Predloga:Vnavedi revijo

(Preusmerjeno s strani Predloga:Vcite journal)

Dokumentacija za predlogo[poglej] [uredi] [zgodovina] [osveži]

Uporaba

uredi

Skupni paraetri

uredi
Celotna knjiga
{{vnavedi knjigo |

author= | chapter= | title= | publisher= | date= | isbn= | pages= }}

Prispevek v knjigi
{{navedi knjigo |

author= | chapter= | editor= | title= | publisher= | date= | isbn= | pages= }}

Članek v reviji
{{vnavedi revijo |

author= | title= | journal= | date= | volume= | issue= | pages= | url= | doi= | pmid= | pmc= }}

Članek v novicah
{{vnavedi novice |

author= | title= | url= | work= | date= }}

Spletna stran
{{vnavedi splet |

author= | home= | title= | url= | date= | accessdate= }}

Vsi glavni parametri

uredi

Temeljne predloge imajo imena, ki se začnejo z vnavedi (angleško: vcite), kot npr. {{vnavedi knjigo}}.

Knjiga
{{vnavedi knjigo |

author= | author.= | chapter= | chapter.= | trans_chapter= | chapterurl= | chapterformat= | editor= | title= | title.= | trans_title= | url= | contenttype= | format= | editionphrase= | editionphrase.= | secondaryauthor= | volumephrase= | volumetitle= | volumepagination= | location= | publisher= | date= | update= | accessdate= | pagination= | physicaldescription= | serieseditor= | series= | seriesvolumephrase= | language= | doi= | doi_brokendate= | id= | isbn= | oclc= | quote= | laysummary= | laysource= | laydate= | notes= | chapterid= | chapterupdate= | chapteraccessdate= | pages= | at= | chapterlanguage= | harvid= | ref= }}

Članek v reviji
{{vnavedi revijo |

author= | author.= | title= | title.= | trans_title= | articletype= | journal= | journal.= | edition= | journalformat= | date= | update= | archiveurl= | archivedate= | accessdate= | volume= | issue= | pages= | language= | url= | format= | doi= | doi_brokendate= | id= | pmid= | pmc= | bibcode= | quote= | laysummary= | laysource= | laydate= | notes= | partid= | parttitle= | parttitle.= | trans_parttitle= | partp= | parturl= | harvid= | ref= }}

Članek v novicah
{{vnavedi novice |

author= | author.= | title= | title.= | trans_title= | url= | format= | work= | work.= | location= | edition= | workformat= | date= | update= | archiveurl= | archivedate= | accessdate= | sectionphrase= | section= | pages= | column= | language= | agency= | publisher= | id= | quote= | notes= | harvid= | ref= }}

Spletna stran
{{vnavedi splet |

author= | author.= | home= | home.= | trans_home= | homeurl= | homeformat= | homeeditionphrase= | homeeditionphrase.= | homeedition= | secondaryauthor= | location= | publisher= | homedate= | homeupdate= | homeaccessdate= | homelanguage= | homenotes= | format= | title= | trans_title= | url= | date= | update= | archiveurl= | archivedate= | accessdate= | pages= | size= | language= | id= | quote= | notes= | harvid= | ref= }}

Izrazje

uredi
članek
posamezen članek ali dokument v reviji ali časopisu
knjiga
celotno večje objavljeno delo
poglavje
posamezen del ali prispevek k knjigi: to je lahko poglavje ali kateri drug del, npr. dodatek, tabela ali slika
revija
akademska revija ali katera koli druga arhivska periodična publikacija
časopis
časopis ali katera koli druga podobna periodična publikacija
spletna stran
spletna stran, ki ni del knjige, revije ali časopisa. Pri navedbi spletne strani je pomembno navesti vir. To mora vključevati vsaj avtorja. Kadar je mogoče, naj obsega tudi izdajatelja ali domačo stran spletne strani. Npr. pri navedbi komentarjev profesorja X na spletni strani http://www.example.edu/~professorx/study/comments.html se priporoča tudi navedba profeosrjeve domače strani, morda navedene na naslovu http://www.example.edu/~professorx/index.html.