Seznam kemičnih spojin

seznam Wikimedie

Seznam kemijskih spojin obsega najpogostejše spojine v kemiji. Nekatera imena spojin imajo v oklepajih zapisano svoje drugo ime.


Ime Trivialno ime Formula Mr[1] Agregatno stanje spojine[2]
adenin C5H5N5 135,13 s
aluminijev(III) hidroksid Al(OH)3 78,0 am
aluminijev(III) klorid AlCl3 133,3 s
aluminijev(III) nitrid AlN 41,0 s
aluminijev(III) oksid Al2O3 102,0 s
aluminijev(III) sulfat(VI) Al2(SO4)3 342,1 s
azan amonijak NH3 17,0 g
amonijev cianat NH4CNO s
amonijev fosfat(V) (NH4)3PO4 149,1 s
amonijev klorid salmiak NH4Cl 53,5 s
amonijev nitrat(V) amonijev soliter NH4NO3 80,1 s
amonijev nitrit NH4NO2 64,06 s
amonijev perklorat NH4ClO4 s
amonijev sulfat(VI) (NH4)2SO4 132,1 s
antimonov(III) hidrid SbH3 124,8 s
antimonov(III) klorid SbCl3 228,2 s
antimonov(V) klorid SbCl5 299,1 l
antimonov(III) oksid Sb2O3 291,6 s
antimonov(V) oksid Sb2O5 323,6 s
antimonov sulfid Sb2S3 339,8 s
arzenov(III) fluorid AsF3 131,9 l
arzenov(III) hidrid AsH3 77,9 g
arzenov(III) klorid AsCl3 181,3 l
arzenov(III) oksid As4O6 395,7 s
arzenov(V) oksid As2O5 229,8 s
arzenov(III) sulfid As2S3 246,0 s
arzenova(V) kislina H3AsO4 141,9 s
asparagin C4H8N2O3 132,12 s
Ime Trivialno ime Formula Mr[1] Agregatno stanje spojine[2]
cezijev klorid CsCl s
cinkov(II) klorid ZnCl2 136,3 s
cinkov(II) oksid ZnO 81,4 s
cinkov(II) sulfat(VI) bela galica ZnSO4 · 7H2O 161,4 s
cinkov(II) sulfid ZnS 97,4 s


Opombe

uredi
  1. 1,0 1,1 Mr = molska masa
  2. 2,0 2,1 Agregatno stanje spojine pri 298 K in tlaku 101,3 kPa; s označuje trdno, l tekoče, g plinasto, am amorfno in aq vodno raztopino.

Zunanje povezave

uredi