Seznam enot nepremične kulturne dediščine v Občini Pesnica

seznam Wikimedie

Seznam enot nepremične kulturne dediščine v Občini Pesnica.

Seznam

uredi
Slika Ime Evidenčna številka Kraj Leto razglasitve Vrsta spomenika Tip spomenika Časovna uvrstitev Opis
Kip sv. Janeza Nepomuka 6658 Dolnja Počehova sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kip svetnika stoji na kvadratnem podstavku. V desni roki drži križ s Križanim, leva roka manjka. Na dodatnem podstavku je napis T.B.T. in slabo vidna letnica 1850 ali 1870. Kip stoji v bližini hiše Dolnja Počehova št. 33.
Lopičeva kapelica 25559 Dolnja Počehova sakralna stavbna dediščina konec 18. stoletja Kapelica pravokotnega tlorisa je pokrita z opečno dvokapnico. Je zaprtega tipa, polkrožen vhod je zaprt s kovanimi vratnicami, ob strani je polkrožna niša z novejšo poslikavo. Kapelica je v osnovi iz 18. stoletja (1775). Kapelica stoji v bližini hiše Dolnja Počehova št. 10a.
Zidanica Dragučova 36 6020 Dragučova 1992[1]. lokalnega pomena profana stavbna dediščina 19. stoletje Zidana, pritlična, podkletena stavba z dekorativno izrezljano leseno verando v zatrepnem delu. Pokriva jo dvokapna opečna streha. Vinogradniška stavba je bila zgrajena v 19. stol.
Hiša Drankovec 24 25648 Drankovec profana stavbna dediščina 18. stoletje Pritlična podkletena iz kamna grajena hiša s šestosno vhodno fasado je krita s strmo dvokapno opečno streho. Polkrožno zaključena kamnita portala na severni in južni strani. Okna imajo kovane mreže. Bogata poznobaročna fasadna profilacija.
Hiša Drankovec 8 25742 Drankovec profana stavbna dediščina sredina 18. stoletja Pritlična lesena ometana stavba, krita s strmo dvokapno opečno streho, ima tradicionalno razporeditev vinogradniške stavbe: stanovanjski del, prostor z leseno prešo ter obokano vinsko klet. Na nosilnem tramu sobe so letnice 1741, 1867, 1906.
Hiša Gačnik 14 25649 Gačnik profana stavbna dediščina sredina 19. stoletja Pritlična podkletena hiša s sedemosno vhodno fasado je krita s strmo dvokapno opečno čopasto streho. V srednji osi je kamniti vhodni portal, datiran z letnico 1844.
Kip sv. Janeza Nepomuka 7785 Gačnik sakralna stavbna dediščina sredina 19. stoletja Kip sv. Janeza Nepomuka iz sredine 19. stol., postavljen na kamnit podstavek, okrašen z motivom rozete in keliha. Roki sta poškodovani. Kip stoji jugovzhodno od hiše Gačnik št. 53.
Spominska plošča 7826 Gačnik memorialna dediščina konec 20. stoletja Pritlična, predelana stanovanjska hiša s spominsko ploščo posvečeno postojanki Lackovega odreda. Plošča je pritrjena na gospodarskem poslopju Gačnik št. 53.
Želova kapelica 7775 Gačnik sakralna stavbna dediščina začetek 19. stoletja Kapelica zaprtega tipa je pravokotnega tlorisa s polkrožnim oltarnim zaključkom in ožjim zgornjim delom s segmentno nišo nad vhodom. Datirana je z letnico 1803 nad polkrožnim portalom. Kapelica stoji pri hišei Gačnik št. 49.
  Cerkev sv. Marije 3028 Jareninski Dol 1964[2]. lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina začetek 12. stoletja Cerkev, prvič omenjeno 1135, sestavljajo poznogotska ladja (1546) in prezbiterij, renesančni zvonik s kamnito streho (1548) in baročni kapeli. Oprema je delo J. Strauba (1755) in J. Holzingerja (1768).
Hiša Jareninski Dol 42 25655 Jareninski Dol profana stavbna dediščina začetek 19. stoletja Visokopritlična podkletena hiša, krita s strmo dvokapno čopasto opečno streho, ima kamnito dvostrano zunanje stopnišče. Vhodni kamniti portal je polkrožno zaključen, datiran z letnico 1827 v temenskem sklepniku.
Hiša Jareninski Dol 64 7797 Jareninski Dol profana stavbna dediščina konec 18. stoletja Zidana pritlična kmečka hiša s poznobaročno fasado je krita s strmo opečno čopasto dvokapnico. Vhodni kamnit portal je datiran z letnico 1797.
  Kostnica sv. Mihaela 3029 Jareninski Dol 1964 lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina 12. stoletje Baročno predelana, romanska, dvoetažna, valjasta stavba z apsido, pokrita z opečno stožčasto streho. Širok vhod v vrhnjo etažo, notranjost obokana.
Pokopališka kapela 22594 Jareninski Dol sakralna stavbna dediščina sredina 19. stoletja Kapela okroglega tlorisa je pokrita s pločevinasto kupolasto streho. Sprednji del kapele se odpira s stebri, med katerimi je kovana ograja.V notranjščini so nagrobniki duhovnikov in padlih vojakov v 1. svetovni vojni, sarkofag in kip Križanega.
Vaško jedro 7761 Jareninski Dol naselbinska dediščina 10. stoletje Strnjeno jedro vasi se je razvilo ob župnijski cerkvi in šoli. Stavbe so razen šole pritlične in visokopritlične, pretežno iz 19. stoletja. Začetki vasi segajo v zgodnji srednji vek.
Znamenje 7778 Jareninski Vrh sakralna stavbna dediščina sredina 17. stoletja Kamnito znamenje iz 17. stol. sestavljajo slopasti steber kvadratnega prereza, prizmatična hišica s polkrožnimi nišami in masivna zvonasta kamnita streha s križem.
Hiša Jelenče 4 7798 Jelenče profana stavbna dediščina 19. stoletje Zidana, pritlična in delno podkletena hiša je iz 19. stol. Pod širokim enostranskim napuščem so vhodi v klet in v stanovanjski del hiše. Na hiši je spominska plošča, posvečena štirim padlim partizanom.
Hajnžičeva kapelica 3163 Kušernik sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Neogotska kapelica Karmelske Matere božje iz leta 1909 z zvonikom nad rizalitno izstopajočo glavno fasado ima tloris v obliki trilista. V notranjščini so sočasne poslikave štirih evangelistov in sv. Duha na stropu. Kapelica stoji pri hiši Kušernik št. 24
Zidanica Kušernik 24 6021 Kušernik 1992 lokalnega pomena profana stavbna dediščina 20. stoletje Visokopritlično zidano, podkleteno stavbo 20. stol. z bogato fasadno profilacijo pokriva opečna dvokapnica. Njena notranjost je razdeljena na bivalni del in gospodarski prostor z odprtim ostrešjem in prešo.
Gomilno grobišče 1264 Ložane 1992 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Štiri, verjetno rimskodobne, dobro ohranjene gomile. Neraziskano.
  Vaško jedro 1260 Ložane 1992 lokalnega pomena naselbinska dediščina konec 19. stoletja Ambient domačij v gruči z zidanimi kmečkimi hišami in gospodarskimi poslopji z domiselno oblikovanimi opečnimi zračnimi mrežami. V središču stoji kapelica.
  Cerkev sv. Marjete 3161 Pernica 1992 lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina konec 14. stoletja Cerkev je prvič omenjena v 14. stol., po porušitvi 1532 je bila 1567 znova pozidana. Sestavljajo jo zvonik, ladja, prezbiterij in baročna zakristija. Notranjščina je baročno obokana, oprema je baročna. V južni steni sta vzidana rimskodobna kamna.
  Vaško jedro 1261 Pernica 1992 lokalnega pomena naselbinska dediščina sredina 19. stoletja Vaško jedro, razdeljeno z reko Pesnico: na desnem bregu in južnih obronkih vzpetin je razloženi del; na levem bregu je strnjeni del, formiran ob dominantni cerkvi sv. Marjete. Ob šoli, gostilni in trgovini prevladujejo domačije s pritličnimi hišami.
Znamenje 5987 Pernica 1992 lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina 18. stoletje Baročno trikotno znamenje je členjeno s polkrožnimi nišami v vseh treh stranicah ter s talnim in podstrešnim zidcem. Znamenje stoji blizu hiše Pernica št. 47.
Gostilna Pesnica pri Mariboru 50 25660 Pesnica pri Mariboru profana stavbna dediščina sredina 19. stoletja Pritlična podkletena hiša z osemosno vhodno fasado, krita s strmo dvokapno opečno streho. V levem delu je bila gostilna, v desnem trgovina, ohranjena je notranjščina z opremo in pohištvom. Za hišo je večje nekoliko predelano gospodarsko poslopje.
Hiša Pesnica pri Mariboru 18 7804 Pesnica pri Mariboru profana stavbna dediščina sredina 19. stoletja Zidana nadstropna podkletena stanovanjska hiša, iz druge polovice 19. stoletja, je stavba nekoč večjega vinogradniškega posestva.
Hiša Pesnica pri Mariboru 37 25659 Pesnica pri Mariboru profana stavbna dediščina sredina 19. stoletja Enonadstropna podkletena hiša s poudarjeno značilno leseno, tesarsko lepo izvedeno verando na cestni strani je krita s strmo dvokapno opečno streho. Fasado členijo maltaste okenske obrobe in rustika v pritličju. Originalna vrata in stavbno pohištvo.
  Dvorec Pesniški Dvor 7770 Pesniški Dvor profana stavbna dediščina 17. stoletje Baročna enonadstropna zgradba s prizidano kapelo pravokotnega tlorisa. V notranjščini so stanovanjski prostori s stropovi, ki imajo razgibane štukaturne okvire, vežo pa pokriva dekorativen lesen strop. Dvorec stoji v Pesniškem Dvoru št. 3.
Domačija Bračko 7808 Počenik profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Domačijo sestavljajo zidana pritlična podkletena stanovanjska hiša, večje gospodarsko poslopje z opečnimi mrežami, kolarnica, žaga in vodnjak. Kamnit kletni portal ima letnico 1887. Domačija stoji v Počenik št. 26.
Znamenje 24768 Počenik sakralna stavbna dediščina začetek 19. stoletja Kamniti kip Marije z detetom v naročju na stebru, na katerem je napis in letnica nastanka 1818. Domačija stoji ob hiši Počenik št. 14.
  Jareninski dvor 7771 Polički Vrh 2004[3]. lokalnega pomena profana stavbna dediščina sredina 11. stoletja Dvor, omenjen 1074, sedež posesti admontskega samostana v Podravinju. V 17. stol. spremenjen v baročni dvorec s tlorisom v T, s strmo streho s strešnim stolpičem kapele, gospodarsko poslopje v L. V območju parka več poslopij in kostanjev drevored.
Lukavičeva kapelica 7779 Polički Vrh sakralna stavbna dediščina konec 18. stoletja Kapelica z apsidalnim zaključkom in odprtim preddverjem, slonečim na štirih okroglih stebrih. Je značilna arhitektura s konca 18. stol. Kapelica stoji pri hiši Polički Vrh št. 40.
Domačija Ranca 9 7809 Ranca profana stavbna dediščina sredina 19. stoletja Domačijo sestavljajo zidana visokopritlična podkletena stanovanjska hiša, večje gospodarsko poslopje z opečnimi mrežami ter poslopje s prešo. Kamnit pravokotno oblikovan portal nosi letnico 1848.
Hiša Ranca 15 7810 Ranca profana stavbna dediščina začetek 19. stoletja Zidana pritlična podkletena stavba z dvokapno opečno streho na čop, zgrajena v 1. polovici 19. stoletja. Pred vhodom s kasetiranimi vrati je dvoramno pokrito stopnišče. Ob bivalnem delu je gospodarski del z odprtim ostrešjem, kjer je bila preša.
Hiša Ranca 22 7811 Ranca profana stavbna dediščina konec 18. stoletja Zidana pritlična podkletena stanovanjska stavba je krita s strmo opečno čopasto dvokapnico. Hiša je datirana z letnico 1796 v temenskem sklepniku kamnitega polkrožno zaključenega vhodnega portala.
Zidanica Ročica 43 78121 Ročica profana stavbna dediščina sredina 19. stoletja Zidano, nadstropno, podkleteno stavbo, gosposko zidanico, pokriva strma opečna dvokapnica. Kamnit kletni portal je datiran z letnico 1849. V stavbo vodita dva vhoda: v klet in bivalne prostore ter prešo.
Hiša Spodnje Hlapje 12 7814 Spodnje Hlapje profana stavbna dediščina sredina 18. stoletja Leseno in ometano nekdanjo viničarijo, grajeno v kladni konstrukciji, pokriva strma opečna čopasta dvokapnica. Hiša je podkletena z obokano kletjo. Na tramu v hiši je vrezana letnica 1753.
Mulčeva kapela 18347 Spodnje Hlapje sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Kapela pravokotnega tlorisa s poligonalno zaključenim prezbiterijem in zvonikom nad vhodno fasado. Neogotske odprtine. Na fasadi poslikani niši in kipa svetnikov. Oltar v poslikani notranjščini. Postavljena 1914. Kapela stoji v bližini hiše Spodnje Hlapje št. 24.
Znamenje 7780 Spodnje Hlapje sakralna stavbna dediščina konec 17. stoletja Na kamnitem slopastem stebru je hišica z visokimi, plitvimi polkrožnimi nišami. Na hišici je kamnita piramidasta streha. Izrazito manieristično znamenje je iz leta 1672.
Cerkev sv. Jakoba 3021 Spodnji Jakobski Dol sakralna stavbna dediščina konec 14. stoletja Gotska enoladijska zgradba iz 14. stol. je bila predelana leta 1535. Prizidani baročni kapeli in prezbiterij, gotski zvonik kasneje nadgrajen. Baročni oboki in oprema. V zunanjo steno je vzidan rimski epitaf.
Hiša Spodnji Jakobski Dol 22 25743 Spodnji Jakobski Dol profana stavbna dediščina 19. stoletje Pritlična lesena ometana stavba, krita s strmo dvokapno opečno čopasto streho s širokimi napušči, ima tradicionalno razporeditev vinogradniške stavbe: stanovanjski del, prostor z leseno prešo ter vinsko klet. Lepo oblikovana dvokrilna vrata.
Hiša Spodnji Jakobski Dol 7 29643 Spodnji Jakobski Dol profana stavbna dediščina konec 18. stoletja Pritlična, podkletena hiša s podstrešnima sobama. Prostor črne kuhinje je preurejen v delavnico. Na kamnitem ločnem portalu je letnica 1790. V njej je živelo nekaj lokalno in širše pomembnih ljudi (učitelji, družina Vauhnik).
  Kip sv. Janeza Nepomuka 22595 Spodnji Jakobski Dol sakralna stavbna dediščina 19. stoletje Na kamnitem podstavku stoji kip sv. Janeza Nepomuka, ki je nastal v 19. stoletju. Kip je poškodovan - brez glave in križa. Kip stoji v bližini domačije Spodnji Jakobski Dol št. 36.
Rimski nagrobnik 7766 Spodnji Jakobski Dol arheološka dediščina rimska doba Vzidan rimski marmorni nagrobnik CIL III 5316 (AIJ 119).
Vaško jedro 7762 Spodnji Jakobski Dol naselbinska dediščina 16. stoletje Strnjeno vaško jedro se je razvilo ob župnijski cerkvi in šoli. Hiše so pritlične in nadstropne, pretežno iz 18. in 19. stoletja. Cerkev je bila zgrajena v 16. stoletju, namesto kapele s konca 14. stoletja.
Hiša Vajgen 8 25665 Vajgen profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Pritlična podkletena hiša, krita z dvokapno salonitno streho. Vhodni portal v srednji osi je kamnit in kamnoseško oblikovan. Fasado členi bogata profilacija.
Zidanica Vajgen 16 25744 Vajgen profana stavbna dediščina sredina 19. stoletja Enonadstropna podkletena, iz kamna zidana, delno lesena stavba, krita z dvokapno opečno čopasto streho, ima tipično razporeditev: bivalni del, prostor z leseno prešo in obokano vinsko klet. Na sklepniku kamnitega kletnega portala je letnica 1861.
Hiša Vosek 29 25749 Vosek profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Visokopritlična podkletena hiša, krita s strmo opečno dvokapno streho. Klet je obokana. Portali so kamniti, polkrožno zaključeni. Vhodni portal je datiran z letnico 1871.
Rajsmanova kapela 3162 Vosek sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Opečna kapela iz leta 1889, pravokotnega tlorisa s poligonalno zaključenim prezbiterijem in pločevinastim zvonikom nad fasado. Pločevinasta kritina. Neogotske odprtine. Oltar v notranjščini. Kapelo je v zahvalu Bogu postavil T. H. Reismann. Kapela stoji v bližini hiše Vosek št. 29.
Vrbov drevored 16800 Vosek kulturna krajina začetek 20. stoletja Ob začasnem potoku raste drevoredno zasajena vrsta vrbe. Drevesa so stara okoli sto let.
Čepova kapelica 25560 Vukovje sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapelico z opečno kritino členijo polkrožne odprtine. Vratnice so lesene in kovane, vogali so poudarjeni z lizenami. V notranjosti je oltar s kipom Matere božje z detetom. Postavljena je bila na prelomu 19. in 20. stoletja. Kapela stoji v bližini hiše Vukovje št. 18.
Domačija Behin 25748 Vukovje profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Domačijo sestavljajo pritlična hiša s šestosno vhodno in triosno zatrepno fasado, gospodarsko poslopje, v zatrepu prevotljeno z opečnimi mrežami ter še dve gospodarski poslopji, v enem je vinska klet. Strehe so strme dvokapnice, krite z opeko. Domačija stoji v Vukovju št. 44.
Domačija Kravtič 25746 Vukovje profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Domačijo sestavljajo pritlična podkletena hiša, gospodarsko poslopje s tlorisom v obliki črke L, ki je v zatrepu prevotleno z značilnimi opečnimi mrežami ter tri manjša gospodarska poslopja. Strme dvokapne strehe so krite z opeko. Domačija stoji v Vukovju št. 46.
  Hiša Vukovje 2 9007 Vukovje 1992 lokalnega pomena profana stavbna dediščina 16. stoletje V čelu sedemosna zidana, pritlična delno podkletena stavba z mansardno streho. Stavba, nekdanji dvorec iz 16. stol. je bila v 19. stol. prezidana v stanovanjsko hišo večjega posestva.
Hiša Vukovje 5 9008 Vukovje 1992 lokalnega pomena profana stavbna dediščina 19. stoletje Sedemosna zidana, nadstropna, podkletena hiša s poudarjenim triosnim klasicističnim rizalitom je stanovanjsko poslopje nekoč večjega posestva iz 19. stoletja.
Vinogradniški zaselek Gradišče 1262 Vukovje 1992 lokalnega pomena kulturna krajina 16. stoletje Vinogradniški zaselek razloženega naselja Vukovje. Na slemenu ob cesti in nad vinogradi se nizajo viničarije in zidanice, med katerimi izvirajo nekatere iz 16. stol.
  Zavrnikova kapelica 25561 Vukovje sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Kapelica kvadratnega tlorisa, pokrita z opečno kritino in bogato členjenimi fasadami. Zvonik s pločevinasto čebulasto streho nad fasado. Ovalni okni na stranskih fasadah. Polkrožen vhod s kovanimi vratnicami. Poslikana notranjščina, kip Križanega. Kapela stoji v bližini hiše Vukovje št. 57.
Zidanica Vukovje 77 9009 Vukovje 1992 lokalnega pomena profana stavbna dediščina začetek 17. stoletja Pritlična kamnita zidanica, krita z opečno dvokapnico. Notranji prostori so tradicionalno razporejeni: vinska klet, preša, bivalni del. Klet je obokana, vhod krasi kamnit portal z letnico 1603. Tudi vhod v pritličje je poudarjen s kamnitim portalom.
Zidanica Vukovje 78 9010 Vukovje 1992 lokalnega pomena profana stavbna dediščina 16. stoletje Pritlična kamnita zidanica, krita z opečno čopasto dvokapnico. Notranji prostori so tradicionalno razporejeni: klet, preša, bivalni del. Vhod v prešo poudarja kamnit portal, posnet na ajdovo zrno. Vhod v bivalni del krasi kamnit portal iz 1831.
Hiša Vukovski Dol 38 25745 Vukovski Dol profana stavbna dediščina konec 18. stoletja Pritlična podkletena hiša, krita s strmo dvokapno opečno čopasto streho, ima tradicionalno razporeditev stavbe vinogradniškega območja: stanovanjski del, prostor z leseno prešo in obokano vinsko klet. Hiša datirana z letnico 1801 na kletnem portal.
Hiša Vukovski Dol 39 25668 Vukovski Dol profana stavbna dediščina 19. stoletje Pritlična podkletena hiša s šestosno fasado na vhodni strani je krita s strmo, dvokapno opečno čopasto streho. Vhod v hišo je preko zunanjega stopnišča. V obokano klet vodi polkrožno zaključen portal.
Zidanica Vukovski Dol 18 856 Vukovski Dol profana stavbna dediščina 16. stoletje Gosposka zidanica, v osnovi iz 16. stoletja, ima značilno razporeditev: obokano vinsko klet, prostor s prešo ter bivalne prostore. Poznogotski kamnoseški detajli so posneti na ajdovo zrno.
Domačija Vukovski Vrh 38 7820 Vukovski Vrh profana stavbna dediščina začetek 19. stoletja Domačijo sestavljata zidana, pritlična, podkletena stanovanjska hiša, datirana z letnico 1836 v temenskem sklepniku kamnitega portala, in gospodarsko poslopje z opečnimi mrežami.
Hiša Vukovski Vrh 4 7819 Vukovski Vrh profana stavbna dediščina 19. stoletje Zidano, pritlično, podkleteno stanovanjsko hišo s klasicistično oblikovanim vhodnim delom, pokriva strma opečna štirikapnica. Stavba je iz 19. stoletja.
Jakobski dvor 25669 Zgornje Hlapje profana stavbna dediščina 18. stoletje Pritlična, podkletena hiša, krita s strmo opečno dvokapnico. Fasado na cestni strani poudarja enoosni rizalit z napisom Jakobski dvor. Stavba je bila 1910 prenovljena (dodan trakt v L, rizalit), a je v osnovi starejša. Južno od hiše je kapelica. Zgradba stoji v Zgornjem Hlapju št. 35.
Bregova kapelica 7789 Zgornji Jakobski Dol sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Neogotska kapelica kvadratnega tlorisa z letnico nastanka 1909 v trikotnem fasadnem čelu. Fasade členijo lizene in podstrešni venec. Kapelica stoji v bližini hiše Zgornji Jakobski Dol št. 22.
Zidanica Zgornji Jakobski Dol 50 7822 Zgornji Jakobski Dol profana stavbna dediščina 19. stoletje Zidana, delno podkletena stavba iz 19. stoletja ima značilno razporeditev notranjščine na bivalne prostore in gospodarski del z odprtim ostrešjem, kjer je lesena preša. Vinska klet je obokana. Zraven je pomožno poslopje.
Znamenje 7788 Zgornji Jakobski Dol sakralna stavbna dediščina konec 17. stoletja Na kamnitem slopastem stebru stoji prizmatična hišica z visokimi in plitvimi, polkrožno zaključenimi polji. Znamenje je s konca 17. stol.


  • »Register enot nepremične kulturne dediščine Slovenije«. Ministrstvo za kulturo. Pridobljeno 25. junija 2012.
  1. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor, Medobčinski uradni vestnik, št. 5/92-80
  2. Odločba: Župna cerkev v Jarenini v Slovenskih goricah je kulturno umetnostni spomenik, odločba, št. 902/64
  3. Odlok o razglasitvi Jareninskega dvora za kulturni spomenik lokalnega pomena, Medobčinski uradni vestnik, št. 10/2004-135