Seznam kemičnih elementov po atomskem številu

To je seznam kemijskih elementov, urejenih po njihovem atomskem številu:

št. element simbol
1 vodik H
2 helij He
3 litij Li
4 berilij Be
5 bor B
6 ogljik C
7 dušik N
8 kisik O
9 fluor F
10 neon Ne
11 natrij Na
12 magnezij Mg
13 aluminij Al
14 silicij Si
15 fosfor P
16 žveplo S
17 klor Cl
18 argon Ar
19 kalij K
20 kalcij Ca
21 skandij Sc
22 titan Ti
23 vanadij V
24 krom Cr
25 mangan Mn
26 železo Fe
27 kobalt Co
28 nikelj Ni
29 baker Cu
30 cink Zn
31 galij Ga
32 germanij Ge
33 arzen As
34 selen Se
35 brom Br
36 kripton Kr
37 rubidij Rb
38 stroncij Sr
39 itrij Y
40 cirkonij Zr
41 niobij Nb
42 molibden Mo
43 tehnecij Tc
44 rutenij Ru
45 rodij Rh
46 paladij Pd
47 srebro Ag
48 kadmij Cd
49 indij In
50 kositer Sn
51 antimon Sb
52 telur Te
53 jod I
54 ksenon Xe
55 cezij Cs
56 barij Ba
57 lantan La
58 cerij Ce
59 praseodim Pr
60 neodim Nd
61 prometij Pm
62 samarij Sm
63 evropij Eu
64 gadolinij Gd
65 terbij Tb
66 disprozij Dy
67 holmij Ho
68 erbij Er
69 tulij Tm
70 iterbij Yb
71 lutecij Lu
72 hafnij Hf
73 tantal Ta
74 volfram W
75 renij Re
76 osmij Os
77 iridij Ir
78 platina Pt
79 zlato Au
80 živo srebro Hg
81 talij Tl
82 svinec Pb
83 bizmut Bi
84 polonij Po
85 astat At
86 radon Rn
87 francij Fr
88 radij Ra
89 aktinij Ac
90 torij Th
91 protaktinij Pa
92 uran U
93 neptunij Np
94 plutonij Pu
95 americij Am
96 kirij Cm
97 berkelij Bk
98 kalifornij Cf
99 ajnštajnij Es
100 fermij Fm
101 mendelevij Md
102 nobelij No
103 lavrencij Lr
104 raderfordij Rf
105 dubnij Db
106 siborgij Sg
107 borij Bh
108 hasij Hs
109 majtnerij Mt
110 darmštatij Ds
111 rentgenij Rg
112 kopernicij Cn
113 nihonij Nh
114 flerovij Fl
115 moskovij Mc
116 livermorij Lv
117 tenesin Ts
118 oganeson Og

Glej tudi uredi