Seznam enot nepremične kulturne dediščine v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah

seznam Wikimedije

Seznam enot nepremične kulturne dediščine v Občini Sveti Andraž.

SeznamUredi

Slika Ime Evidenčna številka Kraj Leto razglasitve Vrsta spomenika Tip spomenika Časovna uvrstitev Opis
Antonekova kapela 3770 Drbetinci lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Kapelica pravokotnega tlorisa ima poligonalen zaključek. Na stehi, pokriti z opečno kritino je zvonik. Fasade kapelice so členjene s šilastimi odprtinami.
Domačija Drbetinci 58 20875 Drbetinci lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Zidano hišo z lesenim gospodarskim delom postavljenim v obliki črke L pokriva skupna opečna dvokapna streha. Izvira s konca 19. stoletja oziroma z začetka 20. stoletja.
Domačija Mlinar 20986 Drbetinci lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Hiša je lesena, ometana, delno podkletena stavba krita s salonitno strmo dvokapno streho. Poleg stoji gospodarsko poslopje z leseno prešo in vodnjak. Poslopja so iz druge polovice 19. stoletja. Domačija stoji v Drbetincih 51.
Domačija Muršec 20987 Drbetinci lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Pritlična, delno podkletena hiša s konca 19. stoletja, krita z dvokapno opečno streho. Poleg stojijo gospodarska poslopja. Domačija stoji v Drbetincih 64.
Filipova kapela 23771 Drbetinci lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Preprosta kapelica pravokotnega tlorisa, pokrita z opečno dvokapno streho. Šilasto oblikovana vhodna odprtina je zaprta z lesenimi vratnicami. Ima poudarjeno lego na križišču vaških poti. Postavljena je bila v prvi četrtini 20. stoletja.
  Janžekova kapela 19874 Drbetinci lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Kapelica zaprtega tipa iz 20. stol. s poligonalnim zaključkom in manjšim zvonikom na strehi. Šilasto oblikovan vhod in niši ob straneh.
  Pavličeva kapela 19875 Drbetinci lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Kapelica zaprtega tipa je z začetka 20. stol. Pokrita je z opečno kritino. Fasade členijo pilastri in šilaste odprtine, trikotno čelo. Kapelica stoji med njivami pod cerkvijo Sv. Andreja.
  Veršičeva kapela 23769 Drbetinci lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapela pravokotnega tlorisa s poligonalnim zaključkom je iz 19. stol. Zvonik z vhodom pred fasado, ki jo členijo šilaste odprtine. Kritina je opečna, na zvoniku pločevinasta. Kapela stoji ob domačiji Drbetinci 26.
Bračičeva kapela 19877 Gibina lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina 20. stoletje Kapelica zaprtega tipa iz 20. stol., kvadratnega tlorisa s poligonalnim zaključkom. Kritina je opečna, fasado členijo šilaste odprtine. Kapela stoji ob hiši Gibina 18.
Kocmutova kapela 19878 Gibina lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Kapela odprtega tipa, pravokotnega tlorisa s poligonalnim zaključkom je iz leta 1928. Ima bogato členjeno čelo. Kapela stoji ob hiši Gibina 14.
Kostanjevčeva kapela 19876 Gibina lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Kapela zaprtega tipa iz leta 1923 s poligonalnim zaključkom in pločevinastin zvonikom je pokrita z opečno kritino. Kapela stoji ob hiši Gibina 26.
  Vaška kapela 23768 Hvaletinci lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina 19. stoletje Kapela pravokotnega tlorisa s poligonalnim zaključkom in zvonikom na slemenu strehe. Kritina je opečna. Fasade členijo šilaste odprtine, kamnit talni zidec in stebri.
  Znamenje Čušev križ 6643 Hvaletinci 1989[1]. lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina konec 15. stoletja Kamnito gotsko kužno znamenje sestavljajo podstavek, kvadraten steber in hišica s piramidasto strešico. Znamenje stoji ob hiši Hvaletinci 13.
Gomila na gozdnem grebenu 6497 Novinci 1989 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Nepoškodovana, časovno neopredeljena gomila s premerom 18 m in višino 1,1 m.
Gomila v Palucovem gozdu 6496 Novinci 1989 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Nepoškodovana, časovno neopredeljena gomila s premerom 16 m in višino 1,3 m.
Košejakova kapela 19882 Novinci lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Kapela z začetka 20. stol. je pravokotnega tlorisa s poligonalnim zaključkom. Leseni zvonik, opečna kritina. Fasado členijo šilaste odprtine. Ob njej rasteta drevesi.
Roševa kapela 19883 Novinci lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Kapela pravokotnega tlorisa je bila postavljena na začetku 20 stol. Ima leseni zvonik, opečna kritina. Kapela stoji ob hiši Novinci 8.
Vodnjak 20980 Novinci lokalnega pomena profana stavbna dediščina sredina 19. stoletja Vodnjak na kolo iz sredine 19. stoletja pokriva dvokapna opečna streha. Vodnjak stoji ob hiši Novinci 46.
Hiša Rjavci 23 20880 Rjavci lokalnega pomena profana stavbna dediščina začetek 20. stoletja Pritlična, deloma podkletena hiša z opečno dvokapno streho, je bila zgrajena v prvi četrtini 20. stoletja.
Šegulova kapela 23762 Slavšina lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Kapela pravokotnega tlorisa iz leta 1909 je pokrita z opečno kritino, lesen zvonik na slemenu pa s pločevino. Šilaste odprtine. Kapela stoji ob hiši Slavšina 17.
Vaška kapela 23762 Slavšina lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapela kvadratnega tlorisa s poligonalnim zaključkom in zidanim zvonikom nad glavno fasado ima pločevinasto kritino in šilaste odprtine z ohranjenim neogotskim stavbnim pohištvom. Kapela stoji ob hiši Slavšina 38.
Znamenje 23764 Slavšina lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina 19. stoletje Znamenje pravokotnega tlorisa iz 19. stol., pokrito z opečno streho. Na stranicah so niše, spredaj večja z ostanki polikromacije. Znamenje stoji ob hiši Slavšina 2.
  Cerkev sv. Andreja 2853 Vitomarci 1989 lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina začetek16. stoletja Cerkev so začeli graditi 1513 na prehodu iz gotike (dekoracija) v renesanso (del konstrukcijskih značilnosti). Sestavljajo jo zvonik iz 1529, ladja, tristrano zaključen prezbiterij in zakristija, prizidana 1878. Do 1821 obdana s tabornim obzidjem.
  Černelova kapela 19889 Vitomarci lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Kapelica pravokotnega tlorisa, pokrita z opečno kritino, ima šilasto oblikovane odprtine. Postavljena je bila leta 1928. Kapela stoji ob hiši Vitomarci 56.
  Domačija Vitomarci 58 6653 Vitomarci 1989 lokalnega pomena profana stavbna dediščina začetek 19. stoletja Sestavljata jo leseni s slamo kriti stavbi - hiša in gospodarsko poslopje. Stanovanjskemu delu sledi v nizu gospodarski prostor-vinska klet z lesenimi mrežastimi vrati, ki so datirana z letnico 1811.
Težakova kapela 19890 Vitomarci lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapelica kvadratnega tlorisa s konca 19. stol., pokrita s pločevinasto kritino. Členijo jo šilasto oblikovani vhod in niše. Kapela stoji ob hiši Vitomarci 27.
Vaška kapela 23753 Vitomarci lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Kapelica pravokotnega tlorisa je bila zgrajena v prvi četrtini 20. stoletja. Posvečena je sv. Jožefu. Vhod je zaprt z vrati, ob straneh po eno okno. Neobičajen je motiv zvonika na zadnjem delu slemena (običajno nad vhodom). Kapela stoji ob hiši Vitomarci 13.
Znamenje na Dragah 19891 Vitomarci lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina 19. stoletje Znamenje s čokatim spodnjim delom, na katerem je širša hišica s sedlasto oblikovanimi nišami. Postavljeno je bilo v 19. stoletju.
Znamenje na Selah 19892 Vitomarci lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina začetek 16. stoletja Poznogotsko stebrasto kamnito znamenje z začetka 16. stoletja. Steber ima prirezane vogale, na njem je širša hišica s prisekano piramidasto streho.


ViriUredi

  • "Register enot nepremične kulturne dediščine Slovenije". Ministrstvo za kulturo. Pridobljeno dne 3.1.2012.
  1. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Ptuj, Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 35/89-181, Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 1/2008-2, 7/2009-61, 9/2010-51, 12/2010-86