Seznam enot nepremične kulturne dediščine v Občini Trnovska vas

seznam Wikimedie

Seznam enot nepremične kulturne dediščine v Občini Trnovska vas.

Seznam uredi

Slika Ime Evidenčna številka Kraj Leto razglasitve Vrsta spomenika Tip spomenika Časovna uvrstitev Opis
Gomilno grobišče 6495 Biš 1989[1]. lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Zravnano gomilno grobišče 4 gomil.
Kapelica v središču vasi 23754 Biš sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapela z zvonikom ob zadnji fasadi, glavna fasada s povišanim čelom in stebroma. Zgrajena je bila leta 1888. Kapela stoji blizu hiše Biš št. 10.
Peklarova kapelica 23739 Biš sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Kapelica zaprtega tipa. Dvokapnica je krita z opečno kritino in ima profiliran strešni venec. Postavljena je bila v prvi polovici 20. stoletja. Kapela stoji blizu hiše Biš št. 33.
  Požegarjeva kapelica 23755 Bišečki Vrh sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Kapelica pravokotnega oblike, pokrita z opečno kritino in z zvonikom na strehi. V notranjosti je poslikan strop.
Balažova kapelica 23757 Črmlja sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapelica pravokotne oblike in lesenim zvonikom na slemenu. Fasado členijo šilaste odprtine in polstebri. Postavljena je bila leta 1895.
Gomilno grobišče Črmljenski les I 6444 Črmlja 1989 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Gomilno grobišče sestavljata dve gomili iz rimskega časa.
Gomilno grobišče Črmljenski les II 6448 Črmlja 1989 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Gomilno grobišče sestavljata dve gomili iz rimskega časa.
Gomilno grobišče Črmljenšek 6447 Črmlja 1989 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Gomilno grobišče sestavljajo 3 nepoškodovane gomile iz rimskega časa.
Gomilno grobišče Gomilec I 6445 Črmlja 1989 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Gomilno grobišče sestavlja 11 delno prekopanih gomil iz rimskega časa.
Gomilno grobišče Gomilec II 6446 Črmlja 1989 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Gomilno grobišče sestavljajo tri gomile iz rimskega časa.
Gomilno grobišče Šamprl 6443 Črmlja 1989 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Gomilno grobišče obsega 5 gomil iz rimske dobe.
Kapelica pri domačiji Črmlja 18 23756 Črmlja sakralna stavbna dediščina 19. stoletje Kapelica pravokotne oblike, pokrita z opečno kritino. Odprt zvonik na slemenu. V notranjosti obokana in poslikana. Postavljena je bila v 19. stoletju.
Rimska gomila 6494 Črmlja 1989 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Nepoškodovana gomila s premerom.
  Benkova kapelica 23761 Ločič sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Kapelica zaprtega tipa, pravokotnega oblike, pokrita z opečno kritino in lesenim zvonikom na strehi. Postavljena je bila v prvi polovici 20. stoletja. Kapelica stoji blizu hiše Ločič št. 23.
  Kužno znamenje 23760 Ločič sakralna stavbna dediščina 16. stoletje Kamnito znamenje kvadratane oblike s posnetimi robovi. Na vrhu je odprta hišica, v kateri je kip Matere božje, na strešici je kip sedečega Kristusa. Znamenje je iz 16. stoletja. Znamenje stoji blizu hiše Ločič št. 23.
Rimski gomili 6451 Ločič 1989 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Gomilno grobišče sestavljata dve gomili iz rimskega časa.
  Znamenje v križišču 23759 Ločič sakralna stavbna dediščina 18. stoletje Znamenje v obliki vitkega slopa kvadratne oblike, s posnetimi robovi v spodnjem delu, v zgornjem delu je na prednji strani sedlasto oblikovana niša. Postavljeno je bilo v 18. stoletju.
  Cerkev sv. Bolfenka 2892 Trnovska vas 1989 lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina konec 18. stoletja Cerkev je nastala na prehodu iz 17. v 18. stol. Sedanja podoba je iz začetka 19. stol. Sestavljajo jo zvonik, ladja in polkrožno zaključen prezbiterij. Oprema je iz 18. in 19. stol.
  Domačija Trnovska vas 21 11064 Trnovska vas 1999[2]. lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 18. stoletja Lesen cimpran in s slamo krit panonski dom na vogel. Na tramu v veliki sobi (hiši) je letnica 1787.
Gomilno grobišče 6442 Trnovska vas 1989 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Gomilno grobišče iz rimske dobe obsega 5 že prekopanih gomil ter eno izravnano ob melioraciji.
  Kapela sv. Štefana 2893 Trnovska vas sakralna stavbna dediščina začetek 19. stoletja Pravokotna kapelica z lesenim zvonikom in opečno kritino. Zgrajena je bila na začetku 19. stoletja v spomin na kugo, ki je pomorila živino. Kapelica stoji v bližini hiše Trnovska vas št. 10.
Letnikova kapelica 23742 Trnovska vas sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Poligonalno zaključena kapelica pravokotne oblike, z dvokapnico, pokrito z opečno kritino. Rahlo zašiljene polkrožno zaključena okna in vrata. V notranjščini prvotna plastika Marije z detetom. Kapelica stoji v bližini hiše Trnovska vas št. 57.
  Znamenje 23741 Trnovska vas sakralna stavbna dediščina konec 18. stoletja Slopasto znamenje kvadratnega tlorisa členijo pravokotne niše. V globlji niši zgornjega dela je kip. Pokrito je z opečno kritino. Danes predelano znamenje je bilo postavljeno leta 1788.
Letnikova kapelica 14313 Trnovski Vrh sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapelica z opečno kritino, lesenim zvonikom. Šilasto oblikovane odprtine. Prehod 19. v 20. stoletje. Kapelica stoji blizu hiše Trnovski Vrh št. 15.


Viri uredi

  • »Register enot nepremične kulturne dediščine Slovenije«. Ministrstvo za kulturo. Pridobljeno 6. maja 2012.
  1. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Ptuj, Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 35/89-181,
  2. Odlok o razglasitvi nepremičnega kulturnega spomenika - Trnovska vas, Uradni vestnik (Tednik), št. 6/99-21,