Seznam enot nepremične kulturne dediščine v Občini Sveta Ana

seznam Wikimedije

Seznam enot nepremične kulturne dediščine v Občini Sveta Ana.

SeznamUredi

Slika Ime Evidenčna številka Kraj Leto razglasitve Vrsta spomenika Tip spomenika Časovna uvrstitev Opis
Domačija Kapl 23199 Dražen Vrh 2010[1] lokalnega pomena profana stavbna dediščina 19. stoletje Domačijo sestavljajo lesena hiša s sedemosno glavno in triosno zatrepno fasado, gospodarsko poslopje in znamenje - leseno razpelo. Hiša je iz 19. stoletja, letnica 1924 na lesenem portalu priča o njeni obnovi. Domačija stoji v Dražen Vrhu 56.
Domačija Kranerov vrh 27108 Dražen Vrh 2010 lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Domačijo sestavljajo lesena hiša s črno kuhinjo, zidanica z obokano vinsko kletjo in leseno prešo ter leseno gospodarsko poslopje. Stavbe so krite z opečnimi dvokapnicami.Domačija stoji v Dražen Vrhu 42.
Domačija Perko 23200 Dražen Vrh 2010 lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Domačijo sestavljajo hiša in gospodarska poslopja z dvokapnimi opečnimi strehami. Večja pritlična, podkletena (obokane kleti) hiša z bogato fasadno profilacijo in nišo s kipom Marije ter poslikavo v zatrepu je datirana z letnico 1865. Domačija stoji v Dražen Vrhu 47.
Domačija Vajnhandl 23198 Dražen Vrh profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Domačijo sestavljata lesena hiša s sedemosno glavno in triosno zatrepno fasado, krita z dvokapno opečno streho ter dvoetažno, leseno, delno zidano gospodarsko poslopje. Stavbi sta iz druge polovice 19. stoletja. Domačija stoji v Dražen Vrhu 52.
Lorenčičeva hiša 23197 Dražen Vrh profana stavbna dediščina 19. stoletje Pritlična hiša iz 19. stoletja, s petosno cestno in triosno zatrepno fasado, krita z dvokapno opečno steho. Hiša stoji v Dražen Vrhu 54.
Perkova hiša 23185 Dražen Vrh profana stavbna dediščina konec 18. stoletja Pritlična, delno podkletena hiša iz leta 1777, s petosno glavno in triosno zatrepno fasado ter tradicionalno razporeditvijo prostorov, je krita z dvokapno opečno streho. Hiša stoji v Dražen Vrhu 53.
Mihalova kapela 23213 Froleh sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Kapelico z začetka 20. stoletja sestavljata starejša manjša kapelica in novejši nižji prizidek z zvonikom. Fasado členijo okenske odprtine in vhod.
Komenova kapela 23211 Krivi Vrh sakralna stavbna dediščina 19. stoletje Kapelica iz 19. stoletja ima močno poudarjeno trikotno čelo in profiliran podstrešni venec. Kupolasto streho pokriva pločevina. Ob straneh sta niši.
Znamenje pomorski križ 7119 Krivi Vrh 2010 lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina 17. stoletje Kamnito, v tlorisu štirioglato stebrno znamenje z monolitno strešico. Znamenje je primer izredno preprostega oblikovanja 17. stoletja. Znamenje stoji blizu hiše Krivi Vrh 9.
Znamenje 23209 Ledinek sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Neogotsko znamenje ima trikotno čelo nad glavno nišo, poglobljene niše tudi ob straneh. Podstrešni venec je močno poudarjen, vogali so oblikovani s polstebri. Znamenje stoji zraven kmetije Gajzler.
Geodetsko znamenje 20337 Lokavec 2010 lokalnega pomena ostalo začetek 20. stoletja Približno meter visok štirikoten betonski steber na betonskem podstavku, ki označuje trigonometrično točko. Geodetsko znamenje je bilo postavljeno 1912.
Kapela 7120 Lokavec 2010 lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina 19. stoletje Nadstropen objekt iz 19. stoletja ima v spodnjem delu kapelico s polkrožnimi nišami s freskami in zvonik v nadstropju. Pokriva jo strma streha s kardinalskim križem. Kapela stoji nasproti hiše Lokavec 4.
Murkova hiša 23184 Lokavec 2010 lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Cimprana hiša s šestosno glavno fasado, z ilovnatim ometom, pobeljenim z apnom. Ima strmo opečno dvokapno streho z lepo oblikovanim dimnikom. Dvokrilna vhodna vrata so kasetirana in ornamentirana. Hiša izvira iz druge polovice 19. stol. Hiša stoji v Lokavcu 4.
Rajšpova kapela 23205 Lokavec sakralna stavbna dediščina 19. stoletje Kapelico iz 19. stoletja pokriva dvokapnica z bobrovcem. Pod trikotnim čelom je vhod, ki ga zapira dekorativna ograja. Fasada je neprofilirana.
Hiša Rožengrunt 5 7123 Rožengrunt 1992[2] lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Lesena, pritlična hiša krita s slamnato dvokapno streho. Notranjščina ima tradicionalno razporeditev, klet je obokana. Kamniti pravokotno oblikovani portal je datiran z letnico in monogramom 18 GMW 70. Hiša je bila porušena proti koncu 20. stol.
Kapela Marijinega obiskanja 2848 Rožengrunt 2010 lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Velika kapela s prezbiterijem in dvonadstropnim zvonikom iz prve tretjine 20. stoletja. Fasado členijo le okenske odprtine, podstrešni venec in delilni medetažni venec na zvoniku.
  Kapela 23206 Rožengrunt sakralna stavbna dediščina sredina 18. stoletja Znamenje z nišami iz leta 1756 je bilo leta 1998 neprimerno obnovljeno. Znamenje nosi širši, očitno nekoč kamnit talni zidec. Glavna niša sega do tal.
Rimskodobno gomilno grobišče 7083 Rožengrunt 2010 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Rimskodobno gomilno grobišče, deset že delno prekopanih gomil, ki so razporejene v dveh vrstah.
  Cerkev Sv. Ane 2847 Sveta Ana 2010 lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina konec 17. stoletja Enoladijska cerkev s polkrožno zaključenim prezbiterijem in zahodnim zvonikom, zgrajena med l. 1693-1705, prenovljena v 19. stol. Preprosto fasado členijo le podolžna pravokotna okna z baročno mrežo. Oprema je iz okoli 1790.
Hiša Sveta Ana 2 24216 Sveta Ana profana stavbna dediščina sredina 19. stoletja Pritlična podkletena vinogradniška stavba s štirikapno strmo opečno streho in značilno razporeditvijo prostorov: bivalni del (veža, kuhinja, dve sobi), prostor s prešo, kletni prostori z vinsko kletjo. Kamnit vhodni portal je datiran z letnico 1850.
Marijino znamenje 23207 Sveta Ana sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Kip Device Marije je postavljen na večkrat stopnjevani podstavek. Domnevno je nastal na začetku 20. stoletja.
Ocvirkova kapela 23208 Sveta Ana sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapelica ima nad trapezastim čelom majhen zvonik s pločevinasto streho. Fasado členijo pilastri, okenske obrobe in podstrešni venec. Do vhoda vodi nekaj stopnic.
Gomilno grobišče 1035 Zgornja Ročica 2010 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Časovno neopredeljeni gomili.
Jurekova kapela 23212 Zgornja Ročica sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapelico z zvonikom pokriva pločevinasta streha. Fasado členijo trikotno čelo, podstrešni venec in pilastri.
Domačija Grafonž 23203 Zgornja Ščavnica 2010 lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Domačijo iz druge polovice 19. stol. sestavljajo delno lesena, pritlična, podkletena hiša s šestosno glavno fasado, dve gospodarski poslopji (večje v obliki črke T ter manjše leseno), toplar, čebelnjak, vodnjak in leseno stranišče. Domačija stoji v Zgornji Ščavnici 58.
Ederjeva kapela 23214 Zgornja Ščavnica sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Kapelica z začetka 20. stoletja ima na strehi zvonik. Edina profilacija je podstrešni venec in trikotno čelo nad vhodom.
  Evangeličansko pokopališče 7128 Zgornja Ščavnica 2010 lokalnega pomena memorialna dediščina začetek 20. stoletja Pokopališče, ki so ga 1918 uredili priseljeni prekmurski evangeličani. Ohranjenih je petnajst grobov z železnimi in kamnitimi nagrobniki. Sestavni del pokopališča je kapela s šilasto zaključenimi okni in strmo streho, zgrajena 1935.
Gomilno grobišče Žametna vas 7089 Zgornja Ščavnica arheološka dediščina rimska doba Že zravnane rimskodobne gomile, ohranjen oziroma viden je le še severni del ene izmed njih.
Hiša Zgornja Ščavnica brez številke 7124 Zgornja Ščavnica profana stavbna dediščina začetek 19. stoletja Zidana, visokopritlična, delno podkletena stanovanjska hiša z bogato poznobaročno fasado. Vhodni portal kamnit, polkrožno oblikovan. Hiša je porušena.
Krajžlarjeva hiša 23202 Zgornja Ščavnica profana stavbna dediščina 19. stoletje Cimprana, delno podkletena hiša iz 19. stol. Okna so dvokrilna, deljena na polja in opremljena z lesenimi polkni. Hiša je krita s strmo dvokapno opečno streho, ohranjena je tradicionalna razporeditev prostorov.
Močnikova kovačija 24201 Zgornja Ščavnica 2010 lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Pritlična zidana stavba, obcestna kovačija s konca 19. stol. z novejšim prizidkom - garažo. Ohranjeno je odprto ognjišče in kovaško orodje. Je edina ohranjena kovačija v širši okolici.
Rimskodobna gomila 7090 Zgornja Ščavnica 2010 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Delno prekopana rimskodobna gomila.
Rimskodobno gomilno grobišče 7087 Zgornja Ščavnica 2010 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Rimskodobno gomilno grobišče; triindvajset (nekoč šestindvajset) delno prekopanih gomil.
Simoničeva kapela 9471 Zgornja Ščavnica sakralna stavbna dediščina sredina 20. stoletja Kapelica zaprtega tipa s stolpičem je bila zgrajena 1950. Pokriva jo opečna dvokapnica. Strmo pločevinasto štirikapnico stolpiča zaključuje dekorativno oblikovan strešni zaključek.
  Šamperlova kapela 23215 Zgornja Ščavnica sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Kapelica z začetka 20. stoletja je zgrajena v mešanici historičnih slogov (gotike, baroka in romanike). Vhod v notranjost zapira dekorativna ograja.
Znamenje 23216 Zgornja Ščavnica sakralna stavbna dediščina 18. stoletje Znamenje iz 18. stoletja pokriva dvokapnica z bobrovcem. V nišah so prizori s sv. Trojico. Nekdanji kamnit talni zidec pokriva neprimerna kamnita obloga.
Gomila 1062 Žice 2010 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Nepoškodovana in časovno neopredeljena gomila.
Gomila Ledinek 1066 Žice 2010 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Nepoškodovana in časovno neopredeljena gomila.
Hudičeva hiša 23201 Žice 2010 lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Tipična kmečka hiša iz 2. polovice 19. stol. z ohranjeno tradicionalno razporeditvijo prostorov. Fasado členi profiliran podstrešni zidec, vogalne obrobe in poudarjena vhodna srednja os glavne petosne fasade. Streha je strma opečna dvokapnica.
Molehova kapelica 23210 Žice sakralna stavbna dediščina sredina 20. stoletja Večja kapelica iz obdobja med prvo in drugo svetovno vojno ima nad vhodno fasado zvonik in pod njim prizor s svetnikom v kvadratnem polju. Ob vogalih so plitki oporniki. Pod streho je profiliran podstrešni venec.
Rimskodobno gomilno grobišče 1039 Žice 2010 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Rimskodobno gomilno grobišče; sedem delno poškodovanih gomil.


ViriUredi

  • "Register enot nepremične kulturne dediščine Slovenije". Ministrstvo za kulturo. Pridobljeno dne 3.1.2012.
  1. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sveta Ana, Ur.l. RS, št. 39/2010-1971.
  2. Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Lenart, Ur.l. RS, št. 24/92-1283, 13/98-608, 30.5.1992.