Rimska Pogodba (tudi Rimski pogodbi), uradno Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo[1], sta bila mednarodna sporazuma, s katerima sta bili ustanovljeni Evropska gospodarska Skupnost (EGS) in Evropska skupnost za jedrsko energijo (EURATOM). 25. Marca 1957 so ju podpisale Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nizozemska in Zahodna Nemčija, v veljavo pa sta vstopili 1. januarja 1958. Rimska pogodba o EGS ostaja ena od dveh najpomembnejših pogodb v sodobni Evropski Uniji (EU).

Rimska pogodba
Dolgo ime:
  • Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti
Srečanje predstavnikov držav podpisnic v Palazzo dei Conservatori na Kapitolskem griču
Datum podpisa25. marec 1957
LokacijaKapitolski grič v Rimu, Italija
Začetek veljavnosti1. januar 1958
StrankePrvotne stranke: Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Zahodna Nemčija
DepozitorVlada Italijanske republike
Jezikinemški, francoski, italijanski in nizozemski (prvotna različica)

Pogodba je predlagala postopno znižanje carin in ustanovitev carinske unije. Predlagala je oblikovanje enotnega trga za blago, delo, storitve in kapital v državah članicah. Predlagala je tudi oblikovanje skupne kmetijske politike, skupne prometne politike in Evropskega socialnega sklada ter ustanovila Evropsko komisijo.

Pogodba je bila od leta 1957 večkrat spremenjena. Maastrichtska pogodba iz leta 1992 je iz uradnega naslova Rimske pogodbe črtala besedo "gospodarska", leta 2009 pa jo je Lizbonska pogodba preimenovala v "Pogodbo o delovanju Evropske unije".

Časovnica

uredi
 
Eden izmed dogodkov ob pripravi na 60. obletnico: projekcija na Koloseju

Od konca druge svetovne vojne so suverene evropske države sklepale pogodbe in s tem sodelovale in usklajevale politike (ali združile suverenost) na vedno več področjih, v tako imenovanem projektu evropske integracije ali gradnji Evrope (francosko : la gradnja européenne). Številne svoje sedanje odgovornosti je EU podedovala po Evropski skupnosti (ES) in članstvu, ki so bile ustanovljene v petdesetih letih dvajsetega stoletja v duhu Schumanove deklaracije.

 
Podpisi predstavnikov vseh šestih držav podpisnic Rimske pogodbe

Sklici in opombe

uredi
Podpisan
Veljaven
Dokument
1948
1948
Bruseljska pogodba
1951
1952
Pariška pogodba
1954
1955
Modificirana bruseljska pogodba
1957
1958
Rimska
pogodba
1965
1967
Pogodba o
združitvi
1975
N/A
Sklep Evropskega sveta
1985
1995
Schengenski
sporazum
1986
1987
Enotni
evropski akt
1992
1993
Maastrichtska pogodba
1997
1999
Amsterdamska pogodba
2001
2003
Pogodba
iz Nice
2007
2009
Lizbonska
pogodba
 
                         
Trije stebri Evropske unije :  
Evropske skupnosti:  
Evropska skupnost za jedrsko energijo (EURATOM)   
Evropska skupnost za premog in jeklo (ESPJ) Pogodba potekla l. 2002 Evropska unija (EU)
    Evropska gospodarska skupnost (EGS)
        Schengenska pravila   Evropska skupnost (EC)
    TREVI Pravo in notranje zadeve  
  Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (PPSKZ)
          Evropsko politično sodelovanje (EPS) Skupna zunanja in varnostna politika (SZVP)
Nepovezana telesa Zahodnoevropska unija (WEU)    
Pogodba preklicana l. 2011  
                        p · p · u · z