Računalniško podprto načrtovanje

Računálniško podpŕto načrtovánje ali računálniško podpŕto konstruíranje (v angleščini kratica CAD pomeni Computer Aided Design ali pa tudi Computer Aided Drafting) je ime za metode in postopke, s katerimi uporabimo računalnik kot pripomoček pri inženirskem delu. Običajno ga omenjamo skupaj z računalniško podprto proizvodnjo (Computer Aided Manufacturing - CAM).

Primer: 2D (dvodimenzionalna) CAD risba
Primer: 3D (trodimenzionalni) CAD model motorja

CAD vključuje tako programsko kot tudi strojno računalniško opremo. Področja uporabe pa zajemajo strojništvo, gradbeništvo, arhitekturo, geodezijo, elektrotehniko, lesarstvo.

Programski paketi za CAD uredi

Glej tudi uredi

Zunanje povezave uredi