Pritisnjena krožnica

Pritisnjena krožnica (tudi oskulacijska krožnica) je v diferencialni geometriji krivulj gladka ravninska krivulja, ki je v dani točki na krivulji definirana kot krožnica, ki gre skozi in še skozi dodatno točko, ki je infinitezimalno blizu.

Pritisnjena krožnica.

Središče pritisnjenega kroga v dani točki krivulje se imenuje središče ukrivljenosti. Polmer ukrivljenosti v tej točki pa polmer ukrivljenosti.

Matematični opis

uredi

Naj bo   parametrična oblika enačbe krivulje, pri tem pa je   dolžina loka. To določa enotski tangentni vektor  , enotski pravokotni vektor  , ukrivljenost   in polmer ukrivljenosti v vsaki točki:

 .

Predpostavimo, da je   točka na krivulji  , kjer je k ≠ 0. Pripadajoče središče ukrivljenosti je v točki   na razdalji   vzdolž normalnega vektorja  , če je k pozitiven in v obratni smeri, če je negativen. Krožnica s središčem v   in polmerom   se imenuje pritisnjen krog na krivuljo   v točki  .

Lastnosti

uredi

Označimo z   pritisnjeno krožnico, s   pa ravninsko krivuljo, potem lahko za regularno točko   rečemo, da ima naslednje lastnosti:

  • krožnica   teče skozi točko  
  • krožnica   in krivulja   imata skupno tangentno premico v točki   in tudi skupno normalo (pravokotnico)
  • v bližini točke   razdalja med točkama na krivulji in na krožnici v smeri normale pada s tretjo potenco ali višjo razdalje do   v smeri tangente.

Glej tudi

uredi

Zunanje povezave

uredi