Rošpoh je naselje, ki je razdeljeno med dve občini: