Računalniško jezikoslovje

interdisciplinarno področje

Računalniško jezikoslovje, tudi računalniška lingvistika, je interdisciplinarna veda, ki združuje jezikoslovje in računalništvo ter s pomočjo računalniške tehnologije obdeluje podatke o naravnem jeziku.

Teoretično računalniško jezikoslovje uredi

Teoretična veja računalniškega jezikoslovja se ukvarja z znanjem, ki ga posameznik potrebuje za razumevanje in tvorjenje besedil v določenem jeziku. Jezikoslovci z računalniškimi modeli, narejenimi na podlagi izsledkov s področja kognitivne psihologije, simulirajo kognitivne procese.[1]

Uporabno računalniško jezikoslovje uredi

Uporabno računalniško jezikoslovje ali z drugimi besedami obdelava naravnih jezikov (ang. natural language processing) zajema vse, kar je povezano z obdelavo naravnih jezikov. Ločimo dve podpodročji, ki zajemata razne metode, tehnike, orodja in programe za obdelavo naravnih jezikov: jezikovno inženirstvo (ang. language engineering) in jezikovne tehnologije (ang. human language technology). Jezikovno inženirstvo je gradnja sistemov za obdelavo jezikov. Eden izmed ciljev te veje jezikoslovja je vzpostaviti govorno komunikacijo med računalniki in ljudmi, kar bi olajšalo marsikateri delovni proces.[1]

Viri uredi

  1. 1,0 1,1 Peršič, Lea (2009). Evalvacija dveh strojnih prevajalnikov: Amebis Presis in Google Prevajalnik. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za prevajalstvo. str. 7.