Rog

razločitvena stran Wikimedije

Rog se lahko nanaša na:

  • rog, živ in prekrvljen roževinast izrastek na glavah različnih kopitarjev
  • rog, glasbilo

Pomeni pa lahko tudi naslednje: