Računalniško podprto prevajanje

Računalniško podprto prevajanje (angleško Computer-Assisted Translation – CAT) v širšem smislu zajema vse programe, s katerimi si prevajalec olajša delo. Med njih sodijo elektronski eno- ali večjezični slovarji, črkovalniki, tezavri, itd. V ožjem smislu mislimo z računalniško podprtim prevajanjem predvsem na terminološke baze in pomnilnike prevodov.

Razlika med strojnim in računalniško podprtim prevajanjemUredi

Za razliko od strojnih prevajalnikov, CAT-programi ne prevajajo samostojno, pač pa so le v pomoč prevajalcu, da opravi delo hitreje in z manj napakami. Nekateri dražji programi za računalniško podprto prevajanje so opremljeni tudi s strojnimi prevajalniki, vendar ne podpirajo slovenskega jezika, zato so za naš trg manj relevantni.

Različne oblike računalniško podprtega prevajanjaUredi

Računalniško podprto prevajanje je zelo širok pojem, ki zajema veliko različnih digitalnih pripomočkov, s katerimi si lahko prevajalec pomaga:

  • Črkovalniki so navadno že del urejevalnika besedil, lahko so pa tudi samostojni programi, kot je to Amebis Besana.
  • Programi za preverjanje slovnice
  • Elektronski slovarji na spletu ali CD-ROM-u.
  • Konkordančniki so iskalniki, ki se uporabljajo za iskanje besed in fraz po korpusih ali pomnilnikih prevodov.
  • Paralelna besedila so besedila v ciljnem jeziku, ki imajo podobno tematiko kot izvirno besedilo. Prevajalec iz njih črpa ustrezne fraze in terminologijo.
  • Korpusi so velike strukturirane zbirke besedil.
  • Strojni prevajalniki, ki iščejo le popolne zadetke, nejasnosti pa razrešuje prevajalec. Nekateri to obliko prevajanja imenujejo človeško podprto strojno prevajanje.

V ožjem pomenu se računalniško podprto prevajanje nanaša na prevajalska namizja, ki so sestavljena vsaj iz:

  • urejevalnika terminoloških baz, ki prevajacu omogočajo, da si ustvari glosar v elektronski obliki, in
  • pomnilnike prevodov, ki temeljijo na podatkovni zbirki dvo- ali večjezilnih prevodnih enot, ki so prevajalcu med prevajanjem hitro in avtomatično dosegljive.

Večina prevajalskih namizij je opremljena še z vzporejevalnikom, ki omogoča izdelavo pomnilnika prevodov iz izvirnika in prevedenega besedila