Seznam kasimskih kanov

seznam Wikimedie

Seznam kasimskih kanov vsebuje imena kanov (vladarjev), sultanov (princev) in begum (kraljic) iz petih dinastij, ki so vladali v Kasimskem kanatu od leta 1452 do 1681:

  • Kazanska dinastija (zelena)
  • Krimska dinastija (modra)
  • Astrahanska dinastija (bela)
  • Kazaška dinastija (rjava)
  • Sibirska dinastija (rožnata)
Vladarski naziv Ime Vladanje
Kan
خان
Sultan
سلطان
Kasim ibn Ulug Mohamed
قاسم ابن الغ محمد
1445 - 1469
Sultan
سلطان
Danijar ibn Kasim
دانیال ابن قاسم
1469 - 1486
Khan
خان
Nur Devlet ibn Hadži Geraj
نور دولت ابن حاجی غرائی
1486 – 1491
Sultan
سلطان
Satilgan ibn Nur Devlet
ساتیلغان ابن نور دولت
1491 – 1506
Sultan
سلطان
Džanaj ibn Nur Devlet
جانائی ابن نور دولت
1506 – 1512
Kan
خان
Šejk Aulijar ibn Bahtijar Sultan ibn Kučuk Mohamed
شیخ اللہ یار ابن بختیار سلطان ابن کوچک محمد
1512 - 1516
Kan
خان
Šah Ali ibn Šejk Alahjar
شاه علی ابن شیخ اللہ یار
1516 - 1519
Kan
خان
Džan Ali ibn Šejk Alahjar
جان علی ابن شیخ اللہ یار
1519 - 1531
Kan
خان
Šah Ali ibn Šejk Alahjar
شاه علی ابن شیخ اللہ یار
1535 - 1567
Kan
خان
Sain Bulat ibn Beg Bulat
a.k.a. Simeon Bekbulatovič
ساین بولاط ابن بیگ بولاط
1567 - 1573
Kan
خان
Mustafa Ali ibn Abdulah ibn Ak Kubek ibn Murtada Beg
مصطفی علی ابن عبد اللہ ابن اق قبق ابن مرتضی بیگ
1574 - 1590
Kan
خان
Eid al Mohamed ibn Ondak Sultan
عید المحمد ابن عوندک سلطان
Uraz Mohamed
اوراز محمد
1600 - 1610
Kan
خان
Arslan ibn Ali ibn Kučum ibn Murtada ibn Ibak Kan
ارسلان ابن علی ابن کوچم ابن مرتضی ابن عبک خان
1614 - 1627
Sultan
سلطان
Sajed Borhan ibn Arslan
سید برہان ابن ارسلان
1627 - 1679
Kanum
خانم
Begum
بیگم
Fatima Sultan
فاطمہ سلطان
1679 - 1681
Ruski car Fjodor III. Ruski leta 1681 dovoli ukinitev Kasimskega kanata.