Rečni režim

Rečni režim pomeni nihanje vodnega stanja reke med letom. Razlike so v poglavitni meri posledica mesečnih padavin, taljenja snega ali ledu, v manjši meri pa intenzivnosti izhlapevanja, vpliva kraškega zadrževanja vodnega odtoka in podobno. Višek vodnega stanja se zato ne ravna povsem po višku padavin. Poznamo več vrst rečnih režimov:

  • snežni ali nivalni
  • dežni ali fluvalni
  • ledeniški ali glacialni
  • snežno-dežni ali nivalno-fluvialni
  • dežno-snežni ali fluvialno-nivalni

V Sloveniji imata le dve reki en sam enostavni režim (snežni), to sta Mura in Drava. Pri drugih rekah prihaja do zapletenih nivalnih in pluvalnih (padavinskih) vplivov zaradi različnih klimatskih področij.

ViriUredi