Raketni rušilec je sodobni rušilec, katerega glavno oborožitev predstavljajo raketni sistemi.

Rušilci razreda Fregat

Tip ladij se je pojavil med drugo svetovno vojno, medtem ko je postal primarni tip rušilcev v zadnjem četrtstoletju 20. stoletja.