Razvedrilna matematika

matematika, ki se izvaja za rekreacijo in ne kot strogo raziskovalna in aplikativna strokovna dejavnost

Razvedrílna ali rekreatívna matemátika vsebuje mnogo matematičnih iger in lahko pokriva tudi področja, kot so logika in druge uganke z deduktivnim mišljenjem. Nekateri najbolj zanimivi problemi s tega področja ne zahtevajo znanja naprednejše matematike.

Vsebina razvedrilne matematike lahko vsebuje tudi drugo snov, kot je estetika matematike in svojske ali zabavne zgodbe in naključja o matematiki in matematikih. Njen največji prispevek je njena zmožnost zbujanja radovednosti in navdahnjenja za nadaljnje proučevanje matematike.

Razvedrilna matematika vsebuje področja, kot so magični kvadrati in raziskovanje fraktalov s pomočjo računalnikov.

Največja publikacija s tega področja je Journal of Recreational Mathematics.

Najpomembnejši zagovorniki razvedrilne matematike so:

Zunanje povezave uredi