Sénarmontova prizma

Sénarmontova prizma je optična prizma, ki spada med polarizacijske optične prizme. V resnici je samo modifikacija Wollastonove prizme.

Zgradba in delovanje Sérnamontove prizme

Imenuje se po francoskem fiziku in mineralogu Henriju de Sénarmontu (1808 – 1862).

Zgradbe in delovanje uredi

Podobno kot Wollastonova prizma je tudi Sénarmontova prizma narejena iz dveh delov, ki sta zlepljena s kanadskim balzamom. Za Sénarmontovo prizmo je značilno, da izredni žarek ne spremeni smeri. Podobna je Rochonova prizma, ki pa prepušča redni žarek v nespremenjeni smeri.