Seznam arheoloških najdišč v Sloveniji

seznam Wikimedije

Seznam arheoloških najdišč v Sloveniji.

Ime nahajališča Lokacija Regija Doba Opombe
Betalov spodmol Postojna Notranjska kamena doba orožje in orodje, ognjišče
Jama v Lozi pri Orehku Orehek Notranjska kamena doba Kamnita sekira in orodje.
Herkove jame (Herkove peči) Radlje ob Dravi Koroška kamena doba Slovenski jamski kataster, jama št. 1849.[1]
Črni kal Koprsko kamena doba
Parska golobina Pivka Notranjska kamena doba prvi raziskovalec: Srečko Brodar, 1950
Franc Osole: doktorska disertacija (1959)[2]
Njivška jama Njivice pri Radečah Posavje kamena doba prvi raziskovalec: Srečko Brodar, 1934
Divje babe Cerkno Primorska kamena doba neandrtalčeva piščal, najstarejše (staro 60 000 let) glasbilo v Evropi [3][4]
Ajdna nad Potoki Jesenice Gorenjska rimska doba
Ajdovska jama pri Nemški vasi Krško Posavje kamena doba
Ajdovski gradec nad Vranjem Sevnica Posavje rimska doba
Ajdovski gradec, Bohinjska Bistrica Bohinjska Bistrica Gorenjska rimska doba
Castra Ajdovščina Primorska rimska doba
Andrenci v Slovenskih goricah Štajerska bakrena doba
Apnarjeva jama Liboje Štajerska kamena doba
Babja jama Dob pri Domžalah Gorenjska kamena doba
Batuje (Vipavska dolina) Ajdovščina Primorska staroslovenska doba
Benedikt v Slovenskih goricah Štajerska
Bitnje Gorenjska
Blatna Brezovica osrednjeslovenska regija bronasta doba
Bled Gorenjska bakrena, železna doba
Bobovek Kranj Gorenjska rimska doba
Bodešče Radovljica Gorenjska
Brinjeva gora Zreče Štajerska bakrena, železna doba
Brežice Posavje
Potočka zijalka Olševa, Karavanke [štajerska]] kamena doba Šivanka iz kosti živali, nastanek pred 35 000 leti.
Arheološko najdišče Rifnik Rifnik Štajerska bakrena, železna, rimska doba [5]
Brinjeva gora Prevalje Koroška bakrena, železna doba [6]
Čermožiše Žetale Štajerska bronasta doba
Claudia Celeia Celje Štajerska rimska doba
Rimska nekropola Šentjur Štajerska rimska doba
Fluvius Frigidus Ajdovščina Primorska rimska doba
Prazgodovinsko naselje Most na Soči Primorska železna doba
Batuje Vipavska dolina Primorska staroslovenska doba
Županov spodmol Sajevče Notranjska kamena doba
Roška špilja Škocjanske jame Kras kamena doba
Jama pod Predjamskim gradom Predjamski grad Notranjska bakrena, bronasta doba
Caprae, Iustinopolis Koper Primorska rimska doba
Aegida Srmin Primorska rimska doba
Ad Pirum Hrušica, Col Goriško rimska doba
Legen Slovenj Gradec Koroška bakrena do staroslovanska doba
Blejski otok Bled Gorenjska staroslovenska doba
Emona Ljubljana Osrednja Slovenija rimska doba
Tonovcov grad Kobarid Posočje
Vače Litija Zasavje železna doba Vaška situla, nastanek: 5.st.pr.n.št.
Neviodunum Drnovo Posavje rimska doba
Rimske gomile Brengova Štajerska rimska doba
Javornik, prazgodovinska naselbina Ravne na Koroškem Koroška železna doba


ReferenceUredi

LiteraturaUredi

  • Valič, Andrej: Časovna in kulturna preglednica arheoloških najdišč Slovenije, Gorenjski tisk, Kranj, 1994.

Zunanje povezaveUredi