Seznam enot nepremične kulturne dediščine v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah

seznam Wikimedije

Seznam enot nepremične kulturne dediščine v Občini Sveti Jurij.

SeznamUredi

Slika Ime Evidenčna številka Kraj Leto razglasitve Vrsta spomenika Tip spomenika Časovna uvrstitev Opis
  Cerkev sv. Jurija 3050 Jurovski Dol 1992[1] lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina začetek 16. stoletja Gotska cerkev iz 16. stol. Na Z je mogočen zvonik, na S in J strani sta prizidani baročni kapeli. Zahodno fasado krasi renesančni portal (1532). V baročnih kapelah sta oltarja J. Holzingerja (iz okoli 1770).
Domačija Kraner 25518 Jurovski Dol lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Domačijo sestavljata pritlična podkletena hiša s sedemosno glavno fasado, krita z opečno dvokapno streho ter gospodarsko poslopje z opečnimi zatrepnimi mrežami. Stavbi izvirata iz druge polovice 19. stoletja. Domačija stoji v Jurovskem Dolu 41.
Kužno znamenje 7118 Jurovski Dol lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina konec 17. stoletja Stebrasto znamenje na trikotni osnovi ima na vrhu tabernakljast nastavek s plitvimi nišami. Na stebru je izpisana letnica 1676. Znamenje stoji ob hiši Jurovski Dol 26.
Ornikova kapela 24602 Jurovski Dol lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Neogotska kapelica iz druge polovice 19. stoletja ima manjši zvonik. Fasado členijo trikotno čelo, šilasto zaključen vhod, okna in neogotska profilacija.
Rimskodobno gomilno grobišče 7082 Jurovski Dol 1992 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Rimskodobno gomilno grobišče; pet delno prekopanih gomil z višinami od 0,6 do 1,7 m in s premeri od 8 do 15 m.
  Vaško jedro 7088 Jurovski Dol 1992 lokalnega pomena naselbinska dediščina 14. stoletje Gručasto jedro naselja Jurij se je razvilo ob cerkvi z nadstropnimi stavbami župnišča, stare šole in gostilne ter pritličnimi in visokopritličnimi stanovanjskimi hišami z gospodarskimi poslopji.
Domačija Rotar 25519 Malna lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Domačijo sestavljajo pritlična podkletena hiša iz druge polovice 19. stol., s petosno glavno fasado ter poudarjenim vhodnim stopniščnim delom v srednji osi, krita z opečno dvokapnico ter gospodarska poslopja. Domačija stoji v naselju Malna 43.
Knupleževa kapela 22043 Malna lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Kapela iz leta 1910 ima v osi zvonik s čebulasto streho. Zahodna fasada je izdelana v postbaročni maniri. V notranjosti so freske. Kapela stoji pri hiši Malna 56.
Krautičeva kapela 22044 Malna lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Kapelica Marije device ima trikotno čelo in majhen zvonik iz pločevine. V notranjosti je kip Marije. Datiramo jo na začetek 20. stoletja.
Berličeva kapela 22049 Spodnji Gasteraj lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Kapelica zaprtega tipa iz prve polovice 20. stoletja ima povišano zahodno fasado. V notranjščini je kip Marije z detetom.
Domačija Spodnji Gasteraj 39 1095 Spodnji Gasteraj 1992 lokalnega pomena profana stavbna dediščina začetek 19. stoletja Domačijo sestavljajo zidana, pritlična, podkletena stanovanjska hiša s poznobaročno fasado in kamnitim vhodnim portalom ter večje gospodarsko poslopje z opečnimi mrežami.
Domačija Spodnji Gasteraj 6 1094 Spodnji Gasteraj 1992 lokalnega pomena profana stavbna dediščina začetek 19. stoletja Domačijo sestavljajo zidana, pritlična, delno podkletena stanovanjska hiša, datirana z letnico 1812 v sklepniku kamnitega vhodnega portala in gospodarsko poslopje z opečnimi mrežami.
Gomilno grobišče 1024 Spodnji Gasteraj 1992 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Časovno neopredeljeni gomili z višinama 1,8 in 0,5 m ter s premeroma 18 in 7,5 m.
Domačija Šenekar 25525 Srednji Gasteraj lokalnega pomena profana stavbna dediščina 19. stoletje Domačijo sestavljajo pritlična podkletena hiša iz 19. stoletja s sedemosno glavno fasado, gospodarsko poslopje in manjša poslopja. Vse stavbe so krite z dvokapnimi opečnimi strehami. Domačija stoji v Srednjem Gasteraju 14.
Rimskodobno gomilno grobišče 7084 Srednji Gasteraj 1992 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Rimskodobno gomilno grobišče; tri prekopane gomile z višinami od 0,6 do 1 m in s premeri od 8 do 10 m.
Fanedlova kapela 22051 Varda lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina sredina 19. stoletja Kapelica zaprtega tipa s poudarjenimi maltastimi šivanimi robovi in poslikavo v stranskih dekorativnih okvirih je iz leta 1865. Kapela stoji ob hiši Varda 14.
Hiša Varda 14 25530 Varda lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 18. stoletja Lesena cimprana podkletena hiša, krita z opečno dvokapno streho ima stanovanjski del, prostor s prešo in vinsko klet. Na hišnem tramu je letnica 1787.
Krajnčeva kapela 22052 Varda lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Neogotska kapelica je bila zgrajena leta 1920 v spomin na srečno vrnitev iz prve svetovne vojne. Ima poudarjene opornike in profiliran podstavni venec. V notranjosti je Pieta. Kapela stoji zraven hiše Varda 6.
Hiša Zgornje Partinje 139 25535 Zgornje Partinje lokalnega pomena profana stavbna dediščina začetek 19. stoletja Pritlična podkletena zidanica, datirana z letnico 1802 na vhodnem portalu je krita z dvokapno salonitno streho. Razporeditev zidanice je tipična: bivalni del, prostor kjer je stala preša in obokana vinska klet.
Hiša Zgornje Partinje 27 7125 Zgornje Partinje 1992 lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Zidana, visokopritlična, podkletena stanovanjska hiša iz druge polovice 19. stoletja, ima poudarjeno vhodno lopo in kamnit portal. Vhod v večjo obokano klet je na zatrepni strani hiše.
Hiša Zgornje Partinje 40 25536 Zgornje Partinje lokalnega pomena profana stavbna dediščina začetek 19. stoletja Pritlična podkletena hiša s sedemosno glavno fasado in poudarjenim stebriščnim vhodom izvira iz prve polovice 19. stoletja. Hiša je krita z dvokapno opečno streho.
Hiša Zgornje Partinje 79 29122 Zgornje Partinje lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 16. stoletja Hiša, prvotno zidanica, ima značilno razporeditev: obokana vinska klet s kamnitim portalom, datirana z letnico 1559, lesena preša z letnico 1854 ter bivalni prostori v pritličju in nadstropju z ohranjeno črno kuhinjo.
  Koroščeva kapela 22058 Zgornje Partinje lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina sredina 19. stoletja Kapelica iz 1854 ima zvonik in je brez profilacije. Stene členi le vhod in okence na vsaki strani.
Miheličeva kapela 22059 Zgornje Partinje lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina sredina 20. stoletja Kapelica iz leta 1946 ima trikotno čelo in pred nišo z Marijinim kipom lopo, ki sloni na parih treh stebrov. Postavljena je bila v zahvalo za mamino odrešitev. Kapela stoji ob hiši Zgornje Partinje 30.
Senekovičev štok 25065 Zgornje Partinje lokalnega pomena profana stavbna dediščina [19. stoletje]] Enonadstropna, podkletena vinogradniška stavba iz 19. stol., krita z opečno dvokapnico s celostranskimi čopi. Značilna razporeditev prostorov na stanovanjski del, prostor s prešo in obokano vinsko klet. Zgradba stoji v Zgornjem Partinju 134.
Senekovičeva kapela 22069 Zgornje Partinje lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapelica odprtega tipa ima trikotno čelo, profiliran podstrešni venec in poudarjena maltasta polja ob vogalih. Domnevno je bila postavljena okoli leta 1900. Kapela stoji ob hiši Zgornje Partinje 96.
Šebedrov štok 25522 Zgornje Partinje lokalnega pomena profana stavbna dediščina 16. stoletja]] Tipična vinogradniška stavba, nekoč zidanica, ki izvira iz druge polovice 16. stol., združuje enonadstropni stanovanjski del ter pritličen gospodarski del s prešo in vinsko kletjo. Zgradba stoji v Zgornjem Partinju 97.
Zorečeva kapela 22060 Zgornje Partinje lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina sredina 19. stoletja Kapelica zaprtega tipa iz sredine 19. stoletja ima trikotno čelo. Zaprta je s kovano ograjo. Kapela stoji ob hiši Zgornje Partinje 121.
Domačija Zgornji Gasteraj 36 9721 Zgornji Gasteraj 1998[2] lokalnega pomena profana stavbna dediščina 19. stoletja]] Domačijo tvorijo zidana, podkletena originalno ohranjena stanovanjska hiša, datirana z letnico 1840 na prekladi vhodnega portala, ter značilna gospodarska poslopja. V zidanici je ohranjena stara preša.
Kamenšakova kapela 22061 Zgornji Gasteraj lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Kapelica iz 1910 ima pločevinasti zvonik na slemenu. Zaprta je z vrati, pred katerimi je kovana ograja. Kapela stoji ob hiši Zgornji Gasteraj 27.
Trikotno znamenje 22064 Žitence lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina 18. stoletje Trikotno baročno znamenje ima tri niše s poslikavami. Stoji na visokem talnem zidcu, ki je neprimerno obdelan.
Znamenje 22371 Žitence lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina 19. stoletje Štiri metre visoko znamenje na kvadratni osnovi, oblikovano kot mali zvonik. V najvišjem delu je zvon. Streha je iz navadne pločevine. V visoki niši je prizor Križanega. Na vsaki strani sta po dve manjši niši. Znamenje stoji pri hiši Žitence 59.


ViriUredi

  • "Register enot nepremične kulturne dediščine Slovenije". Ministrstvo za kulturo. Pridobljeno dne 3.1.2012.
  1. Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Lenart, Ur.l. RS, št. 24/92-1283
  2. Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Lenart, Ur.l. RS, št. 13/98-608