SDS

razločitvena stran Wikimedije

SDS je kratica, ki lahko označuje:

  • SDS (natrijev dodecilsulfat), anionski detergent in denaturant (tudi NaDS)


Kratice | Dvočrkovne kratice | Dvočrkovne kombinacije | Tričrkovne kratice (A-D, E-H, I-L, M-P, Q-T, U-X, Y-Ž) | Vojaške kratice | Seznam kratic