Kanton (Francija)

(Preusmerjeno s strani Seznam kantonov Francije)

Kanton (canton) je v Franciji administrativna enota, ki deli okrožja (arrondissements) in departmaje (départements). Kantoni pogosto povezujejo več manjših občin (communes).

V Franciji je 4.032 kantonov, ki sestavljajo 341 okrožij, ta pa skupno 100 departmajev.

Vloga in administracijaUredi

Vloga kantona je bistvena v zagotavljanju ogrodja za regionalne volitve. Vsak kanton tako voli svojega predstavnika v generalnem svetu departmaja (conseil général du département), ki je osnovni administrativni razdelek Francoske republike.

Na urbanem ozemlju posamezno občino po navadi sestavlja več kantonov, nasprotno na ruralnem ozemlju kanton po navadi združuje več občin. V vsakem primeru se javne službe večinoma nahajajo v glavnem mestu (chef-lieu) kantona, čeprav so tudi izjeme. V statistične namene je dvajset okrožij Pariza - njegova administrativna porazdelitev - včasih smatranih za kantone, vendar nimajo kake večje volilne funkcije.

Kantoni prav tako oblikujejo pravna okrožja kot sedeži prvostopenjskih sodišč (Tribunaux d'instance).

ZgodovinaUredi

Kantoni so bili ustanovljeni leta 1790 hkrati z ustanovitvijo departmajev s strani »Revolucionarnega komiteja za porazdelitev ozemlja«. Bili so bolj številčni in so se sprva združevali v tim. distrikte. Ob ukinitvi distriktov 1800 so se reorganizirali v okrožja. Število kantonov je z »Zakonom o zmanjšanju števila okrožnih sodišč« (Loi portant réduction du nombre de justices de paix) močno upadlo. Prefektom departmajev je vlada naložila združevanje občin znotraj novoustanovljenih kantonov. Seznam departmajev je bil po vladni odobritvi objavljen v biltenu zakonov 1801-1802; ta seznam je še vedno osnova administrativne porazdelitve Francije, čeprav so kantoni z manjšim številom prebivalstva bili ukinjeni, novi kantoni pa so se ustanavljali na območjih mečnejše demografske rasti. v celoti je njihovo število precej naraslo.

StatistikaUredi

Število kantonov je različno od departmaja do departmaja. Departma Territoire de Belfort ima tako le 15, departma Nord pa kar 79 kantonov. Administracija otoka Mayotte je podobno oblikovana kot departma, razdeljena pa je na 19 kantonov.