Princepsi

Princepsi so bili pripadniki rimske vojske, ki so skupaj s hastati predstavljali jedro le-te vojske, vse do Marijevih reform.

Oboroženi so bili z dvema kopjema (piluma) in z mečem (gladijem). Poleg tega so bili opremljeni z velikim ščitom (scutum), ki je bil jajčaste oblike in je segel nekako do ramen povprečnega legionarja, kovinsko čelado (cassis), ki je prekrivala skoraj celoten obraz in manjšim prsnim oklepom (ploščo).

Princepsi so predstavljali drugo bojno črto v klasičnem bojnem razporedu rimske vojske (za hastati in pred triari). V primeru, če je prva vrsta hastatov popustila, je tribun poslal princepse naprej.

V času rimske republike so princepsi sestavljali 20 centurij (v vsaki 60 princepsov) posamezne rimske legije; od 4.200 legionarjev je bilo 1.200 triarijev.