 339,8 s
arzenov(III) fluorid AsF3 131,9 l
arzenov(III) hidrid AsH3 77,9 g
arzenov(III) klorid AsCl3 181,3 l
arzenov(III) oksid As4O6 395,7 s
arzenov(V) oksid As2O5 229,8 s
arzenov(III) sulfid As2S3 246,0 s
arzenova(V) kislina H3AsO4 141,9 s
asparagin C4H8N2O3 132,12 s

BEdit

CEdit

Ime Trivialno ime Formula Mr[1] Agregatno stanje spojine[2]
cezijev klorid CsCl s
cinkov(II) klorid ZnCl2 136,3 s
cinkov(II) oksid ZnO 81,4 s
cinkov(II) sulfat(VI) bela galica ZnSO4 · 7H2O 161,4 s
cinkov(II) sulfid ZnS 97,4 s

ČEdit

DEdit

EEdit

FEdit

GEdit

HEdit

IEdit

JEdit

KEdit

LEdit

MEdit

NEdit

OEdit

PEdit

QEdit

REdit

SEdit

ŠEdit

TEdit


UEdit

VEdit

WEdit

XEdit

YEdit

ZEdit

ŽEdit

OpombeEdit

  1. 1,0 1,1 Mr = molska masa
  2. 2,0 2,1 Agregatno stanje spojine pri 298 K in tlaku 101,3 kPa; s označuje trdno, l tekoče, g plinasto, am amorfno in aq vodno raztopino.

Zunanje povezaveEdit