Sestav dvanajstih pentagramskih križnih antiprizem z vrtilno svobodo

Sestav dvanajstih pentagramskih križnih antiprizem z vrtilno svobodo
Vrsta Uniformni sestav
Sklic UC28
Poliedri 12 pentagramskih križnih antiprizem
Stranske ploskve 120 trikotnikov, 24 pentagramov
Robovi 240
Oglišča 120
Simetrijska grupa ikozaederska (Ih)
Podgrupa omejena na eno komponento 10-kratna nelastno vrtenje (S10)

Sestav dvanajstih križnih antiprizem z vrtilno svobodo je v geometriji simetrična razporeditev dvanajstih pentagramskih križnih antiprizem. Lahko jo naredimo tudi z včrtanjem para pentagramskih križnih antiprizem v veliki ikozaeder. To lahko naredimo na šest načinov in z vrteenjem nasprotnega kota za θ.

Kadar je kot θ enak 36º in so antiprizme na istem mestu v parih, kar pomeni, da imamo njihove nagrajene kopije je to sestav šestih pentagramskih križnih antiprizem.

To telo ima enaka oglišča kot sestav dvanajstih petstranih antiprizem z vrtilno svobodo.

Sklic v preglednici na desni pomeni sklicevanje na seznam sestavov uniformnih poliedrov.

  • Skilling, John (1976), »Uniform Compounds of Uniform Polyhedra«, Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 79: 447–457, doi:10.1017/S0305004100052440, MR 0397554.