Renesančno kiparstvo

Center zgodnje renesanse kot umetnostnega sloga so bile Firence, kasneje so se jim pridružila še tri nova središča: Rim, Padova in Benetke.

Renesansa se je v Firencah začela že v 14. stoletju, v Rimu, Padovi in Benetkah pa je začela svoj pohod proti koncu 15.stoletja. Nato se je širila naprej po celotni Italiji, Franciji, kasneje pa je osvojila tudi celotno Evropo. Beseda renesansa pomeni ponovno rojstvo. V njenem času so imela velik pomen človekova čustva, znanost ter človekovo okolje. Natančnejše preučevanje človeka je povzročilo, da se lahko v renesansi prvič po antiki zopet srečamo s prostostoječimi kipi golih teles.

Prvo renesančno kiparsko delo je naredil Lorenzo Ghiberti. To delo so bila »Vrata paradiža«, ki predstavljajo enega od vhodov v krstilnico v Firencah, ki stoji poleg Kampanila. Renesansa je prvi zgodovinski slog po gotiki, označuje pa prehod med koncem srednjega veka in začetkom novega.

Ločimo dve renesansi in sicer severno in južno.

  • Južna renesansa: Najprej le v Firencah, od tam se širi naprej po Italiji.
  • Severna renesansa: Razvija se v bogatih Flamskih mestih, od tam pa se širi v vse smeri. Najprej po severnih deželah, kasneje pa preko Alp do Italije.

Predstavniki renesančnega kiparstva v Italiji: