Ribji pas

Ribji pas je del vodotoka z določenimi življenjskimi pogoji, v katerem prevladuje določena vrsta rib.

Vsi vodotoki se namreč od izvira do izliva spreminjajo tako po obliki struge kot po hitrosti toka (od česar je odvisna tudi količina kisika v vodi), podlagi, globini in rastju. Posledica vseh teh dejavnikov so spremembe flore in favne, ki se prilagaja lastnostim dela, kjer se nahaja. V določenih predelih tako uspevajo samo določene ribje vrste. Glede na to, katere vrste rib živijo v določenem predelu vodotoka ločimo (od izvira navzdol) naslednje ribje pasove:

Pri tem je pomembno poudariti, da ti pasovi v stoječih vodotokih (jezera, ribniki ...) ne morejo biti oblikovani.