Prognoza

Prognoza (grško, πρóγνωσις - »predvidevanje«) pomeni napoved poteka ali izida bolezni, operacije. Primerjaj predikacija (lat. praedicere - »napoved«) je izjava o dogodkih, stanjih in razvoju v prihodnosti.

Izraz »prognoza« se porablja pogosto v medicini. ( dobra, slaba, infaust)

Če so izgledi za ozdravljenje visoki, govorimo o dobri prognozi; če so nizki, govorimo o slabi prognozi. govorimo o dobri prognozi. Če ni izgledov na zdravljenje, potem se govori o infaust prognozi.