Sezidala si bova hišico

Povest Sezidala si bova hišico je delo prekmurskega pisatelja Ferda Godine. Objavljena je bila leta 1991 v zbirki povesti z istim naslovom - Sezidala si bova hišico.

Interpretacija uredi

 
Naslovnica Sezidala si bova hišico.jpg

Godinova dela so večinoma napisana v prvoosebni pripovedi in povzemajo pisateljevo življenje v Prekmurju. Zbirka Sezidala si bova hišico vsebuje več kratkih povesti za otroke oziroma mladino. Povest z istim naslovom pa govori Drvaričevemu Vanču in njegovi ženi Agi, ki sta imela lep ograd s sadnim drevjem. Živela sta tiho in zadovoljno življenje. Kozlarjev Izidor, Ošlajev Tjaš in Ferdo Godina pa so v njun ograd hodili po magdalenska jabolka, saj so v njihovi vasi prva dozorela. Gospodar Vanč jih ni nikoli podil, še namenil jim je kakšno prijazno besedo. Nekega dne pa mu je žena rekla, da se bo njuna hišica kmalu podrla in da bi morala sezidati novo. Vendar denarja za le-to nista imela, zato je Vanč odšel na delo v Nemčijo. Njegova žena Aga je ostala sama, dečki pa so ji pomagali pasti krave. Aga je bila osamljena pa tudi pridna ni bila več tako kot prej. Ves čas je bila zamišljena in nezadovoljna. Začela je zahajati v gostilno in potrošila ves denar, ki ji ga je pošiljal Vanč. Nekega dne je gostilničarju celo ukradla denar in orožniki so jo odpeljali s seboj. Vaščani so menili da nova hiša ni toliko vredna, da bi Aga izgubila poštenost in mir. Kmalu se je Vanč vrnil in nikoli več ni bilo tako kot prej. Ago so imeli za tatico, denarja za novo hišico pa ni bilo. Tudi vanč ni bil več vesel, dečkom ni nikoli več namenil lepe besede. Od takrat pa Vanč in njegova žena Aga nista nikoli več sedela pred hišo in govorila o tem kako si bosta sezidala novo hišico. Ostala sta brez sreče in denarja.

Simbol nove hišice in jabolka uredi

Nova hišica v povesti simbolizira nekaj novega in boljšega. Vanču in njegovi ženi, ki sta predstavnika malega človeka pa ni bila namenjena, njuna usoda je bila drugačna. Nova hiša ima prav tako pomen upanja, ki pa ga je Aga zapravila zaradi svoje osamljenosti.
Tudi jabolka imajo v tej zgodbi poseben pomen. Simbolizirajo hrepenenje dečkov, ki so jih nabirali v Vančevem ogradu. Le tam so bila najboljša in so dozorela najprej. Lahko rečemo, da sta imela Vanč in Aga miren in lep dom, ki pa sta ga zaradi želje po nečem boljšem, izgubila.

Ostale proze iz zbirke Sezidala si bova hišico uredi

Literatura uredi

Glej tudi uredi