Puškomitraljez je vrsta mitraljeza, ki je namenjen čim večji mobilnosti. Za razliko od večjega brata mitraljeza, mora biti čim lažji, da ga lahko vojak prenaša po potrebah premikajočega se bojevanja.

Madsen iz leta 1896 velja za enega prvih puškomitraljezov
Sovjetski puškomitraljez RPK-74
Mongolski vojaki v boju z japonsko vojsko, 1939

Razlike med mitraljezom in puškomitraljezom ne predstavljajo kaka napisana pravila, pač pa zgolj potrebe uporabe. Kot že samo ime pove - puška: torej prenosno strelno orožje, mitraljez: težko strelno orožje, gre za kombinacijo velike strelne moči in čim večjo lahkotnostjo uporabe. Poudarek je na iskanju idealnega razmerja med močjo orožja oziroma kalibra, večji je ta težje je orožje, in njegovo težo, ki se z večanjem kalibra povečuje.

Puškomitraljezi imajo največkrat kaliber do 8 mm, z njim lahko upravlja en sam vojak. V sodobnih kopenskih vojskah so v pehoti zamenjali puško s puškomitraljezom in tako občutno povečali ognjeno moč enote.

Primerki skozi čas

uredi

18901950

19501970

1970danes

Glej tudi

uredi