Seznam jezikoslovnih vsebin

seznam Wikimedie

Ta stran skuša podati članke v Wikipediji, povezane z jezikoslovjem. Seznam ni popoln, lahko ga dopolnite ali odstranite odvečno.

A uredi

B uredi

C uredi

Č uredi

črtica - čukotsko-kamčatski jeziki - čukotščina - čukščina - čustvovalni členek - čuvaščina -

Ć uredi

D uredi

dolžina - domnevnostni členek - dostavek - dovršnost - dravidski, drugi - drsnik - druge angleške kreolščine in pidžini - druge francoske kreolščine in pidžini - druge portugalske kreolščine in pidžini - drugi jeziki - dvočrkje - dvočrkovna kratica - dvoglasnik - dvojina - dvopičje - dzekanje - dzongkha - džibalijščina -

Đ uredi

E uredi

elipsa - enakoizraznica - enakozvočnica - enakozvočnika - endegenščina - enemorščina - epsilon - esperanto - estonščina - eta - etimologija - etiopščina - etruščina - etruška abeceda - evenščina - ezhaščina -

F uredi

G uredi

giz (jezik) - gjetoščina - glagol - glagolica - glagolska kategorija - glagolska oblika - glagolska prehodnost - glagolski čas - glagolski način - glagolski naklon - glagolski vid - glas - glasoslovje - glasovna sprememba - glavni števnik - glotokronologija - gogotščina - gotska abeceda - gotščina - govorica s kretnjami - govorna cev - govorna veriga - grafem - gravis - grenladščina - Grimmov zakon - grlo - grščina - grška abeceda - grške črke - gruzinščina - gudžaratščina - guraščina - gurmščina - gvaranijščina -

H uredi

Hepburn, James Curtis - Hepburnovo prečrkovanje - hetitščina - hi - hieroglifi - hilingajnonščina - hindujščina - hiperbola - hipernim - hiponim - hiri motu - homonim - hobjotščina - hrvaščina - hrvatizem - hupščina -

I uredi

J uredi

Janez Dular - jaojščina - japonščina - jat - javanščina - jer - jeri - jezičkov r - jezičnik - jezični venec - jezik - jezikoslovec - jezikoslovje - jezikovne družine in jeziki - jidiš - jor - joruba - jota - jotacija - jupiški jeziki - južna ndebelščina - južna samščina - južni sotho - južnoameriški indijanski jeziki - južnoslovanski jeziki -

K uredi

Kopitar, Jernej - koptščina - korejščina - korjaščina - kornijščina - korpus - korzijščina - koščina - krajšava - kratica - krativec - kratnostni prislov - kreolščine in pidžini - krijščina - krn - krnitev - krujska angleščina? - ksi - kumbrijščina - kumiščina - kunreišiki - kurdščina - kušitski jeziki - kutenajščina -

L uredi

M uredi

Metelko, Franc Serafin - mi - miaojščina - Miklošič, Franc - minus - množina - množinski samostalnik - mohoščina - moldavščina - mongolščina - monsko-kmerski jeziki - mordvinščina - morfem - morfonologija - Morsejevea abeceda - mosanščina - mosijščina - muherščina - mundski jeziki -

N uredi

O uredi

P uredi

parabola - pastavek - paštu - perzijščina - pesem - pi - pika - pisava - piktogram - pitcairnščina - plus - podomačevanje - podpičje - podpomenka - podredje - podspol - pogovorni jezik - pojem - polglasnik - poljščina - polkadenca - polstavek - pomanjševalnica - pomenoslovje - pomišljaj - ponavljaj - portugalska abeceda - portugalščina - poševnica - poudarek - poved - povedek - pragermanščina - praindoevropščina - praslovanščina - pravopis - pravorečje - predpona - predpreteklik - preglas - prehodni glagol - premena - prenosniške zvrsti - preteklik - prevajanje - prevedenka - prevod - prevodoslovje - prevzeta beseda - pridevnik - prihodnjik - prilikovanje - priponsko obrazilo - priredje - prislov - protipomenka - protislovje - provansalščina -

Q uredi

R uredi

Ramovš, Fran - rapanujščina - Rateški rokopis - razlikovanje - redukcija samoglasnikov - retoromanščina - rezervirano za krajevno rabo - rimske številke - ro - rodilnik - romanski jeziki - romščina - romunščina - rundščina - rusizem - ruska abeceda - ruska narečja - ruščina -

S uredi

segment - selkupščina - seltščina - semiotika - semitski, drugi - severna ndebelščina - severna samščina - severni sotho - severnoameriški indijanski jeziki - seznam izumrlih jezikov - seznam jezikoslovcev - seznam jezikov - seznam ogroženih jezikov - seznam slovenskih besed japonskega izvora - seznam slovenskih besed ruskega izvora - seznam slovenskih jezikoslovcev - sičnik - sičniški pripornik - simbol - sindščina - singalščina - sinonim - sirska abeceda - sirščina - sjujščina - skladnja - sklanjanje - sleng - slovanski jeziki - slovar - Slovar slovenskega knjižnega jezika - slovaščina - slovenistika - slovenska narečja - Slovenski etimološki slovar - slovenski knjižni jezik - Slovenski pravopis - slovenščina - slovnica - slovnični spol - socialne zvrsti - sodoščina - soglasnik - sokvotriščina - somalijščina - songajščina - sopomenka - splošno jezikoslovje - spodnja nemščina - spodnja saščina - spol (jezik) - sporazumevanje - sposojeni prevod - spregatev - spreganje - spreganje glagola - srbščina - srednja angleščina - srednja francoščina - srednja irščina - srednja nizozemščina - srednja visoka nemščina - srednjeameriški indijanski jeziki - srednjejezičnik - SSKJ - stara angleščina - stara cerkvena slovanščina - stara francoščina - stara grščina - stara irščina - stara nordijščina - stara perzijščina - stara provansalščina - stara visoka nemščina - staroitalska pisava - staroslovanski jezik - starobolgarščina - starocerkvenoslovanščina - staroruščina - staroslovanščina - starovzhodnoslovanščina - stavčni člen - stavek - Stiški rokopis - stopnjevanje - strešica - strojno prevajanje - sudanščina - sumerščina - sundščina - susuamijščina - svahilščina - svazijščina - Sveto pismo - Swadesh, Morris - Swadeshev seznam -

Š uredi

T uredi

Toporišič, Jože - Trubar, Primož - tožilnik - tradicionalna slovenska sinhrona transkripcija - trajnik - trdi znak - trigraf - tročrkje - tsimšijščina - tujka - tupijski jeziki - turcizem - turkmenščina - turščina - turški jeziki - tuvalujščina - tvorjenka -

U uredi

V uredi

vrsta - vrstilni števnik - vzdevek -

W uredi

X uredi

Y uredi

Z uredi

zvočnik - zvrst -

Ž uredi